Kan ik mijn vakantiedagen meenemen naar volgend jaar?

Wettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin u ze heeft opgebouwd. Vakantiedagen die u bijvoorbeeld in 2021 heeft opgebouwd, vervallen op 1 juli 2022. Bij cao of schriftelijke overeenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn overeengekomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel vrije dagen mag je meenemen naar volgend jaar?

Stel u heeft in 2021 recht op 128 wettelijke vakantie-uren, maar van deze vakantie-uren heeft u maar 100 uur opgemaakt. Dit betekent dat u 28 wettelijke vakantie-uren mee mag nemen naar 2022. Wanneer u voor 1 juli 2022 deze 28 wettelijke vakantie-uren niet heeft opgemaakt, dan vervallen deze dagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtswinkelrotterdam.nl

Welke vakantiedagen kan je overdragen?

“Een werknemer moet tijdens het jaar alle vakantiedagen opnemen waarop hij in dat bepaalde vakantiejaar recht heeft. Het is dus niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar een volgend vakantiejaar. De werknemer mag ook geen afstand doen van zijn recht op vakantie.”

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Kan ik mijn vakantiedagen meenemen naar nieuwe werkgever?

In je nieuwe job kan je natuurlijk ook genieten van de vakantiedagen die hebt opgebouwd. Je vakantierechten gelden namelijk over al je werkgevers heen. Maar als je de dagen die je had opgebouwd nog wil opnemen, moet je wel de sommen die je bij je vorige uitdiensttreding hebt gekregen teruggeven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op acerta.be

Wat gebeurt er met mijn vakantiedagen bij ontslag?

Bij beëindiging van uw dienstverband heeft u als werknemer recht op uitbetaling van uw opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Daarnaast zal de werkgever u ook de tot aan de ontslagdatum opgebouwde vakantietoeslag moeten uitbetalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Mag ik als gastouder mijn vakantiedagen meenemen naar volgend jaar?

15 related questions found

Kan werkgever vakantiedagen weigeren bij ontslag?

Het keuzemoment ligt dus bij de werknemer. Het dwingen tot het opnemen door de werkgever van openstaande vakantiedagen kan dus niet. Maar daar staat ook tegenover dat de werknemer niet kan afdwingen dat hij zijn openstaande vakantiedagen voor het einde van het dienstverband opneemt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op flexadvocaten.nl

Hoeveel geld krijg je als je vakantiedagen laat uitbetalen?

Vakantiedagen uitbetalen: in de wet is geregeld dat de uitbetaling voor niet genoten vakantiedagen (of vakantie uren) gelijk moet zijn aan het bedrag van het laatstverdiende loon over de periode overeenkomstig de nog openstaande vakantie (artikel 7:641 BW). Anders gezegd: één vakantiedag is één dag loon waard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dirkzwager.nl

Heb ik recht op vakantie als ik van werk verander?

Vakantiegeld. Wanneer u verandert van werk ontvangt u vertrekvakantiegeld. Dat omvat een bedrag voor de dagen die u nog niet hebt opgenomen. Uw werkgever moet bij uw vertrek ook het enkel en het dubbel vakantiegeld uitbetalen voor de vakantierechten die u al hebt opgebouwd voor het volgende jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belfius.be

Wat gebeurt er met niet opgenomen vakantiedagen?

Deze dagen moeten verplicht opgenomen worden

Een werknemer moet zijn vakantiedagen uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar opnemen. Gebeurt dit niet, dan kan jij, als werkgever, een strafrechtelijke of een administratieve boete oplopen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op securex.be

Kun je werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?

Een werkgever mag niet zomaar vakantiedagen inroosteren als hij geen werk heeft voor zijn werknemers. Hij mag wel ieder jaar een aantal verplichte vrije dagen aanwijzen, op voorwaarde dat dit in de cao of de arbeidsovereenkomst vastgelegd is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

Hoeveel vakantiedagen mag je meenemen naar 2023?

De werknemer mag de resterende wettelijke vakantiedagen aan het einde van het kalenderjaar meenemen naar het volgende kalenderjaar. Dit kan echter niet onbeperkt. De gedachte van de wetgever is dat werknemers zoveel mogelijk de vakantiedagen moeten opnemen in het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jpr.nl

Heb je recht om je vakantiedagen op te nemen?

U heeft jaarlijks recht op een aantal vakantiedagen. Dit is minimaal 4 keer het aantal uren dat u wekelijks werkt. Werkt u bijvoorbeeld elke week 40 uur? Dan heeft u elk jaar recht op 160 vakantie-uren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe haal je het meeste uit je vakantiedagen?

De meeste kansen in 2023 liggen in de maanden mei en juni. Ook is het dit jaar gunstig om rond Kerst en Oud en Nieuw vrij te nemen. Voor een korte trip kan je het beste rond Pasen of Koningsdag vrij nemen. Wil je een lange vakantie, dan kun je het beste aan het einde van mei en begin juni je vrije dagen opnemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op reisplaatje.nl

Wat is beter vakantiedagen uitbetalen of opnemen?

In sommige gevallen kan je er beter voor kiezen om je vakantie uren op te maken. Dit is financieel minder aantrekkelijk dan het te laten uit betalen maar het levert je wel extra vrije tijd op. Het is financieel aantrekkelijker om door te werken maar je betaalt meer belasting over het uitbetaalde vakantie uren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op haaer.nl

Kan je ziek melden als je op vakantie opnemen?

"Het is zeker goed om je ziek te melden als je tijdens je vakantie ziek wordt", zegt Jan Machek, psycholoog bij Arboned. "Vakantietijd is bedoeld om je weer op te laden, het moet een positieve impact hebben. En als je dan ziek bent, heeft vakantie die functie niet."

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nos.nl

Kan je meer vakantiedagen krijgen?

Vaak heb je recht op extra vakantiedagen bovenop je wettelijke dagen. Die extra dagen worden afgesproken in je cao, contract of bedrijfsreglement. Dit zijn je bovenwettelijke vakantiedagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Hoe lang mag je aaneengesloten vakantie opnemen?

De wet kent bijv. geen maximum toegestane termijn voor vakantie, alleen een minimale termijn. Volgens de wet moet de werknemer jaarlijks minimaal 2 weken aangesloten vakantie kunnen genieten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lxa.nl

Waar moet je op letten als je van baan veranderd?

VOORDAT JE EEN NIEUWE BAAN GAAT ZOEKEN
  • Opzegtermijn. Je nieuwe werkgever wilt natuurlijk graag weten wanneer je aan de slag kan. ...
  • Vakantiedagen. ...
  • Concurrentiebeding. ...
  • Arbeidsvoorwaarden. ...
  • Ontslagbrief. ...
  • Pensioenregeling. ...
  • Nieuwe inkomen doorgeven aan de belastingdienst. ...
  • Plan om openstaande werk over te dragen aan collega's.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op profield.nl

Hoe lang na ontslag eindafrekening?

Uw werkgever moet het bedrag uit de eindafrekening uiterlijk een maand na het einde van het dienstverband hebben betaald. Hebt u het geld dan nog niet ontvangen? Dan hebt u een opeisbare vordering. Dit betekent dat uw werkgever u rente moet betalen over het bedrag dat u tegoed hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtwijzer.nl

Wat moet je doen als je van werk veranderd?

Je hoeft je werkgever niet op voorhand te vertellen dat je een nieuwe job zoekt, maar als je eenmaal een aanbod in de wacht hebt gesleept, is het wel belangrijk om je huidige werk meteen op de hoogte te brengen. Dat doe je met een officiële ontslagbrief waarin je je opzegtermijn (startdatum en duur) vermeldt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobmatch.be

Kan ik opgespaarde vakantiedagen inruilen voor geld?

Als werkgever mag je alleen de dagen boven de wettelijk vastgestelde twintig vakantiedagen per jaar (de bovenwettelijke vakantiedagen) afkopen. Je medewerker krijgt dan geld in ruil voor de opgespaarde vakantiedagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op randstad.nl

Welke vakantiedagen worden uitbetaald bij ontslag?

Wettelijke vakantie

Op het moment dat je arbeidsovereenkomst stopt, moet je werkgever je je vakantiegeld bij uitdiensttreding dadelijk betalen. Hij betaalt je met andere woorden de vakantiedagen die je bij hem 'opbouwde' al uit ook al nam je ze nog niet op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op regiotalent.be

Welk verlof moet je eerst opnemen?

Vakantiedagen opnemen

Als jij een vakantie boekt, kun je niet kiezen welke dagen je daarvoor gebruikt. Je werkgever moet altijd eerst de dagen afschrijven die het eerst vervallen. Let hier dus op als je nog veel oude bovenwettelijke vakantiedagen hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op unie.nl

Kun je midden in de maand ontslag nemen?

Opzegtermijn met vast contract

Het gaat om een kalendermaand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand. Stel: u wilt per 1 april uit dienst, dan moet u uw contract uiterlijk voor 1 maart schriftelijk opzeggen. In de maand maart moet u dan gewoon nog werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kun je per direct ontslag nemen?

U kunt een contract met uw werkgever per direct opzeggen als daar een dringende reden voor is. Dat heet een ontslag op staande voet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl