Welke administratie mag weg in 2023?

Pas vanaf boekjaar 2022 (aj. 2023) moet u alles tien jaar bijhouden. Begin 2023 mag u dus in principe alles van 2015 (of eerder) wegdoen. Op dit principe zijn er wel uitzonderingen, zoals voor uw investeringsfacturen en de boekhouding voor jaren met een fiscaal verlies.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Welk jaar administratie kan weg?

Particulieren hoeven hun administratieve gegevens (zoals bankafschriften en loonstrookjes) niet verplicht te bewaren. Maar de Belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting navorderen. Daarom is het verstandig om uw administratie in ieder geval 5 jaar te bewaren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Welke boekhouding mag weg?

De basisgegevens uit uw administratie, zoals bijvoorbeeld de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en het grootboek, moet u altijd 7 jaar bewaren. Voor de overige gegevens kunt u afspraken maken over kortere bewaartermijnen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Welke documenten op papier bewaren?

Welke belangrijke papieren moet je voor altijd bewaren?
 • Notariële stukken zoals testamenten, samenlevingscontracten en (koop) akten.
 • Diploma's, certificaten en getuigschriften.
 • Arbeidscontracten.
 • Jaaropgaven en -overzichten.
 • Inentingspapieren, boekjes en medische documenten.
 • Trouwboekje, geboorteaangiften en dergelijke.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gewoonopgeruimd.nl

Welke administratie moet je bewaren zakelijk?

Bewaartermijn administratie

U moet in ieder geval de basisgegevens van uw administratie 7 jaar bewaren. Dat is de verplichte bewaartermijn. Gegevens over onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u 10 jaar bewaren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

TERUGKIJKEN: Tweede Kamer (1 juni 2023)

24 related questions found

Hoe lang moet je afschriften van de bank bewaren?

Bij de meeste banken is dit 18 maanden t/m 2 jaar. Sla ze daarom tijdig en goed op. In de meeste gevallen kun je ze nog wel achteraf opvragen, maar daaraan zijn extra kosten verbonden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zzp-boekhouder-ede.nl

Hoe lang moet ik papieren van de Belastingdienst bewaren?

Uw administratie bestaat uit alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of op een digitale manier. U bent verplicht uw administratie 7 jaar te bewaren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wat valt er onder de fiscale bewaarplicht?

Volgens de wettelijke bepalingen moet je boeken, bescheiden én gegevensdragers die voor de belastingheffing van belang zijn, bewaren zoals je ze hebt ontvangen. In de originele staat, dus de primaire vastlegging van de brongegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wolterskluwer.com

Wat moet je bewaren van je pensioen?

Moet u het pensioenoverzicht bewaren? Nee, dat moet niet; u bent het niet verplicht. We raden u wel aan het pensioenoverzicht te bewaren. U behoudt dan alle gegevens die voor de opbouw van uw pensioen belangrijk zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pfdhl.nl

Hoe lang moet je pensioenoverzichten bewaren?

5 jaar bewaren, voor particulieren

De belastingdienst kan tot 5 jaar na dato een naheffing doen. Ontvang je jouw afschriften digitaal? Sla ze 5 jaar lang digitaal op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijnhuisoporde.nl

Is boekhouding hetzelfde als administratie?

Boekhouding is een onderdeel van de administratie en betreft alleen de financiële administratie. Alles wat onder het verwerken van financiële zaken valt, is dus boekhouding. Denk hierbij aan facturen of de kasadministratie. Het bijhouden van agenda-afspraken hoort hier dus niet bij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op administratiekantoorheylo.nl

Is een pakbon verplicht?

Is een pakbon verplicht? Een pakbon meesturen is niet meer verplicht. Als je geen pakbon meestuurt is het wel nodig om het bestelnummer op het verzendlabel te zetten. De ontvanger kan zo in ieder geval zien om welke bestelling het gaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op e-boekhouden.nl

Kan ik mijn eigen boekhouding doen?

Als zelfstandige heb je geen keuze: je bent verplicht om een boekhouding bij te houden. Maar hoe zwaar of licht die taak is, hangt af van je statuut en je inkomsten. Ben je zelfstandige in een eenmanszaak en ligt je omzet niet hoger dan €500.000/jaar? Dan mag je hoogstwaarschijnlijk zelf je boekhouding doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pro.hellobank.be

Hoe lang moet je maximum je administratie bijhouden?

Hoe lang moet ik de boekhoudkundige documenten bewaren? De boekhoudkundige documenten – en alle stukken aan de hand waarvan het bedrag van de belastbare inkomsten kan vastgesteld worden – moeten bewaard worden gedurende de 10 jaren (of de 10 boekjaren) die volgen op de belastbare periode waarop ze betrekking hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op financien.belgium.be

Hoe lang moet ik mijn facturen bewaren?

Hoelang moet ik mijn elektronische facturen bewaren? Er is geen verschil met de papieren facturen. Alle facturen en kopieën van facturen moet u voor de FOD Financiën gedurende tien jaar bewaren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op financien.belgium.be

Hoe lang bankafschriften bewaren na overlijden?

Ook andere relevante documenten, zoals bankdocumenten, arbeidscontracten en loonstrookjes, houd je best minstens vijf jaar bij. Een goede plek om waardevolle documenten digitaal bij te houden, is in een digitale kluis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op izimi.be

Hoe lang WOZ waarde bewaren?

Voor de Belastingdienst is het daarom noodzakelijk dat een WOZ-beschikking 12 jaar lang (5+7) in de Basisregistratie beschikbaar is. Aangezien gemeenten bronhouder van de Basisregistratie zijn, dienen zij daarom hun WOZ-beschikkingen 12 jaar lang te bewaren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vhic.nl

Wat kan er gebeuren als je je administratie niet lang genoeg bewaard?

Het niet correct bijhouden van de administratie of het niet lang genoeg bewaren ervan kan voor vervelende consequenties voor het bestuur van de vennootschap zorgen. Er moet hier voornamelijk worden gedacht aan een omgekeerde bewijslast voor bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetrecht.nl

Wat doen met gepensioneerden?

Hier vindt u een aantal mogelijkheden.
 1. Sport en beweging. Het is belangrijk dat u in beweging blijft. ...
 2. Cursus of studie. Vindt u het leuk om nieuwe dingen te leren? ...
 3. Vrijwilligerswerk. ...
 4. Hobby, hobbyclub of vrijetijdsvereniging. ...
 5. Ouderenwerk. ...
 6. Reizen. ...
 7. Sociale contacten. ...
 8. Cultuur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pitbaarn.nl

Wie worden aangemerkt als Administratieplichtigen?

Administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun bedrijf, zelf- standig beroep of werkzaamheid naar de eisen van dat bedrijf, dat zelfstandig beroep of die werkzaamheid op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevens ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoeveel boekjaren bewaren?

Je bent niet verplicht om ze te bewaren. Toch is het wel verstandig om je bankafschriften minimaal 5 jaar te bewaren. De Belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting navorderen. Dan is het handig als je je oude bankafschriften nog hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nn.nl

Welk boekjaar mag weg in 2023?

Pas vanaf boekjaar 2022 (aj. 2023) moet u alles tien jaar bijhouden. Begin 2023 mag u dus in principe alles van 2015 (of eerder) wegdoen. Op dit principe zijn er wel uitzonderingen, zoals voor uw investeringsfacturen en de boekhouding voor jaren met een fiscaal verlies.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Hoe lang kan de Belastingdienst navorderen?

U kunt een navorderingsaanslag krijgen binnen 5 jaar na het einde van het belastingtijdvak (meestal het kalenderjaar) of binnen 5 jaar na afloop van het tijdstip waarop uw belastingschuld is ontstaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Is voorraad administratie verplicht?

Voorraadadministratie

Ook is de voorraadadministratie verplicht. Je moet jaarlijks een inventarisatie maken en dit opnemen in je administratie. Je bent verplicht om de voorraadadministratie 7 jaar te bewaren. De voorraadadministratie automatiseren is sterk aan te raden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op expertsinbedrijf.nl