Wie is de baas van Kind en Gezin?

Katrien Verhegge (41) werd gisteren door de Vlaamse regering benoemd tot leidend ambtenaar van Kind en Gezin. Ze volgt Lieven Vandenberghe op, die twintig jaar lang administrateur-generaal is geweest.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op standaard.be

Wie is hoofd van Kind en Gezin?

Organisatiestructuur. Waarnemend administrateur-generaal Bruno Vanobbergen leidt het agentschap samen met algemeen directeur Inge Kinnaer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op opgroeien.be

Wat doet Kind en Gezin voor de ouders?

Kind en Gezin verzamelt heel wat informatie uit haar contacten met gezinnen met kinderen, registraties in de kinderopvang en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. We geven ook opdrachten voor wetenschappelijk onderzoek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kindengezin.be

Wie valt er onder een gezin?

Wat is een gezin? De rijksoverheid hanteert sinds 1996 de volgende definitie voor gezin: “Elk leefverband van één of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van één of meer kinderen (VWS, 1996)”.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Welke steun biedt Kind en Gezin?

  • Alles over Dagelijkse verzorging.
  • Je baby verzorgen.
  • Luier verschonen.
  • Aankleden.
  • Tanden poetsen.
  • Een bad geven.
  • Handhygiëne.
  • Fopspeen of duim.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kindengezin.be

Ik Werd Geadopteerd Door Een Ster

36 related questions found

Waarom komt Kind en Gezin langs?

Dit kan gaan over de voeding, gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van je baby en over hoe je je als ouder voelt, maar ook over hulp, moeilijke financiële omstandigheden … Onze medewerker kan het met jou hebben over: de ervaringen als ouder en de veranderende partnerrelatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kindengezin.be

Is het verplicht om naar Kind en Gezin te gaan?

Dat wil zeggen dat je, hoewel je als ouder of opvoeder wel verplicht bent om je kind te laten opvolgen, dat niet per se door Kind en Gezin hoeft te gebeuren. Het kan bijvoorbeeld ook door een kinderarts of huisarts. Zolang je kindje maar wordt opgevolgd dus, en ook tijdig het poliovaccin toegediend krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondheid.be

Wat is het verschil tussen een familie en een gezin?

In het Nederlands maken we verschil tussen 'gezin' en 'familie': gezin bestaat uit ouders en kinderen; familie bestaat uit gezin + grootouders, tantes en nonkels, neven en nichten, ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pinterest.com

Wat is het verschil tussen een huishouden en een gezin?

Gezin is de gebruikelijke aanduiding voor een huishouden, traditioneel met een of twee ouders en een of meer kinderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wie behoort tot huishouden?

Wat wordt er verstaan onder huishouden? Onder het huishouden verstaan we alle mensen die tot een woongemeenschap of gezin behoren en samen leven. Ook alle activiteiten die worden gedaan om een leefsituatie tot stand te houden, vallen onder het huishouden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hulp.nl

Kan je Kind en Gezin weigeren?

Scholen kunnen wettelijk geen kinderen weigeren omdat ze niet zindelijk zijn. Als ze dat toch doen en een gesprek hierover weigeren, kan de ouder een klacht indienen bij het departement onderwijs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kindengezin.be

Hoe werkt Kind en Gezin?

Je kan bij de arts of verpleegkundige terecht met al je vragen over ontwikkeling, voeding, opvoeding en ouderschap, gezondheid, praktische vragen ... De gezondheid, groei en ontwikkeling van je kind wordt opgevolgd. De opvolging van de groei gebeurt aan de hand van de Vlaamse groeicurven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kindengezin.be

Waarom is steun van ouders belangrijk?

Een kind heeft positieve relaties met anderen nodig om zich goed te voelen en zich te kunnen ontwikkelen. Het maakt hen veerkrachtig. Een steunende volwassene kan een veilige basis vormen door adequaat te reageren op het kind (responsief te zijn).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hetvergetenkind.nl

Waarom mag je een baby niet onder oksels optillen?

Probeer uw kindje niet met twee handen onder de oksels op te pakken, hierbij kan het kindje gemakkelijk overstrekken. U kunt het kindje beter oppakken door één hand op de buik van de baby te leggen en het kindje op die hand te draaien. Doe dit niet te snel, zodat uw baby niet wordt overvallen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op catharinaziekenhuis.nl

Wie is Katrien Verhegge?

Katrien Verhegge, de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Opgroeien, stapt op. Ze legt in onderling overleg met haar voogdijminister Hilde Crevits (CD&V) met onmiddellijke ingang haar mandaat neer. Haar ontslag volgt op de aanhoudende berichten over wantoestanden bij verschillende Vlaamse crèches.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vrt.be

Wat doet een sociaal werker bij Kind en Gezin?

Sociaal werker: versterkt de maatschappelijke participatie van kinderen en ouders in kwetsbare gezinnen. Psychopedagoog: ondersteunt gezinnen met thema's zoals ouderschap en opvoedingsondersteuning, van basisondersteuning tot hulp bij verontrusting.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kindengezin.be

Wat is een ouder gezin?

Een eenoudergezin is een gezin waarbij minimaal één minderjarig kind bij een ouder woont. Pleegkinderen worden in cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet meegerekend, maar adoptie- en stiefkinderen wel. Sinds het begin van deze eeuw is het aantal eenoudergezinnen in Nederland gestaag gestegen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Hoeveel uur per week kost het huishouden?

Een jonge, single vrouw besteedt ongeveer 12 uur per week aan het huishouden. Wanneer er een man bij in huis komt wordt dit al een stuk langer, toch kan het nog erger. Getrouwde (of samenwonende) vrouwen met 3 of meer kinderen besteden namelijk nóg meer tijd aan het huishouden. Zij besteden gemiddeld 28 (!)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl

Wat voor soort gezinnen bestaan er?

De meest voorkomende gezinsvormen:

Kerngezin of traditioneel gezin Een volwassen man en vrouw leven samen en hebben samen kinderen. Ze zijn de biologische ouders van de kinderen. Nieuw samengesteld gezin Beide ouders brengen kinderen mee in een nieuwe relatie. Soms hebben ze ook samen nog kinderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op unicef.be

Hoe noem je een normaal gezin?

1.4.1. Kerngezin/traditioneel gezin

Een volwassen man en vrouw leven samen en hebben kinderen met elkaar. Ze zijn de biologische ouders van de kinderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vowmoeilijkegezinssituaties.weebly.com

Wat is de waarde van een gezin?

De belangrijkste normen en waarden in een gezin

Waarden zijn idealen waar mensen mee leven. Kinderen ontwikkelen in hun jeugd en puberteit waarden waar zij waarde aan hechten. Een norm is een gedragsregel, die gebaseerd is op een waarde. Dit heeft te maken met de manier waarop iemand zich gedraagt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stiefenco.nl

Hoe zit familie in elkaar?

Je familie bestaat meestal uit: opa's, oma's, tantes, ooms, neven, nichten, papa, mama, broers en zussen. Bij je familie hoort ook een achternaam of familienaam, maar die is niet altijd hetzelfde. Deze volgt meestal de mannelijke lijn. Dus van opa op vader en vervolgens op de zoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wikikids.nl

Hoe afstand nemen van ouders?

Afstand nemen van je ouders

Het betekent niet dat je minder aardig tegen hen hoeft te zijn, je hoeft niet iets drastisch anders te doen. Afstand kan gecreëerd worden door jezelf als prioriteit te stellen en je eigen innerlijke antwoord te vinden op wat er tussen jullie gebeurt en hoe je hiermee om wilt gaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op relatieverslaving.com

Hoeveel mensen hebben geen contact met ouders?

Uit het Netherlands Kinship Panel Study-onderzoek blijkt dat bij meer dan de helft van alle ouder-kind relaties wekelijks sprake is van face-to-face contact. Bij vijf procent is er helemaal geen contact. Zes procent van de moeders en negen procent van de vaders heeft het contact met ten minste één kind verbroken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nemokennislink.nl

Wie heeft recht op het kind?

Getrouwd of geregistreerd partnerschap: automatisch gezag

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u automatisch gezamenlijk gezag over de kinderen die u krijgt of adopteert. Als echtgenoot of geregistreerd partner van de moeder bent u voor de wet automatisch ouder van het kind.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl