Hoe bereken je de verhouding van iets?

Als je erop rekent dat 2 mensen samen 1 fles cola opdrinken, dan krijg je de verhouding aantal mensen : aantal flessen cola = 2 : 1. Stel nou dat er totaal 10 mensen op je feestje komen, dan krijg je de verhouding aantal mensen : aantal flessen cola = 10 : 5.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Hoe bereken je de verhouding tussen twee getallen?

Als je de getallen aan beide kanten van het deelteken met dezelfde waarde vermenigvuldigt, blijft de verhouding gelijk. 8 is 4x2, dus de getallen in de rechter verhouding zijn 4x zo groot als in de linker verhouding. Daarom komt op de puntjes een getal dat 4x zo groot is als 3. 4x3 =12.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterrekenen.nl

Hoe bereken je verhouding tussen 3 getallen?

Verhoudingstabel maken

Normaal gesproken weet je bij een verhoudingstabel altijd drie getallen. En om het vierde getal uit te rekenen moet je altijd de diagonale getallen keer elkaar doen en daarna delen door het getal dat over is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Wat bedoelen ze met wat is de verhouding?

Wat is een verhouding? Een verhouding tussen twee grootheden geeft aan in welke mate de ene grootheid tot de andere staat. Bij een verhouding hoort een evenredig verband.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dr-aart.nl

Wat is de verhouding van 40%?

Soms willen we de verhouding weergeven tussen 2 getallen. Bijvoorbeeld: wat is 40% van 20? Dat is 40 honderdsten van 20, dus als we 20 koekjes delen in 100 gelijke stukjes (veel succes daarmee!), 40 van die delen zijn dan onze 40% van 20 koekjes.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op procentberekenen.nl

Verhoudingen 2 -- Hoe bereken je een verhouding?

24 related questions found

Welke verhouding hoort bij 40 %?

Heb je van de breuk een kommagetal gemaakt, dan kun je het vermenigvuldigen met 100; 0,4 x 100% = 40%. De breuk 25 is dus gelijk aan 40%, het percentage dat bij de strook uit het voorbeeld hoort.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Wat is een verhouding van een tabel?

Wat is een verhoudingstabel? Als je rekent met verhoudingen is een verhoudingstabel een handig hulpmiddel. Een verhoudingstabel is een tabel die je precies vertelt welke stappen je zet om tot de juiste antwoorden te komen. Wanneer je rekent met verhoudingen, vergelijk je dingen met elkaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzeroverdebasisschool.nl

Wat is verhouding 3 5?

3 : 5 betekent: bij elke 3 eenheden van A horen 5 eenheden van B, en omgekeerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wm.math4allview.appspot.com

Wat betekent 1 2 verhouding?

De snelheid van Teun verhoudt zich tot de snelheid van Peter als 1 : 2. Dit spreek je uit als: één staat tot twee. Als Teun 17 kilometer per uur fietst, dan fietst Peter twee keer zo snel, dus 2 x 17 = 34 kilometer per uur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzeroverdebasisschool.nl

Hoe schrijf je procenten als verhouding?

Het aantal procenten geeft altijd de verhouding met 100.
  1. Zo is 1%=1100.
  2. Een breuk hoeft niet, maar kan wel, de verhouding met 100 geven. Zo heb je 1100.
  3. Wil je bijvoorbeeld 45.
  4. 45=80100=80%
  5. 75%=75100=34.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Wat is een 1 op 1 verhouding?

1:1 kan verwijzen naar: Schaalverhouding 1:1, de feitelijke verhouding tussen het originele object en de afbeelding ervan of het model. 1:1-lijn, een lijn in het Cartesisch coördinatenstelsel. 1:1-beeldverhouding, een vierkant formaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is verhouding 1 op 1?

Dus als die verhouding “200 delen water” tegen “1 deel product” is, dan zeg je eigenlijk dat je 200ml water nodig hebt om 1ml product te verdunnen. Als het jouw wens is om 12 liter water te gebruiken, dan heb je niet genoeg aan 200ml water. Sterker nog, je moet dan 60x die 200ml water hebben (12 liter = 60 x 200ml).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op carcarenederland.nl

Hoeveel is 5 op de 100?

Van breuk naar procenten

1/5 deel = 1/5 × 100 % = 100/5 % = 20 %

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op breukenrekenmachine.nl

Hoeveel is 5 op 20?

Bijvoorbeeld, voor de verhouding tussen het getal 5 en het getal 20 (berekend als 5 gedeeld door 20) kunnen we zeggen 0,4 of 40%.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op percentage-berekenen.com

Wat is 4 op de 6?

Zoek een getal dat in de tafels van 4 en 6 voorkomt. Dat is 12. Je kunt [6/7] ook schrijven als [12/14]. Je vermenigvuldigt de getallen boven en onder de streep allebei met 2.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterrekenen.nl

Hoeveel procent is 7 van 25 formule?

Het antwoord is dus 28%.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op carnicasalonso.es

Hoeveel is 2 van de 5?

We moeten weten hoeveel 2/5 deel van het geheel is. Van 45 dus. De noemer van de breuk is 5.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzeroverdebasisschool.nl

Hoeveel procent is 2 van de 3?

De verhouding 2 : 3 komt overeen met een breuk van 2/3. Dit geeft 0,6666... en afgerond is dat 0,667 op drie decimalen nauwkeurig. In procenten is dat 66,7%.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijnrekensite.nl

Wat is 2 9 van 144?

Het antwoord is dus 32.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leren.wrts.nl

Wat is de breuk van 70 procent?

70% is gelijk aan 710 .

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl