Welke Kommagetal hoort bij 3 5?

Als je de breuk hebt vereenvoudigd, dan heb je de uitkomst van de som. In dit geval is 0,60 gelijk aan de breuk 35 . Bepaal het kommagetal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Wat is het komma getal van 3 4?

Als je de teller van 34 deelt met de noemer ( 3 : 4 = ) dan is deze breuk gelijk aan het kommagetal 0,75. In dit geval is de breuk 34 dus gelijk aan het kommagetal 0,75.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Wat is het Kommagetal van 2 5?

2/5 deel is 40% en is ook 0,40. (De nullen achteraan een kommagetal mag je weglaten. Je kunt de 0,10 en 0,40 dus ook veranderen in 0,1 en 0,4.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lesvananne.nl

Welke Kommagetal hoort bij 1 5?

Bij het omrekenen van een breuk naar procenten kun je ook gebruik maken van het kommagetal van de breuk: 1/5 deel = 0,2 × 100 % = 20 %

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op breukenrekenmachine.nl

Wat is het Kommagetal van?

Een kommagetal is een getal dat niet heel is. Het is een breuk. Voor de komma staan de helen, achter de komma staat de breuk. De cijfers achter de komma staan voor de tienden, honderdsten, duizendsten, enzovoort.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op basisschooldeleer.nl

Kommagetallen noteren in een positieschema

40 related questions found

Hoe reken je komma getallen uit?

Als je kommagetallen vermenigvuldigt is de uitkomst ook een kommagetal. De som van het aantal cijfers achter de komma is het totaal aantal cijfers achter de komma van de getallen die je vermenigvuldigt. Bijvoorbeeld de uitkomst van 3,12 · 0,4 krijgt 3 getallen achter de komma.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Welke Kommagetal hoort bij 1 3?

Het kommagetal 0,33333 is daarom slechts een benadering van de breuk 1/3. Het kommagetal 0,3333333333 is een nauwkeurigere benadering, met 10 cijfers achter de komma. De getallen achter de komma worden ook wel decimalen genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op breukenrekenmachine.nl

Welk Kommagetal hoort bij 12 5?

12,5% is gelijk aan het kommagetal 0,125.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Wat is 2 van de 3?

(twee derde), ook geschreven als 2/3 (2/3) en 2:3. We noemen zulke getallen breuken. We schrijven het als een streep, de breuk- of deelstreep, met een getal erboven en een getal eronder. Ook wordt de breuk wel op een lijn geschreven, met een schuine breukstreep.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikibooks.org

Hoeveel procent is 4 van de 5?

Je kind heeft dan uitgerekend hoeveel procent 1/5 deel van 100 is. Omdat het hier om 4/5 deel gaat, moet je kind de uitkomst met de teller (4) vermenigvuldigen. De breuk 4/5 staat dus gelijk aan 80%. Hoe bereken je een procentuele verandering?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op squla.nl

Wat is de Kommagetal van 1 8?

Een hele is verdeeld in acht gelijke stukken, oftewel: 1 : 8 =. Daar hoort het kommagetal 0,125 en het percentage 12,5% bij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Hoeveel is 1 op de 3?

Wanneer iets 1/3 deel is van iets anders, kan je de breuk omzetten naar een kommagetal: 1/3 = 0,33... Dit wil dan zeggen dat het ongeveer 33 % zal zijn. (Het kommagetal x 100, dus.)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wisfaq.nl

Hoe schrijf je 0 35?

Het kommagetal dat bij het percentage 37,5% hoort is dus 0,375. Het percentage dat bij het kommagetal 0,375 hoort is dus 37,5%.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Hoe schrijf je een Kommagetal?

In een kommagetal staan achter de komma eerst de tienden, dan de honderdsten dan de duizendsten enzovoort. 8,6 betekent dus 8 helen en 6 tienden. We zeggen: acht komma zes of acht zes tienden. 4,28 betekent dus 4 helen, 2 tienden, en 8 honderdsten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fi.uu.nl

Wat is 1 cijfer achter de komma?

Kijk altijd 1 cijfer achter de komma verder om te bepalen of je naar beneden of boven moet afronden. 0, 1, 2, 3, 4 = naar beneden afronden. 5, 6, 7, 8, 9 = naar boven afronden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Wat is 3 tiende?

Een tiende deel, 1/10, is 10%, en 3/10 is dus 30%.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikibooks.org

Is 2 5 een geheel getal?

Gehele getallen zijn alle getallen waar geen komma of breuk achter staat. Vanaf 0 is dat dus 1 2 3 4 5 6 enz.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Wat is 15 van 100?

Procenten wat zijn dat

Een procent is een honderdste deel We gebruiken een % teken om het aan te geven. Dus 15 procent is hetzelfde als 15%, 0.15, 15/100 of vijftien honderdsten. Zo simpel is het!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op procentberekenen.nl

Wat is 1 3 deel van 100?

Wanneer iets 1 / 3 deel is van iets anders, kan je de breuk omzetten naar een kommagetal: 1 / 3 = 0,33. Dit wil dan zeggen dat het ongeveer 33 % zal zijn. (Het kommagetal x 100, dus.) Dit is logisch, aangezien een 'geheel' steeds 100 % is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Hoe ga je van procent naar getal?

​Procent betekent per 100. We delen het percentage dus door 100 om het decimale getal met dezelfde waarde te krijgen. Daarna verwijderen we het procentteken (%). 65% kunnen we bijvoorbeeld in een decimaal getal omzetten door 65÷100 te berekenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.khanacademy.org

Welke breuk is het zelfde als 3 4?

[3/4] is drie keer zoveel, dus [3/4] = [9/12]. Hoeveel twaalfden is [5/6]? We hadden al gezien: [1/6] = [2/12]. [5/6] is vijf keer zoveel, dus [5/6] = [10/12].

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterrekenen.nl

Hoeveel procent is 2 van de 3?

De verhouding 2 : 3 komt overeen met een breuk van 2/3. Dit geeft 0,6666... en afgerond is dat 0,667 op drie decimalen nauwkeurig. In procenten is dat 66,7%.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijnrekensite.nl

Welke breuk is 3 2?

Het omgekeerde van een geheel getal, is een breuk met dat getal als noemer en 1 als teller (dus het omgekeerde van 2 is 1/2). Het omgekeerde van een samengestelde breuk kun je vinden door eerst een gewone breuk te maken (bv: 1 1/2 = 3/2 en het omgekeerde daarvan is 2/3).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op breukenrekenmachine.nl