Welke zijn de doodzonden?

De zeven hoofdzonden zijn:
 • Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid)
 • Avaritia (hebzucht - gierigheid)
 • Luxuria (onkuisheid - lust - wellust)
 • Invidia (nijd - jaloezie - afgunst)
 • Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht)
 • Ira (woede - toorn - wraak - gramschap )

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kuleuven.be

Wat zijn de 7 dodelijke zonde?

 • Hoogmoed-Nederigheid. Deze ondeugd wordt ook aangeduid als trots, ijdelheid en arrogantie. ...
 • Hebzucht-Gulheid. Hebzucht kennen we ook als gierigheid. ...
 • Afgunst-Naastenliefde. ...
 • Woede-Zachtmoedigheid. ...
 • Onkuisheid-Kuisheid. ...
 • Gulzigheid-Matigheid. ...
 • Traagheid-IJver.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kro-ncrv.nl

Wat zijn de 7 christelijke deugden?

In deze cursus verkennen we de betekenis van de zogenaamde 'zeven deugden' (matigheid, moed, verstandigheid, rechtvaardigheid, geloof, hoop en liefde) en 'zeven hoofdzonden' (jaloezie, hoogmoed, onmatigheid, hebzucht, wellust, woede, luiheid), zoals die in de klassieke Oudheid en in de christelijke traditie zijn ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eur.nl

Hoeveel doodzonden?

Volgens de christelijke traditie zijn er 7 doodzonden. Dit zijn 7 negatieve karakter eigenschappen of ondeugden die zullen resulteren in vele andere zonden en uiteindelijk in de dood van iemands ziel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ajo-amsterdam.nl

Wat is de grootste zonde in christendom?

De Hoogmoed (Superbia)

Hoogmoed is de belangrijkste van alle zonden, omdat deze ook wel de oerbron wordt gezien voor alle andere zonden. Het bekende spreekwoord – 'hoogmoed komt voor de val' – is vaak van toepassing op personen die deze gedragingen uiten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op guidofox.nl

3MC nr 43 Wat zijn de zeven hoofdzonden

16 related questions found

Wat zijn de 7?

Aan de hand van de zeven klassieke hoofdzonden uit de katholieke traditie – hoogmoed, jaloezie, boosheid, vraatzucht, wellust, hebzucht en lusteloosheid – zet Tomlin uiteen wat de Bijbel erover zegt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eo.nl

Wat zijn dagelijkse zonden?

Paus Gregorius de Grote (590-604) onderscheidde zeven hoofdondeugden: hoogmoed, hebzucht, jaloezie, woede, wellust, gulzigheid en traagheid. Die worden vaak 'hoofdzonden' genoemd. Maar een ondeugd is iets anders dan een zonde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kro-ncrv.nl

Waar staan de 7 hoofdzonden?

De hoofdzonden staan in hun huidige vorm niet in de Bijbel, maar de Brief aan de Galaten in het Nieuwe Testament somt een aantal ondeugden op die christenen moeten mijden, waaronder egoïsme, woede en afgunst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op historianet.nl

Wat zijn de grootste zonden in de islam?

Imaam Ah'med leverde over dat 'Abdoellaah ibn 'Amr (moge Allah tevreden over hem zijn) zei dat de profeet (salallaahoe 'alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De grootste zonden zijn: het aanbidden van anderen naast Allah, het ongehoorzaam zijn tegenover de ouders – of het nemen van een ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwkeuze.net

Waar hangen de zeven hoofdzonden?

De Zeven Hoofdzonden is een schilderij van de Zuid-Nederlandse schilder Jheronimus Bosch, dit schilderij hangt in het Museo del Prado in Madrid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat zijn de 4 natuurlijke deugden?

Voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid worden de kardinale deugden genoemd, omdat zij een scharnierfunctie vervullen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kro-ncrv.nl

Wat zijn de 8 deugden?

De deugden: geloof, hoop, liefde, voorzichtigheid, rechtvaardigheid, standvastigheid en matigheid. De eerste drie worden de goddelijke, de laatste vier de kardinale deugden genoemd. Geloof, hoop en liefde worden voorgesteld door het kruis, het anker en het hart.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is de moeder van alle deugden?

Het is Prudentia, personificatie van prudentie, de moeder van alle deugden en een van de vier kardinale deugden die al in de oudheid werden geroemd. Prudentia is een actieve deugd. Er zit omzichtigheid en wijsheid in besloten, maar heeft ook met timing te maken, met inschatting van situaties en oordeelsvermogen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op volkskrant.nl

Welke ondeugden zijn er?

Het is inderdaad waar dat ondeugden of zonden, vooral het lijstje van de zeven hoofdzonden hoogmoed, gierigheid, afgunst, woede, traagheid, vraatzucht en onkuisheid, veel bekender is en meer tot de verbeelding spreekt dan deugden en deugdzaamheid.Ga naar eind1 Met het aanwakkeren van ondeugden kan goud verdiend worden, ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Wat staat er in de Bijbel over zonde?

19:11). De zonde wordt hier voorgesteld als een zelfstandig wezen, je denkt aan een dier of mogelijk zelfs aan een persoon. Door te zondigen wordt volgens de bijbelse voorstelling iets in het leven geroepen dat een eigen bestaan gaat leiden, los van de bedrijver van het kwaad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Wat is in zonde leven?

Zonde betekent dat je God niet vertrouwt, Hem niet liefhebt met je hele hart en andere mensen minder belangrijk vindt dan jezelf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op abcvoorkinderen.nl

Hoe erg is de zonde Zina?

Zina betekent seksuele gemeenschap tussen een man en vrouw die niet getrouwd zijn. Of het nu gaat om overspel waarbij de man en de vrouw getrouwd zijn of niet getrouwd zijn. De islam beschouwt zina hoe dan ook als een grote zonde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kuleuven.be

Wat vergeeft Allah?

Waarlijk, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige.” 'O zoon van Aadam, al zouden je zonden tot aan de hemel reiken, waarna jij Mij om vergeving vraagt, dan zal Ik je vergeven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Wat gebeurt er als je Zina pleegt?

Omdat Zinaa zo'n afschuwelijke en grote zonde is, heeft Allah de bestraffing voor de getrouwde persoon die Zinaa pleegt, het stenigen1 tot de dood bepaald. Wij vragen Allah om ons veilig te houden en ons, jou en alle moslims te beschermen van deze zonden. En Allah weet het het beste.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Wat is de grootste zonde?

de ergste zonde: het dienen van andere goden of andere zaken (shirk) en het ongeloof in God (kufr), waarvoor geen vergeving zou bestaan. Indien God het vergeeft, zal het verblijf in de hel voor lange tijd zijn. de daarop volgende zonden zijn gericht tegen het leven, zoals moord en overspel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat zijn alle zonden?

In de late Middeleeuwen ontstaat het ezelsbruggetje SALIGIA om de zeven hoofdzonden te kunnen onthouden: Superbia (trots - hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid), Avaritia (hebzucht - gierigheid), Luxuria (onkuisheid - lust - wellust), Invidia (nijd - jaloezie - afgunst), Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht), ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kuleuven.be

Wat is de eerste en ergste hoofdzonden binnen het rooms katholieke geloof?

Superbia, de Latijnse benaming voor hoogmoed of ijdelheid. Het wordt beschouwd als de ergste van de zeven zonden en eveneens de eerste: alle andere zonden komen uit superbia voort. Met superbia wordt het verlangen om belangrijker of aantrekkelijker te zijn bedoeld, of een liefde voor zichzelf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe vergeeft God je?

God heeft ons namelijk vergeven doordat Jezus voor onze zonden gestorven is. Alle fouten, ook degene waarvan je jezelf misschien nog niet hebt vergeven, wil Hij vergeven. Vergeven betekent in feite dat het je niet meer kwalijk wordt genomen. Naast dat God alles kan vergeven, kan Hij het ook vergeten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zijlacht.nl

Wat moet je doen als je een zonde hebt begaan?

Geef in gebed aan God eerlijk toe dat u vergissingen hebt begaan. Hebt u eenmaal uw zonden beleden, vraag dan om hulp. 'Hierdoor zult u weten of iemand zich van zijn zonden bekeert – zie, hij zal ze belijden en ze verzaken' (Leer en Verbonden 58:43). Zo mogelijk moet u goedmaken wat u hebt gedaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op komtotchristus.org

Wat betekent een zonde begaan?

Zonde (Grieks: ἁμαρτία, hamartia, "het missen van het doel") is een centraal begrip in het christendom en kan zowel de onvolmaakte staat van de van God gescheiden mens aanduiden als een overtreding van Gods geboden en verboden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org