Hoe begin je een stuk tekst?

Begin bij het begin
De 'standaard' manier van schrijven is heel simpel. Je begint bij de eerste zin en schrijft door tot de laatste. Handig voor als je het verhaal al goed in je hoofd hebt zitten of als jouw tekst ook chronologisch opgebouwd is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letterdesk.nl

Wat is de inleiding van een tekst?

Een goede inleiding trekt de aandacht van de lezer en geeft aan waarover de tekst gaat. Een goed geschreven tekst bevat een inleiding van één of enkele alinea's. Na het lezen van de inleiding weet de lezer wat er komen gaat. Zo kan hij bepalen of de tekst voor hem interessant is om te lezen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slo.nl

Hoe begin je een wervende tekst?

Zet de belangrijkste informatie van jouw teksten in de eerste twee paragrafen. Deze paragrafen kun je ook goed gebruiken om de lezer te prikkelen om verder te lezen. Benoem in de eerste twee paragrafen voor welk probleem van je bezoeker je een oplossing biedt. Geef dus antwoord op de vraag wat jouw tekst zal opleveren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op webiteers.nl

Wat is de opbouw van de tekst?

De meeste teksten hebben de indeling: inleiding, kern en slot. De inleiding en het slot bestaan meestal beide uit maar één alinea. De kern bestaat daarentegen uit een aantal alinea's. In de alinea's worden alle deelonderwerpen besproken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op debijlesstudent.nl

Hoe geef je een voorbeeld aan in een tekst?

Toelichting/voorbeeld: zoals, bijvoorbeeld, zo, een voorbeeld, dat blijkt uit, dat komt voor bij, ter illustratie, onder andere, neem nou, u kent het wel, ter verduidelijking. Volgorde: eerst, vervolgens, dan, daarna, later, voorafgaand, toen, terwijl, voordat, nadat, zodra, intussen, vroeger.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leren.nl

Hoe begin je aan een academische tekst?

37 related questions found

Hoe maak je een goede tekst?

6 tips om betere teksten te schrijven
 1. Opbouw. Bedenk van tevoren wat je wilt zeggen en hoe. ...
 2. Wees doortastend. Vermijd hulpwerkwoorden als zullen, kunnen en gaan. ...
 3. Schrijf actief. Gebruik actieve zinnen. ...
 4. Hou het makkelijk. Hou je tekst begrijpelijk voor je lezers. ...
 5. Varieer met je zinnen. ...
 6. Denk er nog even over. ...
 7. Twijfel?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mevrouwalfabet.nl

Hoe maak je een tekst aantrekkelijker?

Zorg dat niet alleen de tekst maar ook elke alinea op zichzelf gelezen kan worden.
 1. Alinea's breken de tekst. ...
 2. Gebruik koppen en tussenkoppen. ...
 3. Wissel lange en korte zinnen af. ...
 4. Beeld hoort erbij. ...
 5. Doseer en verdeel de informatie. ...
 6. Lezers houden van lijstjes. ...
 7. Schrijf voor je doelgroep.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cultuurmarketing.nl

Wat staat er in de inleiding?

Een goede inleiding bestaat meestal uit de volgende onderdelen:
 • Aanleiding.
 • Afgebakend onderwerp.
 • Organisatieomschrijving (indien van toepassing)
 • Huidige kennis over het onderwerp.
 • Theoretische en praktische relevantie.
 • Probleem, doel en onderzoeksvragen.
 • Onderzoeksopzet.
 • Leeswijzer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Hoe ziet een goede tekst eruit?

Bij een goed opgebouwde tekst beschrijft het tussenkopje wat de lezer in de alinea kan verwachten. Iedere alinea begint met een kernzin die de belangrijkste informatie van de alinea bevat. Die kernzinnen kun je bovenin samenvoegen tot een informatie lead.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hvds.nl

Wat zijn de 7 Tekstdoelen?

De 7 tekstdoelen zijn: informeren, instrueren, adviseren, overtuigen, activeren, emotioneren en inspireren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op provencontext.nl

Hoe begin ik te schrijven?

Beginnen met het schrijven van uw boek: 9 stappen
 1. Analyseer uw doelgroep. ...
 2. Werk in trechtervorm: eerst de grote lijnen, daarna specifiek uitwerken. ...
 3. Schrijf uw personages uit tot in detail. ...
 4. Hoofdstukindeling maken. ...
 5. Maak een planning. ...
 6. Bedenk een pakkend plot. ...
 7. Wees in uw verhaal zo beschrijvend mogelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ipskampprinting.nl

Hoe begin je verhaal?

Hoe begin je eraan?
 • Schrap alle overbodige woorden en vermijd dialogen.
 • Zorg voor een sterke openingszin.
 • Begin in medias res (in het midden van het verhaal).
 • Hou het simpel: beperk het aantal personages en zorg voor één thema.
 • Leg niet uit, toon.
 • Zorg voor een pakkende titel.
 • Ga voor een open einde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op creatiefschrijven.be

Hoe begin ik met een verhaal?

Een van de beste methodes om een tekst te beginnen, is om midden in het verhaal te vallen. Als je een reisverslag schrijft, begin dan niet op het moment dat je thuis je tas inpakt. Maar begin midden in die overvolle stad, terwijl je net bent overvallen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op boekschrijven.nl

Hoe begin je met een inleiding?

Een goede manier om een inleiding te beginnen, is een persoonlijke anekdote die een direct verband houdt met je schrijfwerk. Vertel bijvoorbeeld hoe jouw eigen interesse voor het onderwerp is ontstaan, of op welk moment je op het idee bent gekomen om je boek of scriptie te schrijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijfvis.nl

Hoe sluit je een inleiding af?

In de laatste alinea van de inleiding geef je een korte beschrijving van de opbouw van het document en de manier waarop je de centrale vraag gaat beantwoorden. Je maakt de lezer als het ware wegwijs in je document.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaluilen.nl

Hoe maak ik een voorwoord?

Wat staat er in een voorwoord?
 1. een korte introductie van je onderwerp in maximaal 2 tot 3 zinnen.
 2. je persoonlijke achtergrond, zoals je studie en je stage/werk waarvoor je de scriptie schrijft.
 3. je persoonlijke ervaringen die hebben geleid tot het schrijven over je onderzoeksonderwerp.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Hoe herken ik een inleiding?

Inleiding

In de inleiding wordt duidelijk wat het onderwerp van de tekst is. De inleiding van de tekst is bedoeld om de aandacht van de lezer te trekken. De lezer wordt nieuwsgierig gemaakt naar de rest van de tekst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op begrijpend-lezen-oefenen.nl

Hoe leer je grote stukken tekst?

Teksten leren: tips
 1. Lees de tekst door en zorg ervoor dat je de hele tekst begrijpt en weet wat alle woorden betekenen.
 2. Begin altijd op tijd met leren. ...
 3. Kom regelmatig terug om te leren, in het begin zeker elke dag.
 4. Spreek als het even kan de teksten hardop uit bij het leren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wozzol.nl

Wat zijn de 5 Tekstsoorten?

Wat zijn tekstsoorten?
 • Informerende / uiteenzettende teksten.
 • Activerende teksten.
 • Betogende teksten.
 • Beschouwende teksten.
 • Amuserende teksten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Wat komt er eerst voorwoord of inleiding?

Het voorwoord van een scriptie komt na de samenvatting, maar vóór de inhoudsopgave. De inleiding is het eerste hoofdstuk van je scriptie en komt meteen na de inhoudsopgave.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studiemeesters.nl

Hoe maak je een inleiding aantrekkelijk?

Patel geeft negen tips om een pakkende inleiding te schrijven.
 1. Houd je eerste zin kort. ...
 2. Zeg iets ongewoons. ...
 3. Herhaal de kop niet. ...
 4. Houd de inleiding kort. ...
 5. Gebruik minstens éénmaal het woord 'jij' (of u) ...
 6. Wijd één tot twee zinnen aan het beschrijven waar je stuk over gaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op marketingtribune.nl

Hoe lang mag een inleiding zijn?

De inleiding van een essay is meestal niet langer dan een of twee paragrafen en maakt normaliter ongeveer 10 tot 20 procent uit van je tekst. Het deel waar het in je essay om gaat is je argumentatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Hoe maak je schrijven leuk?

Zo maak je van schrijven een succesverhaal

Laat je kind een kort verhaaltje schrijven waarin deze woorden verwerkt moeten worden. Zo ontstaan er bijzondere fantasieverhalen! Tip: laat je kind een passende tekening bij het verhaal maken, zo komt het verhaal pas echt tot leven. Er is niets leukers dan echte post!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op squla.nl

Hoe kan je ervoor zorgen dat je tekst prettig leesbaar is?

Hoe verbeter je de leesbaarheid van je tekst?
 1. Gebruik korte en makkelijk te begrijpen woorden. Hoe meer lettergrepen woorden hebben, des te moeilijker deze te lezen zijn. ...
 2. Verkort je zinnen. ...
 3. Vermijd jargon. ...
 4. Gebruik een leesbaar lettertype. ...
 5. Gebruik tussenkopjes. ...
 6. Gebruik opsommingen. ...
 7. Laat belangrijke woorden opvallen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op squareconcepts.nl

Hoe maak je iets aantrekkelijk?

 1. Denk aan content die jij visueel aantrekkelijk vindt. Het lijkt voor de hand liggend, maar wanneer je iets creëert, maak dan iets wat je zelf ook mooi vindt. ...
 2. Wees consistent.
 3. Maak gebruik van gratis afbeeldingen. ...
 4. Link je afbeeldingen met je content.
 5. Gebruik afbeeldingen die je ook op je sociale kanalen kunt gebruiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op awin.com