Welke uitkering kun je krijgen als je werkloos bent?

Als u geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunt u een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Welke uitkering heeft iedereen recht op?

U heeft recht op een algemene bijstandsuitkering als u voldoet aan de voorwaarden. En u niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En u ook niet in aanmerking komt voor een andere voorziening of uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat moet je doen als je geen inkomen hebt?

Als je (bijna) geen inkomen hebt en geen recht op een andere uitkering, dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen bij je gemeente. Je doet dan een beroep op de Participatiewet. De gemeente kan ook je inkomen tot bijstandsniveau aanvullen, als dat nodig is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nibud.nl

Wat krijg je als je niet werkt?

Uitkeringen tijdelijke werkloosheid

Je wordt tijdelijk werkloos gesteld door je werkgever. Je hebt automatisch recht op een uitkering. De RVA betaalt je een uitkering die gelijk is aan 65% van je loon(begrensd). Als je voor het eerst tijdelijk werkloos wordt, dien je een uitkeringsaanvraag in bij het RVA-kantoor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op socialsecurity.be

Hoe lang mag je werkloos zijn?

U heeft 3 maanden of langer recht op een WW-uitkering. Hoe lang uw WW-uitkering precies duurt, hangt af van uw totale arbeidsverleden en het moment waarop u werkloos bent geworden. De maximale duur van de WW-uitkering is 24 maanden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

18 related questions found

Hoe lang kan je werkloos blijven?

Wettelijke regeling

Een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst is mogelijk gedurende een periode van 4 weken. Een regeling van gedeeltelijke arbeid kan gedurende maximum 3 maanden ingevoerd worden, indien zij minder dan 3 werkdagen per week of minder dan 1 werkweek per 2 weken omvat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op securex.be

Hoeveel geld krijg je als huisvrouw?

Of je nou wijkverpleegkundige, hulp bij het huishouden, verzorgende, verpleeghulp of woonzorgbegeleider bent, jouw minimumloon per uur wordt op basis van deze cao vastgesteld. Vanaf 21 jaar verdien je minimaal € 12,79 per uur. Als fulltimer zul je per maand minstens € 1.995 moeten verdienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op loonwijzer.nl

Wat moet je doen als je zonder werk valt?

Stap 1: schrijf je in als werkzoekende bij VDAB

Kies voor de werksituatie 'ik ben werkloos en vraag of krijg een werkloosheidsuitkering'. Let wel: heb je een opzegtermijn van langer dan 2 maanden én moet je je opzegtermijn niet of niet volledig doen? Dan moet je je tijdens je opzegtermijn al inschrijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vdab.be

Heb je als huisvrouw recht op een uitkering?

Als u werkt en beslist definitief of voor een heel lange periode niet meer te werken en bijvoorbeeld voltijds huisman of huisvrouw te worden, dan neemt u ontslag. Daardoor krijgt u geen uitkeringen en valt u voor de sociale zekerheid helemaal ten laste van uw werkende partner.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe weet ik of ik recht heb op een uitkering?

Voorwaarden WW

5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren; direct beschikbaar bent voor betaald werk; minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis). Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel eigen geld mag je hebben als je in de bijstand zit?

U krijgt namelijk geen uitkering als uw vermogen boven een bepaalde grens komt. Die vermogensgrens is € 15.210,- voor een gezin of alleenstaande ouder en € 7.605,- voor een alleenstaande. Maar: u mag uw vermogen ook weer niet te snel opmaken. U mag alleen uitgaven doen die echt nodig zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl

Heb je ook recht op zorgtoeslag als je geen inkomen hebt?

Je vindt hieronder een aantal veelgestelde vragen. Wil je meer informatie kijk dan op de website van de Belastingdienst. Als je geen inkomen hebt, krijg je dan ook geen zorgtoeslag? Juist als je geen inkomen hebt, kun je zorgtoeslag aanvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgverzekeringslijn.nl

Kan ik geld krijgen van de gemeente?

Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Bijvoorbeeld met toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket (bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles). Welke hulp u kunt krijgen hangt af van uw situatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Heb ik recht op geld van de overheid?

Check je recht op toeslagen

Met BerekenUwRecht kun je nagaan voor welke toeslagen en regelingen je in aanmerking komt en om welk bedrag het gaat. Ook zie je direct waar je die kunt aanvragen. Als je alle gegevens bij de hand hebt, kost dit je 5-10 minuten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nibud.nl

Heb je recht op een uitkering als je contract niet wordt verlengd?

Meestal heeft u na afloop van uw tijdelijke contract recht op een WW-uitkering. Biedt uw werkgever u (weer) een tijdelijk contract aan en weigert u dit? Dan krijgt u geen WW-uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Heeft een werkloze recht op vakantie?

Als volledig werkloze hebt u recht op 24 dagen (zaterdagen inbegrepen) of 4 weken vakantie per jaar. De vakantiedagen die reeds werden opgenomen tijdens een arbeidsperiode zijn hierbij inbegrepen. In principe ontvangt u werkloosheidsuitkeringen voor de vakantiedagen die u tijdens uw werkloosheid neemt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rva.be

Hoeveel 50 plussers zijn werkloos?

AANTAL WERKLOZE 50-PLUSSERS

In totaal staan 350.000 50-plussers als werkzoekende geregistreerd. Het aandeel ouderen in de langdurige werkloosheid is in Nederland groter dan in andere landen. Gemiddeld is in de EU een kwart van de langdurige werklozen ouder dan vijftig. In Nederland is dat meer dan 40 procent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 50-plusadviescentrum.nl

Hoeveel is een WW-uitkering netto?

De hoogte van je WW-uitkering bedraagt over de eerste 2 maanden 75% van het dagloon. Vanaf maand 3 is de hoogte van je WW-uitkering 70% van je dagloon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Hoeveel geld krijg je van het UWV?

De hoogte van uw WW-uitkering

Tijdens de eerste 2 maanden dat u werkloos bent, is uw bruto WW-uitkering 75% van uw WW-maandloon. Daarna is uw uitkering 70% van uw WW-maandloon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Welke 4 toeslagen zijn er?

Er zijn 4 toeslagen:
  • zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering.
  • huurtoeslag, een bijdrage in uw huurkosten.
  • kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten van uw kinderen.
  • kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Hoeveel eigen geld mag je hebben om huursubsidie te krijgen?

U mag in 2023 maximaal € 33.748 aan vermogen hebben om huurtoeslag te krijgen. Hebt u een toeslagpartner? Samen met uw toeslagpartner mag u € 67.496 aan vermogen hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Kan je huurtoeslag krijgen zonder inkomen?

nee dat kan niet er moet een inkomen zijn. Je moet anders wel erg veel vermogen hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Heeft de gemeente inzage in je bankrekening?

De rechtbank Haarlem heeft op 12 november 2020 bevestigd dat gemeenten niet ongelimiteerd bankafschriften van bijstandontvangers mogen opvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jouwadvocaat.nl