Welke 3 uitkeringen worden door de zorgkas betaald?

Verhoogde tegemoetkoming
  • wie een sociale uitkering krijgt (leefloon, inkomensgarantie ouderen (IGO), toelage voor personen met een handicap toegekend door de FOD Sociale Zekerheid)
  • weeskinderen, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, kinderen met erkende handicap (66%)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaamsezorgkas.be

Wat betaald de zorgkas?

Woont u in Vlaanderen en bent u ouder dan 25 jaar, dan moet u zich aansluiten bij een zorgkas. Jaarlijks betaalt u een zorgpremie van 58 of 29 euro voor de Vlaamse sociale bescherming. Met deze premie helpt u zwaar zorgbehoevenden. Zij ontvangen financiële steun om hun zorgkosten te dragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaamsezorgkas.be

Welke kosten dekt de zorgkas?

Welke kosten dekt de zorgkas? De zorgkas dekt andere financiële kosten dan medische kosten. Ze betalen dan een bijdrage van 130 euro, dat bedrag dient voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld huishoudhulp.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bobex.be

Welke zorgbudgetten bestaan er?

Zorgbudget
  • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Vroeger heette dit "de zorgverzekering". ...
  • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Vroeger heette dat de “tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden”. ...
  • Zorgbudget voor mensen met een handicap. Dit wordt ook wel "het basisondersteuningsbudget" genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaamsesocialebescherming.be

Wat is een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?

Voor wie ernstig en langdurig zorgbehoevend is, zoals wie in een woonzorgcentrum woont of thuis veel hulp en verzorging nodig heeft. Vergoeding van 135 euro per maand. Maandelijks betaald op uw rekening door uw zorgkas.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaamsezorgkas.be

GBO Webinar 2: Recht op de verhoogde tegemoetkoming

31 related questions found

Wie krijgt het geld van mantelzorg?

Wanneer heb je recht op een mantelzorgpremie? Verzorg je een familielid of vriend die tijdelijk of permanent hulpbehoevend is, bijvoorbeeld door een fysieke of verstandelijke beperking of door een psychische aandoening? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een financiële tegemoetkoming.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondheid.be

Hoeveel punten nodig voor zorgbudget?

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kunt u ten vroegste aanvragen op de dag van uw 65ste verjaardag. U moet minstens 7 punten behalen op de “schaal van zelfredzaamheid”. Die schaal meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op uw dagelijkse leven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Welke tegemoetkomingen voor ouderen?

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood: heette vroeger de "tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden". is een zorgbudget voor 65'+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. bedraagt maximaal 683 euro per maand, afhankelijk van hoeveel zorg iemand nodig heeft en zijn (gezins)inkomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaamsesocialebescherming.be

Wat is de inkomensgrens voor verhoogde tegemoetkoming?

U heeft enkel recht op de verhoogde tegemoetkoming als het bruto jaarinkomen van uw gezin lager is dan 25.291,73​ EUR (vermeerderd met 4.682,19 EUR per bijkomend gezinslid). Voorbeeld: Als u op 3 maart 2022 een aanvraag indient, wordt rekening gehouden met uw inkomsten vanaf februari 2022 (huidige inkomsten).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op caami-hziv.fgov.be

Wie kan een zorgbudget aanvragen?

Je bent hulpbehoevend en 65 jaar of ouder. En je hebt een beperkt inkomen. Dan kun je een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming hulp aan bejaarden) aanvragen. Het bedrag hangt af van de zorg die je nodig hebt en je gezinsinkomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cm.be

Wat betalen bij CM?

Bij CM krijg je een uitgebreid en eigentijds pakket diensten en voordelen. Je kunt er een beroep op doen indien je in orde bent met de betaling van de CM-bijdrage. Ook dit jaar zijn er vernieuwingen in het pakket. In 2023 bedraagt deze bijdrage voor gerechtigden 9,43 euro per maand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cm.be

Wat doet de zorgkas?

Een zorgkas organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming. Je betaalt je zorgpremie rechtstreeks aan je zorgkas. Elk Vlaams ziekenfonds heeft een zorgkas en ook de Vlaamse overheid heeft er eentje (de Vlaamse Zorgkas).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaamsesocialebescherming.be

Wat is het verschil tussen mantelzorg en zorgbudget?

Wat is nu precies het verschil? Vooreerst wordt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden uitbetaald door de zorgkassen, in opdracht van de Vlaamse overheid. De mantelzorgpremies worden uitbetaald door de gemeente of het OCMW.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lieverthuislm.be

Wat is solidaire zorgpremie?

De Vlaamse sociale bescherming is er dankzij jouw solidaire zorgpremie. Net als ruim 4,7 miljoen inwoners van Vlaanderen betaal je elk jaar een zorgpremie. In 2023 bedraagt die 58 euro (of 29 euro voor mensen met een laag inkomen). Je betaalt die zorgpremie elk jaar aan je zorgkas.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaamsesocialebescherming.be

Hoe lang zorgpremie betalen?

Iedereen die in Vlaanderen woont, moet de zorgpremie elk jaar voor 30 april betalen. Personen die 26 jaar worden moeten betalen vóór 1 juli. Personen die pas in Vlaanderen of in Brussel zijn komen wonen, moeten betalen binnen 6 maanden nadat ze in Vlaanderen of Brussel zijn komen wonen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondheid.be

Waarom moet ik zorgkas betalen?

Je moet elk jaar de zorgpremie betalen aan een zorgkas. Zo help je mensen die veel zorg nodig hebben, en zo kan ook jij rekenen op de solidariteit van de Vlaamse sociale bescherming. Twee keer de zorgpremie niet betalen, levert een boete op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaamsesocialebescherming.be

Hoe weet je of iemand verhoogde tegemoetkoming heeft?

Hoe weet ik of ik de verhoogde tegemoetkoming heb? CM zal je steeds op de hoogte brengen als de verhoogde tegemoetkoming werd toegekend. Je ontvangt dan ook nieuwe gele klevers met een aangepaste code. Deze staat onderaan de klever en eindigt steeds op 1 als je de verhoogde tegemoetkoming hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cm.be

Hoe weet je of je in aanmerking komt voor sociaal tarief?

U kunt online controleren of het sociaal tarief voor u automatisch wordt toegepast, voor welk(e) contract(en) en voor welke periode via www.sociaaltarief.economie.fgov.be . U kunt ook contact opnemen met het Contact Center of met de Cel Sociale Energie van de FOD Economie .

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op economie.fgov.be

Heb ik recht op zorgbudget?

Verblijf je in een erkend woonzorgcentrum (WZC), rust- en verzorgingstehuis (RVT) of psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) in Vlaanderen of Brussel, dan heb je recht op dit zorgbudget. Bewijs je zorgbehoefte met een verblijfsattest van je residentiële zorgvoorziening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaamsesocialebescherming.be

Heb ik recht op FOD?

je handicap moet erkend worden door onze artsen. je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden. je verdienvermogen is maximaal 1/3 van wat een persoon zonder handicap kan verdienen door te werken op de gewone arbeidsmarkt. je bent minstens 18 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op handicap.belgium.be

Heb ik recht op een mantelzorgpremie?

Verschilt van gemeente tot gemeente. Niet alle gemeentes kennen een mantelzorgpremie toe. De bedragen en voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Zo zal je in sommige gemeentes moeten voldoen aan een minimumleeftijd en in andere gemeentes wordt verwacht dat je bij de persoon, voor wie je zorgt, inwoont.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op coponcho.be

Wat is een erkende handicap?

Attest erkenning van de handicap

Je kan bij de DG Personen met een handicap terecht voor de erkenning van je handicap. Je krijgt dan een attest waarmee je onder bepaalde voorwaarden recht hebt op sociale voordelen bij de DG Personen met een handicap en/of bij andere instanties.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op handicap.belgium.be

Hoeveel punten voor zware handicap?

1 punt = weinig moeilijkheden. 2 punten = grote moeilijkheden. 3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op handicap.belgium.be

Welke zorgbudgetten kan je niet combineren?

Het zorgbudget voor mensen met een handicap is dus niet te combineren met het persoonlijke-assistentiebudget (voor minderjarigen), of met het persoonsvolgend budget (voor meerderjarigen). Een persoonsvolgend budget moet je als persoon met een erkende handicap aanvragen bij het VAPH.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaamsesocialebescherming.be