Welke 6 punten moet je controleren voor je iemand medicijnen toedient?

Controleer bij losse medicatie: juiste cliënt, juiste medicijn, juiste hoeveelheid, juiste tijd, juiste vorm. Controleer bij medicatie in medicatierol: klopt het aantal tabletten, komt de tekst op het etiket van het zakje (bij GDS) overeen met de gegevens van de toedienlijst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgvoorbeter.nl

Welke 5 punten moet je controleren voor je iemand medicijnen toedient?

Een ezelsbruggetje die veel zorgprofessionals hierbij gebruiken is; denken aan de '5 J's'.
 • Heb je het juiste medicijn?
 • Is het de juiste patiënt/cliënt?
 • Is dit het juiste tijdstip?
 • Wat is de juiste wijze van toedienen?
 • Wat is de juiste dosis?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op adhoczorgt.nl

Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor de Medicijnkar?

Ruim werkoppervlak met een verhoogde rand aan drie zijden welke tevens als duwbeugel dient. Bestand tegen alle standaard reinigings- en desinfectiemiddelen.De wagen is ook voorzien van een stootrand, die bescherming biedt tegen het stoten tegen de muur of andere objecten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op medicijnkar.nl

Welke aandachtspunten horen bij het toedienen van medicatie uit de Medicijnrol?

Het aanreiken of toedienen van medicijnen

Als je de medicijnen uit de medicijnrol neemt en aanreikt of toedient, controleer je of: Het juiste aantal tabletten in het zakje zit. De informatie op de zakjes overeenkomt met de informatie op de toedienlijst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgvoorbeter.nl

Wat zijn de stappen in het medicatieproces?

Het medicatieproces bestaat uit 6 stappen:
 • 1 Voorschrijven. 2 Ter hand stellen (afleveren)
 • 3 Opslag en beheer. 4 Gereed maken.
 • 5 Toedienen en registreren. 6 Evaluatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verenso.nl

Medicatieveiligheid: waar moet je op letten?

43 related questions found

Wat zijn de 5 J's?

In ons ziekenhuis wordt vastgehouden aan de High5 van medicatieveiligheid, de 5 J's.
 • Juiste patiënt.
 • Juiste medicatie.
 • Juiste wijze van toedienen.
 • Juiste dosering.
 • Juiste tijd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kwaliteitenveiligheid.mumc.nl

Wat zijn de 3 P's medicatie?

VOORBEELDEN VAN DE DRIE P'S Bij de indeling van de verhalen is er een onderscheid gemaakt in de drie P's: Pil, Proces en Patiënt. In de cate- gorie 'Pil' vallen de voorbeelden van verbeteringen die gericht zijn op farmacotherapeutische effecten zoals bij- werkingen en interacties tussen medicijnen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgvoorbeter.nl

Hoe voorkom je fouten bij het uitdelen en toedienen van medicijnen?

 1. Let op dat de medicijnen goed bewaard worden.
 2. Zorg ervoor dat je ongestoord kunt werken met medicatie.
 3. Houd bij het roosteren rekening met medicatieveiligheid.
 4. Dubbele controle van risicovolle medicijnen is voor de veiligheid van de cliënt.
 5. Meld altijd medicatiefouten.
 6. Bronnen en meer lezen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgvoorbeter.nl

Wat is een Toedienlijst?

Toedienlijsten ondersteunen het uitzetten en toedienen van medicatie door een verpleegkundige of verzorgende. Het doel van deze lijsten is zorgen dat het juiste medicijn in de juiste toedieningsvorm, in de juiste dosis, op de juiste tijd aan de juiste persoon wordt toegediend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op igj.nl

Welke BEM scores zijn er?

De BEM omvat categorie 1 t/m 5 en is hetzelfde voor zowel de thuiszorg als de gehandicaptenzorg als GGZ. Deze staat vermeld op het BEM-afsprakenformulier. Naast vaste evaluatiemomenten signaleert de zorgmedewerker op adequaat medicijngebruik.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op medicijngebruik.nl

Wat is de BEM code?

BEM-code. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft hiervoor de 'BEM' (Beoordeling Eigen beheer Medicatie) ontwikkeld. Door het gebruik van de signalerings- en BEM materialen houden medewerkers vanaf de intakefase zicht op welke zorg een cliënt nodig heeft op het gebied van medicijngebruik.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vgn.nl

Wat zijn oorzaken van fouten in het medicatieproces?

Oorzaken van medicatiefouten
 • Geen toedienlijst: niet weten wat te moeten geven.
 • Zelf maken van een medicijnlijstje: de gegevens zijn niet goed overgenomen.
 • Geen duidelijke afspraken in het zorgdossier: het is niet duidelijk waar je als medewerker verantwoordelijk voor bent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgvoorbeter.nl

Wat is medicatie toedienen?

De medicijnen worden toegediend wanneer de cliënt niet zelf de verantwoordelijkheid kan dragen voor het innemen, aanbrengen of inbrengen volgens voorschrift. Het toedienen van de medicijnen dient uit de originele verpakking te gebeuren. Dit moet de cliënt kunnen controleren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op solopartners.nl

Waarom is het belangrijk dat je de regel van 5 van medicatie uit je hoofd moet weten?

De regel van 5 bevordert veilig medicatie delen. Door handhaving van de regel van 5 wordt de kans op medicatie-incidenten tot het minimum beperkt. De regel van 5 dient bij het verstrekken van een medicijn doorlopen te worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op opsteker.com

Wat zijn de vijf juiste antwoorden voor het uitzetten en verstrekken van medicatie?

Dubbele controle Om fouten te voorkomen moeten zorgmedewerkers risicovolle medicatie voor toediening minimaal twee keer controleren op de volgende vijf punten: 1 naam medicijn; 2 tijdstip van toedienen; 3 dosering; 4 toedieningswijze; 5 naam cliënt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgvoorbeter.nl

Wat zijn observatiepunten bij de cliënt bij aanreiken toedienen van medicatie?

Controleren. Controleer bij losse medicatie: juiste cliënt, juiste medicijn, juiste hoeveelheid, juiste tijd, juiste vorm. Controleer bij medicatie in medicatierol: klopt het aantal tabletten, komt de tekst op het etiket van het zakje (bij GDS) overeen met de gegevens van de toedienlijst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgvoorbeter.nl

Wat zijn de meest voorkomende medicatiefouten?

Voorbeelden van medicatiefouten zijn het geven of pakken van een verkeerd medicijn of dosis door een onduidelijke verpakking of het verkeerd bewaren door een onduidelijke instructie. Ook kan het zijn dat zorgverleners een medicijn verkeerd toedienen, omdat het bijbehorende hulpmiddel lastig te gebruiken is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rivm.nl

Welke wetten zijn van toepassing bij het toedienen van medicatie?

Wettelijke basis voor het toezicht op medicatieveiligheid

De inspectie houdt toezicht op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) . Hieronder valt het goed en veilig toepassen van geneesmiddelen bij een ziekte of aandoening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op igj.nl

Waar staat de afkorting Amo voor?

Een actueel medicatieoverzicht (AMO) is een overzicht van alle medicijnen die u gebruikt. Ook staat de dosering erbij vermeld. Daarnaast staan er belangrijke gegevens in over uzelf. Bijvoorbeeld of u ergens allergisch of overgevoelig voor bent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tergooi.nl

Wat te doen bij fouten in de zorg?

Medisch tuchtcollege

En dat hij meer medische fouten zal maken? Dan kunt u naar het medisch tuchtcollege. Deze organisatie bewaakt de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het medisch tuchtcollege kan de zorgverlener bijvoorbeeld een waarschuwing geven of schorsen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoeveel medicatiefouten?

Geschat wordt dat er elk jaar ongeveer 1000 doden vallen door medicatiefouten. Dat zijn dus meer doden dan in het verkeer. Daarnaast wordt geschat dat er jaarlijks 25.000 ziekenhuisopnames zijn vanwege medicatiefouten. Daarom 10 oorzaken EN 10 tips om medicatiefouten te voorkomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elearningmadeeasy.nl

Wie mag er medicatie verstrekken?

Heb je een opleiding tot verzorgende of verpleegkundige (niveau 3 en hoger)? Dan ben je door je opleiding bevoegd om medicatie te geven. Heb je een andere opleiding? Dan heb je die bevoegdheid niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op medicijngebruik.nl

Welke dubbele controles verricht je als tweede verpleegkundige nadat het geneesmiddel is klaargemaakt?

Bij de dubbele controle van losse risicovolle medicatie moeten weer 5 dingen worden gecontroleerd: juiste cliënt, juiste medicijn, juiste dosis, juiste vorm en juiste tijd. Het werken met medicijnen is risicovol.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgvoorbeter.nl

Welke medicijnen moeten dubbel gecontroleerd worden?

Dubbele controle is nodig bij losse, risicovolle medicatie. Met 'los' is bedoeld: medicatie die niet door de apotheek is voorverpakt in een geïndividualiseerd distributie systeem (GDS; bijvoorbeeld medicatiezakjes). Met 'risicovol' worden bedoeld geneesmiddelen die risicovol zijn bij een verkeerde dosering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgkrant.nl

Wat wordt met High5 bedoeld?

High5 met risicogebieden High5 bundelt alle initiatieven en projecten die er in het ziekenhuis rond de risico's zijn op deze gebieden zijn. Deze bundeling is nodig om versnippering, inefficiëntie en blinde vlekken op het gebied van risicobeheersing tegen te gaan. En het helpt om beter prioriteiten te stellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kwaliteitenveiligheid.mumc.nl