Heb ik recht op bonus bij ontslag?

Regels bonus na ontslag: arbeidsovereenkomst gaat vóór personeelshandboek. Een voormalig werknemer heeft nog recht op een bonus (ruim 19.000 euro bruto met de wettelijke rente vanaf 1 maart 2022) over het jaar voordat hij ontslag had genomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taxlive.nl

Heb ik recht op bonus na ontslag?

Als u deels werkzaam was op basis van een variabele beloning, zal ook deze beloning bij de eindafrekening van uw dienstverband moet worden afgerekend. Vaak is er een concrete bonus- of provisieregeling die aangeeft wat uw rechten zijn bij beëindiging van uw dienstverband.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Wat krijg je uitbetaald bij ontslag nemen?

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding als u wordt ontslagen hangt af van uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Als uw jaarsalaris hoger is dan € 89.000, is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Heb je recht op bonus?

Juridische basis van de bonus

Voor het vaststellen van een bonus zijn er in principe geen regels. De werkgever mag naar eigen inzicht veel of weinig bonus toekennen en mag die bonus baseren op 'targets' die hij zelf het meest geschikt vindt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetrecht.nl

Hoeveel bonus mag je uitkeren?

Bonus van € 2.400 kan onbelast blijven

Alles wat boven die 30% uitkomt, is loon voor de werknemer. Maar zoals gezegd: vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de fiscus als gebruikelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rendement.nl

Heb ik recht op een vergoeding na mijn ontslag? | Transitievergoeding uitgelegd | BrandMR

34 related questions found

Hoe hoog mag bonus zijn?

Hoe hoog mag een bonus zijn? De maximale bonus mag in principe 20% bedragen van de totale vaste beloning. De zogenaamde bonuscap vormt het plafond van de bonus. Daarnaast moet de variabele beloning voor minimaal 50% afhankelijk zijn van niet-financiële criteria.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op personio.nl

Waar heb je recht op als je baas stopt?

Als het dienstverband van een werknemer eindigt op initiatief van de werkgever, heeft de werknemer recht op transitievergoeding. Dat geldt ook als de werkgever zijn bedrijf wil beëindigen omdat hij met pensioen wil of omdat hij langdurig arbeidsongeschikt is. En zelfs als de werkgever overlijdt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vvponline.nl

Wat met resterende vakantiedagen bij ontslag?

Wettelijke vakantie

Op het moment dat je arbeidsovereenkomst stopt, moet je werkgever je je vakantiegeld bij uitdiensttreding dadelijk betalen. Hij betaalt je met andere woorden de vakantiedagen die je bij hem 'opbouwde' al uit ook al nam je ze nog niet op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op regiotalent.be

Is werkgever verplicht vakantiedagen uit te betalen bij ontslag?

Bij beëindiging van uw dienstverband heeft u als werknemer recht op uitbetaling van uw opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Daarnaast zal de werkgever u ook de tot aan de ontslagdatum opgebouwde vakantietoeslag moeten uitbetalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Hoe lang moet ik nog werken na ontslag?

De duur van de opzegtermijn hangt af van je anciënniteit en wordt in weken uitgedrukt. Er is een onderscheid tussen een opzegging door de werkgever en werknemer. Neem je zelf ontslag dan is de opzegtermijn maximum 13 weken. Voor de tegenopzegging gelden kortere opzegtermijnen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hetacv.be

Hoeveel vakantiegeld krijg ik na ontslag?

Als je dienstverband wordt beëindigd, heb je recht op de uitbetaling van je niet-genoten vakantiedagen. Daarnaast is je werkgever je de tot dan toe opgebouwde vakantietoeslag verschuldigd. Je hebt volgens de wet recht op minstens 4 keer het aantal werkdagen per week aan vakantiedagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischplatform.nl

Is transitievergoeding altijd verplicht?

Er zijn situaties waarin uw werkgever u geen transitievergoeding hoeft te betalen: Het contract wordt met wederzijds goedvinden beëindigd. U en uw werkgever maken dan zelf afspraken over een eventuele ontslagvergoeding en de hoogte daarvan. U wordt ontslagen omdat u ernstig verwijtbaar handelt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoe bereken je oprotpremie?

Jouw transitievergoeding is de som van drie berekeningen:
  1. 1/3 maandsalaris voor alle volle dienstjaren;
  2. 1/36 maandsalaris voor de resterende volle maanden en;
  3. 1/1095 maandsalaris voor eventueel resterende dagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Hoeveel oprotpremie krijg ik?

De hoogte van je oprotpremie is afhankelijk van diverse factoren. Je ontslagreden en de ingezette ontslagroute kunnen daarop van invloed zijn. De transitievergoeding is gebaseerd op je salaris en hoe lang je in dienst bent geweest. Per volledig gewerkt dienstjaar krijg je 1/3 van je bruto maandsalaris.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischplatform.nl

Waarom bonussen niet werken?

Met bonussen krijgen niet alle medewerkers (b.v. andere afdelingen) gelijke kansen: dit kan leiden tot verdeeldheid én onvrede onderling. Zonder bonus = demotivatie: bonussen worden na een tijdje ''normaal'' gevonden door medewerkers. Wanneer medewerkers geen bonus krijgen, kunnen ze gedemotiveerd raken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.linkedin.com

Hoe werkt een bonus regeling?

Met de Bonusregeling regel je onder welke voorwaarden er een variabele beloning wordt uitgekeerd. Zo kun je in de regeling een minimum EBIT (Earnings Before Interest and Tax oftewel winst voor rente en belasting) opnemen dat behaald moet worden door je bedrijf, voordat een variabele beloning betaald gaat worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghugo.nl

Wat hou je over van 1000 bruto bonus?

Voorbeeld: Stel je hebt een netto bonus toegezegd van 1.000 euro en het bijzonder tarief is 40,41% (2021), dan reken je als volgt het bruto bedrag uit 1000 * (1 / (1 - 0,4041) = 1.678,13 euro.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op help.humanwave.nl

Wat is mijn netto ontslagvergoeding?

Van je bruto ontslagvergoeding betaal je nog 13,07% socialezekerheidsbijdrage en 30-45% belastingen. Netto hou je dus ongeveer de helft van je bruto ontslagvergoeding over.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op accentjobs.be

Wat blijft er netto over van mijn ontslagvergoeding?

Een ontslagvergoeding wordt bruto berekend. Je werkgever schat je jaarinkomen in en past de geldende regels toe om je een netto vergoeding uit te keren. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen, houd je zonder maatregelen te treffen 50 tot 63% van je ontslagvergoeding netto over.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischplatform.nl

Wat blijft er netto over van transitievergoeding?

De netto transitievergoeding is vrij vermogen en valt in box 3. U betaalt jaarlijks 32% belasting over het fictief rendement (dus niet het werkelijke rendement). Fictief rendement is bij sparen 0,36 % per jaar, bij beleggen 6,17 % per jaar. De vrijstelling in 2023 is € 57.000 (of het dubbele bij een fiscaal partner).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op transitievergoeding.nl

Wat is het verschil tussen een ontslagvergoeding en een transitievergoeding?

Ontslaat u een werknemer of verlengt u het contract niet? Dan moet u een transitievergoeding betalen. Een transitievergoeding is een wettelijk verplichte ontslagvergoeding. Dit hoeft niet als uw werknemer het eens is met het ontslag (ontslag met wederzijds goedvinden).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Wat doet UWV met transitievergoeding?

In geval van een transitievergoeding en recht op een WW uitkering, wordt deze vergoeding niet gekort op uw uitkring. U kunt deze dus gebruiken om uw maandinkomen aan te vullen of u kunt het geld bewaren voor later.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vaststellingsovereenkomstjurist.nl

Heb ik recht op eindejaarsuitkering bij ontslag?

Ook werknemers met een tijdelijk contract of oproepcontract hebben recht op een 13e maand of eindejaarsuitkering. Werknemers die ontslag hebben genomen, hebben recht op een deel van de 13e maand of eindejaarsuitkering in het jaar van ontslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Wat moet er op een eindafrekening staan?

Wat moet er in de eindafrekening staan? In de eindafrekening van je werkgever staat waar jij nog recht op hebt, maar ook wat jij eventueel nog moet betalen. In juridische termen: je tegoeden en je schulden. Je werkgever zal deze twee met elkaar verrekenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl