Wie vind dat of wie vindt dat?

De correcte vervoeging is je/jij vindt.
Als het onderwerp je/jij achter de persoonsvorm staat, is de correcte vervoeging vind je/jij. Bij combinaties met je is het niet altijd even duidelijk of je het onderwerp van de zin is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wie vindt of wie vind?

Beide spellingen zijn correct, maar er is een verschil in grammaticale structuur en daardoor ook in betekenis. Wie vind je het best? is correct als je het onderwerp is. Je is dan vervangbaar door jij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe weet je of je een d of een t moet schrijven?

Er is ook een trucje om te achterhalen of u aan het eind van het voltooid deelwoord -t of -d moet schrijven. U kunt daarvoor vergelijken met de verledentijdsvorm. Als die op -de(n) eindigt, krijgt ook het voltooid deelwoord een -d. Als de verledentijdsvorm op -te(n) eindigt, krijgt ook het voltooid deelwoord een -t.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is vind hij met dt?

– In de tegenwoordige tijd krijgen werkwoorden die je vervoegt in de tweede en derde persoon enkelvoud altijd een t. Ik loop en hij loopt. En als de stam van het werkwoord eindigt op een d, krijg je dt: ik vind, hij vindt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Waarom vindt of vind?

In de tweede persoon enkelvoud komt er een t achter de stam (vind). Je krijgt dan: u vindt. Ook wanneer het onderwerp u ná het werkwoord komt, schrijven we een t achter de stam: wat vindt u van de nieuwe minister?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl

Wanneer eindigt een werkwoord op d, t of dt?

37 related questions found

Is het vindt of vind?

De correcte vervoeging is je/jij vindt.

Als het onderwerp je/jij achter de persoonsvorm staat, is de correcte vervoeging vind je/jij. Bij combinaties met je is het niet altijd even duidelijk of je het onderwerp van de zin is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe maak ik geen dt fouten?

Dt-fouten voorkomen met de smurfenregel

Een bekend ezelsbruggetje voor werkwoordspelling in de onvoltooid tegenwoordige tijd is de 'smurfenregel'. Het is eigenlijk heel simpel: vervang een werkwoord in de tegenwoordige tijd door een vorm van 'smurfen' en je hoort meteen of er een -t achter moet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hulc.nl

Waarom is vind je zonder T?

'Je' is dus het onderwerp en staat achter de stam 'vind': geen 't' dus! - De gids vindt je nooit meer terug. Nu is het de gids die jou aan het zoeken is - hij of zij vindt 'jou' niet! De gids is dus het onderwerp en dat kan je vervangen door 'hij' of 'zij', waardoor 'vindt' dus wel een 't' krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mnm.be

Is gevraagd met een d of een t?

Vragen heeft sterke verledentijdsvormen: vroeg en vroegen. Het voltooid deelwoord van vragen is gevraagd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Is beloofd met een d of t?

De correcte spelling is zoals beloofd, met een -d.

Zoals beloofd is een verkorte vorm van een formulering waarin beloofd een voltooid deelwoord is, en dus met een -d wordt geschreven. De weggelaten woorden kunnen er vanuit de context gemakkelijk bij gedacht worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat zijn de regels van dt?

In de tegenwoordige tijd krijgen werkwoorden die je vervoegt in de tweede en derde persoon enkelvoud altijd een t. Ik loop en hij loopt. En als de stam van het werkwoord eindigt op een d, krijg je dt: ik vind, hij vindt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schooltv.nl

Is het vind u of vindt u?

De correcte vervoegingen zijn u vindt en vindt u.

U vindt de weg wel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is verleden tijd met dt?

Waarom geen dt in de verleden tijd? In de verleden tijd zie je de lettercombinatie dt niet aan het eind van een werkwoord, omdat daar nooit een letter t wordt toegevoegd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterspellen.nl

Hoe weet je of een werkwoord met d of t is?

De stam van een werkwoord vinden we door -en van de infinitief af te nemen. Als die klank een stemloze medeklinker is, dan is de verledentijdsuitgang -te(n) en de uitgang van het voltooid deelwoord -t. In alle andere gevallen krijgen we -de(n) en -d.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Wat ik ook belangrijk vind of vindt?

Is het onderwerp 'ik'? Dan schrijf je aan het eind van het werkwoord alleen een -d. Goed: Ik vind deze schoenen erg mooi. Fout: Ik vindt deze schoenen erg mooi.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzeroverdebasisschool.nl

Wat is de regel van het t Kofschip?

Om te bepalen of het voltooid deelwoord of de persoonsvorm verleden tijd een d of t krijgt, neemt je kind eerst de ik-vorm (stam) van het werkwoord. Als deze op een medeklinker uit 't kofschip eindigt, krijgt het woord een -t. Wanneer de laatste letter van de stam er niet in zit, schrijft je kind een -d.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op squla.nl

Wat is de Smurfenregel?

Als je van een werkwoord niet weet of je er een 't' aan moet schrijven, dan vervang je dat werkwoord door 'smurfen'. Als er een 't' is bij smurfen (bv.: smurft), dan schrijf je ook een 't' bij het andere werkwoord. Met deze voorbeelden wordt het duidelijk: Word(t) eens volwassen!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blog.bijleshuis.be

Is het wordt jij of word jij?

De correcte vervoeging is je/jij wordt.

Als het onderwerp je/jij achter de persoonsvorm staat, is de correcte vervoeging word je/jij. Bij combinaties met je is het niet altijd even duidelijk of je het onderwerp van de zin is. Als u daaraan twijfelt, kunt u je proberen te vervangen door jij of jou(w).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het houdt of houd?

Houd is goed in bijvoorbeeld: 'Ik houd de deur open', 'Houd jij de deur open? ' en 'Houd de deur open! ' Houdt is goed in bijvoorbeeld: 'Jij houdt de deur open', 'Maaike houdt de deur open' en 'Houdt u de deur open? '

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Is het besteed of besteedt?

Wat is juist: 'Er wordt veel tijd besteed aan werving' of 'Er wordt veel tijd besteedt aan werving'? Juist is 'Er wordt veel tijd besteed aan werving. ' Dat komt door het werkwoord worden. De vorm besteedt is alleen juist als persoonsvorm, in zinnen als 'Hij/Jij besteedt veel tijd aan werving.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl