Welke leeftijdsgroep maakt de meeste auto ongelukken?

Wie naar de cijfers kijkt ziet dat jongeren tussen de 18 en 24 jaar relatief veel ernstige ongelukken veroorzaken waarbij doden vallen. Bij 25-plussers gaat dat aantal drastisch naar beneden, maar vanaf de 65 jaar neemt het aantal ernstige ongelukken weer toe.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bnnvara.nl

Welk geslacht veroorzaakt de meeste auto ongelukken?

Anders gezegd: vrouwen zijn betrokken in minder ernstige ongevallen dan mannen. Andere cijfers bevestigen ook dat vrouwen minder ernstige ongevallen hebben: ongevallen waarbij er een vrouwelijke bestuurster betrokken was, hebben twee keer minder vaak een dodelijke afloop dan de ongevallen met een mannelijke bestuurder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vias.be

Welke groep is vaker betrokken bij een verkeersongeval?

Jonge automobilisten (18-24 jaar) hebben ongeveer 4,5 keer zo veel kans om bij een dodelijk ongeval betrokken te raken per miljard gereden kilometer [i], dan automobilisten van 30 tot 65 jaar: 13 jonge automobilisten (18-24 jaar) tegen 3 automobilisten van 30 tot 65 jaar (BRON, 2015-2019, OViN/ODiN, 2015-2019).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op swov.nl

Waar vallen de meeste verkeersslachtoffers?

Het grootste deel van de verkeersdoden in Nederland valt op gemeentelijke wegen (54% van het totaal aantal verkeersdoden, 62% van de geregistreerde doden in BRON), gevolgd door provinciale wegen (20% van het totaal en 23% in BRON) en wegen van het Rijk (9% totaal en 10% in BRON).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op swov.nl

Waardoor komen de meeste ongelukken?

Afleiding als het gebruik van een gsm of smartphone, rijden onder invloed van alcohol of drugs, vermoeidheid en ook eten of drinken tijdens het rijden, zijn de meest voorkomende oorzaken van een ongeluk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sapadvocaten.nl

Schokkende crash met vrachtwagens

31 related questions found

Hoe groot is de kans dat je een auto ongeluk krijgt?

Wij zijn in Nederland inmiddels met 17,4 miljoen Nederlanders. De kans op een ongeluk met letsel tot gevolg is dan 2,5%! Dat is 1 op de 40 mensen die te maken krijgt met een ongeluk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op brugmanletselschadeadvocaten.nl

Welke auto's hebben de meeste ongelukken?

De Toyota Prius is de auto waarvoor je het meest moet oppassen, zo blijkt. Per 10.000 raken er jaarlijks maar liefst 111 betrokken bij een ongeval. De Prius is populair bij taxichauffeurs en Uber-rijders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ad.nl

Wie maken meer ongelukken?

Mannen veroorzaken meer ongelukken dan vrouwen, blijkt keer op keer uit cijfers van verzekeraars en overheidsinstanties. Zo was volgens een rapport van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid slechts 34 procent van de autobestuurders die in 2013 betrokken was bij een verkeersongeluk een vrouw.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op quest.nl

Welk land heeft de minste auto ongelukken?

Malta, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk blijven de laagste verkeersongelukken melden, met minder dan 30 sterfgevallen per miljoen inwoners. Vier landen melden nog steeds meer dan 90 doden per miljoen inwoners: Bulgarije, Letland, Litouwen en Roemenië.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verkeersmaatregelen.nl

Hoeveel doden bij auto ongelukken per jaar?

Aantal fatale auto-ongelukken

In 2022 vielen er 737 doden in het verkeer in Nederland, 155 meer dan in 2021. De meeste slachtoffers vielen onder de fietsers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fondsslachtofferhulp.nl

Wie rijdt veiliger man of vrouw?

De discussie komt u vast bekend voor: wie rijden beter, mannen of vrouwen? De ANWB komt met het antwoord op basis van onderzoek via de Veilig Rijden-app. Het verlossende antwoord is: mannen rijden veiliger dan vrouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hartvannederland.nl

Wie is schuldig bij een aanrijding?

Wie is aansprakelijk voor mijn verkeersongeluk? De persoon die het ongeluk veroorzaakt, moet de schade betalen. Hebben meer mensen schuld aan het ongeluk, dan betalen zij elk een deel van de schade. Voor fietsers, voetgangers en kinderen gelden bijzondere regels.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Waar gebeuren de meeste ongelukken?

Uit deze analyse blijkt dat in Rotterdam de meeste verkeersongelukken plaatsvonden, maarliefst 6280. Totaal zijn in 2020 103.000 verkeersongevallen geregistreerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 112schade.nl

Wie kunnen er beter rijden?

Uit een Brits onderzoek onder bijna 1400 automobilisten blijkt dat vrouwen een stuk beter rijden dan mannen. Automobilisten werden beoordeeld op zaken als bumperkleven, houden aan de snelheid en de bocht afsnijden. Vrouwen scoren gemiddeld 23,6 van de 30 punten, tegen 19,8 voor mannen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl

Hoeveel procent van ongelukken komt door menselijke fouten?

Grootste oorzaak is menselijk falen

Uiteindelijk is de voornaamste oorzaak van ongelukken dus niet (gebrekkige) infrastructuur, maar menselijk handelen. "Zo'n 95 procent van alle verkeersongevallen ontstaat als gevolg van menselijk falen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vvn.nl

Waar gebeuren de meeste ongelukken in Nederland?

Meeste verkeersdoden in Gelderland en Zuid-Holland

In 2021 vielen de meeste verkeersslachtoffers in Gelderland en Zuid-Holland, elk met 94 verkeersdoden. In deze provincies is het aantal verkeersdoden in 2021 gestegen. In Noord-Brabant vielen voor het eerst in zeven jaar niet de meeste dodelijke verkeersslachtoffers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Welke snelweg meeste ongelukken?

A7 bij Zaandam

In 2020 was dit zelfs de plek in Nederland waar de meeste ongelukken gebeurden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allianzdirect.nl

Welk land heeft de veiligste wegen?

Zweden heeft nog steeds de veiligste wegen (18 doden per 1 miljoen inwoners), terwijl Roemenië in 2020 het hoogste percentage rapporteerde (85 doden per 1 miljoen inwoners). Het Europees gemiddelde was 42 doden per 1 miljoen inwoners, vergeleken met het wereldgemiddelde van meer dan 180.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op europa-nu.nl

Hoe kun je ongelukken vermijden?

Je kunt gemakkelijk zelf een ongeluk voorkomen door aan de volgende richtlijnen te houden:
  1. Kijk ver vooruit: Hoe harder je rijdt hoe verder je moet kijken! ...
  2. Voldoende afstand houden: Als je achter een auto of fietser rijdt moet je minimaal 2 seconden afstand houden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijleshulp.nl

Hoeveel procent van de motorrijders verongelukt?

De afgelopen 10 jaar kwamen er zo'n 28% motorrijders bij. Het aantal ongevallen daalde tijdens diezelfde periode met 24%. De veiligheid van motorrijders is er dus nationaal gezien op vooruitgegaan. De gemiddelde leeftijd van de motorrijders in ongevallen is met 5 jaar toegenomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vias.be

Hoeveel procent van alle ongelukken in de weggebruiker zelf schuld?

Van de verkeersongevallen in Nederland komt ruim 95 procent door menselijke fouten, meldt Veilig Verkeer Nederland.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op metronieuws.nl

Welke auto heeft de meeste pech?

De meest storingsgevoelige auto is volgens de Adac een tien jaar oude Kia Cee'd. De Duitse pechhulpverleners moesten vorig jaar bijna 3,4 miljoen keer uitrukken. Ten opzichte van 2019 is dat een daling van bijna 10 procent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ad.nl

Wat stoten auto's uit?

Allereerst stoten auto's CO2 uit, door verbranding van benzine en diesel. Dat draagt bij aan klimaatverandering. Verder stoten auto's luchtvervuilende stoffen uit, zoals fijnstof en stikstofdioxide; dat veroorzaakt schade aan onze gezondheid, de natuur en gebouwen. Ook zorgt autoverkeer voor geluidsoverlast.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op milieucentraal.nl

Waar gebeuren de meeste ongelukken met motoren?

Kruispunten en splitsingen

Zelfs 83% van de ongevallen heeft hier mee te maken! Kruispunten en splitsingen vormen de grootste risico´s voor motorrijders, hier gebeuren de meeste ongelukken (36%). In 75% van de gevallen gebeuren ongelukken met verkeer van rechts, en 25% van de gevallen van links.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op derijder.nl

Wat is gevaarlijker auto of vliegtuig?

Het is een feit: statistisch gezien is de kans op een ongeval in een vliegtuig ongeveer 1 op 188.364 (2019) en is dus veel kleiner dan in een auto. Het ongevallencijfer in de burgerluchtvaart is de laatste jaren aanzienlijk gedaald, ondanks een voortdurende toename van het aantal vliegtuigpassagiers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op easyairportparking.nl