Zou je me of mij?

Als niet-onderwerpsvorm kunnen we zowel me als mij gebruiken. Het is aan te bevelen om zo veel mogelijk de gereduceerde vorm me te gebruiken. Overmatig gebruik van de volle vorm mij maakt zowel gesproken als geschreven taal onnatuurlijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is het verschil tussen ME en mij?

Me betekent mij

Me kan alleen gebruikt worden als de onnadrukkelijke vorm van mij: De caissière vroeg mij of ik zegels wilde. De caissière vroeg me of ik zegels wilde. Vraag mij niet telkens hoe laat het is!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe gebruik je me?

Het woordje 'me' gebruik je als persoonlijk voornaamwoord dat verwijst naar jezelf. Het gaat dan niet om bezit. Ook bij wederkerende werkwoorden komt me voor. Voorbeelden van wederkerende werkwoorden zijn: zich herinneren, zich schamen, zich haasten, zich verslapen, etc.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op niow.nl

Kan je me gebruiken in een zin?

Me gebruik je om naar jezelf te verwijzen

Voorbeeld: Ze hebben me uitgenodigd voor het sollicitatiegesprek. Me geeft hier aan wie uitgenodigd is, namelijk degene die aan het woord is. In plaats van me kun je ook kiezen voor mij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op correctnederlands.nl

Zou je of kun je?

Beide zijn goed, maar er is wel een zeker verschil in stijl. Het verschil zit 'm in de stijl: je kan is informeler en meer spreektaal. Bij het schrijven kun je beter kiezen voor je kunt. Tegenwoordig kom je in teksten steeds vaker de informele vorm je kan tegen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl

MooiBoy - Mylène & Rosanne (Official video)

44 related questions found

Zou u of wilt u?

Zou u is de gewone vorm. Zoudt u is een correcte, maar erg formele en verouderde vorm. Het is aan te bevelen om in plaats van zoudt u de neutrale vorm zou u te gebruiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het je wilt of je wil?

Je wilt en je wil zijn allebei correct.

In Nederland wordt je wil informeler gevonden dan je wilt. In België wordt het gebruik van je wil niet als informeler beschouwd. Vergelijkbare werkwoorden zijn kunnen en zullen: je kunt / je kan, je zult / je zal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is me in een zin?

Mij (of me) is de voorwerpsvorm. Die vorm wordt bijvoorbeeld gebruikt als het voornaamwoord de functie van lijdend voorwerp of meewerkend voorwerp vervult of na een voorzetsel staat. Twijfel tussen ik en mij is mogelijk na dan, als en zoals.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Zou in een zin?

zou + infinitief

Ik zou een auto kopen, maar ik heb het niet gedaan. Jij zou het cadeau voor Jacob kopen. Hij zou hier om 17:00 zijn, maar hij is er niet. Petra zou de afwas doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thedutchonlineacademy.com

Wat voor woord is me?

me = persoonlijk voornaamwoord. heel = bijwoord (van graad) aardig = bijvoeglijk naamwoord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Heeft me of heeft mij?

Als niet-onderwerpsvorm kunnen we zowel me als mij gebruiken. Het is aan te bevelen om zo veel mogelijk de gereduceerde vorm me te gebruiken. Overmatig gebruik van de volle vorm mij maakt zowel gesproken als geschreven taal onnatuurlijk. De collega's hebben me (mij) uitgenodigd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het met mij of met ik?

Er is geen regel die bepaalt in welke volgorde de personen in een nevenschikking genoemd worden. Wel geldt het als een teken van beleefdheid dat men zichzelf niet als eerste noemt. De persoonlijke voornaamwoorden ik, mij, wij en ons komen daarom bij voorkeur aan het einde van de nevenschikking.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Is het voor mij of voor mijn?

Me en mijn zijn allebei voornaamwoorden; woorden waarmee je naar personen kunt verwijzen. Van deze voornaamwoorden bestaan in de spreektaal altijd twee varianten: de zogenoemde 'volle' en 'gereduceerde' vormen. Volle vormen zijn bijvoorbeeld mij, wij en mijn, gereduceerde vormen zijn me en we.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op av-taaltraining.nl

Wat betekend me?

De Mobiele Eenheid (ME) heeft als primaire taak verstoringen van de openbare orde te voorkomen of te bestrijden. Je ziet de ME vaak bij voetbalwedstrijden of demonstraties. Een politieagent is nooit alleen ME'er, hij of zij doet het naast het normale werk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Is me Algemeen Nederlands?

Het woord me staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wiktionary.org

Doet me goed of doet mij goed?

'Me' is een doorzichtiger woord. Als het geen nadrukkelijke functie in de zin heeft, zou ik om die reden altijd 'me' verkiezen boven 'mij'. Tekstuele zaken die de aandacht trekken (wat 'mij' vaak een beetje doet) leiden namelijk af van de inhoud van je tekst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org

Zou of wil?

Het zou fijn zijn als jij me even wilt helpen. Het zou fijn zijn als jij me even wil helpen. Je wil wordt in Nederland door sommige mensen 'informeler' genoemd, met andere woorden: ze vinden het minder netjes klinken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalhelden.org

Is zou Nederlands?

Het woord zou staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wiktionary.org

Waar mag je een zin niet mee beginnen?

Volgens een ongeschreven regel mogen zinnen niet met een voegwoord beginnen. Voegwoorden verbinden gewoonlijk een hoofdzin met een voorafgaande hoofdzin. Deze zinnen dienen dan idealiter een samengestelde zin te vormen, met een komma er tussen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scriptium.nl

Is het Jan en ik of Jan en mij?

Er is geen regel die bepaalt in welke volgorde de personen in een opsomming met en genoemd worden, maar het is gebruikelijk om eerst de anderen te noemen en daarna jezelf. Dat wordt ook als het beleefdst beschouwd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is me formeel?

Het is dus de informele vorm van het persoonlijk of wederkerend voornaamwoord die verward wordt met de spreektaalvorm van het bezittelijk voornaamwoord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaleidoscoop.nl

Is het jij of je?

Voor het onderwerp van een zin kunnen we zowel je als jij gebruiken. Het is aan te bevelen om daarvoor zo veel mogelijk de gereduceerde vorm je te gebruiken. Overmatig gebruik van de volle vorm jij maakt zowel gesproken als geschreven taal onnatuurlijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het vind jij of vindt jij?

De correcte vervoeging is je/jij vindt.

Als het onderwerp je/jij achter de persoonsvorm staat, is de correcte vervoeging vind je/jij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Zal je zien of zul je zien?

Je zult en je zal zijn allebei correct.

In Nederland wordt je zal informeler gevonden dan je zult. In België wordt het gebruik van je zal niet als informeler beschouwd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het beiden of beide?

Of je beide of beiden schrijft, hangt af van de vraag waarnaar het verwijst. Als het over twee personen gaat, schrijven we beiden. In alle andere gevallen blijft de n achterwege. Dat is het geval als het gaat om twee dingen, maar ook als er sprake is van een persoon en een ding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl