Hoe lang duurt goedkeuring VOG?

Binnen 1 tot 4 weken ontvangt u een bericht van Justis
Bekijk de informatie over de beoordeling van de VOG-aanvraag. U ontvangt de VOG altijd per post op het woonadres dat u in de aanvraag opgeeft. Ook als u de aanvraag online heeft gedaan, krijgt u de VOG via de post.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoe lang geen VOG na veroordeling?

Introductie. De terugkijktermijn voor een VOG NP is 4 jaar. Hierop zijn een aantal uitzonderingen: Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Kan ik mijn VOG online bekijken?

Helaas is dit echter niet mogelijk. Wanneer u uw VOG kwijt bent kunt u niet zomaar een kopie, of een nieuwe VOG krijgen. De reden hiervan is dat een VOG een momentopname is. U zal dus een nieuwe VOG aan moeten vragen als u de VOG kwijt bent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Kan mijn werkgever mijn VOG inzien?

De werkgever moet de VOG op echtheid controleren. Er bestaat voor de werkgever echter geen verplichting om de originele VOG te bewaren, de werkgever kan volstaan met een afschrift (digitaal) te bewaren. Wij adviseren dringend om deze kopie te dateren, te voorzien van een handtekening en van de tekst "origineel gezien".

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijsinspectie.nl

Wat wordt er gecheckt bij een VOG?

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Webinar Workflows 2.0 (2020)

30 related questions found

Wat zijn redenen om geen VOG te krijgen?

Als uw VOG-aanvraag is afgewezen, kunt u een bezwaarschrift sturen. Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van de beslissing. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoe vaak wordt een VOG afgewezen?

Sommigen zien zelfs helemaal af van de aanvraag, uit angst voor afwijzing. Onterecht, want maar een klein deel van alle VOG-aanvragen wordt geweigerd: in 2019 slechts 0,33%. Om misverstanden over de VOG weg te nemen ontwikkelde Justis de VOG-check.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Waarom duurt VOG zo lang?

Nadat u een aanvraag heeft ingediend ontvangt u binnen 1 tot 4 weken bericht. De behandeltijd van een VOG-aanvraag kan variëren. Soms duurt de behandeling langer; bijvoorbeeld door drukte, of doordat u een andere nationaliteit heeft. De behandeltijd hoeft niet iets te zeggen over de uitkomst van de aanvraag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Wie betaalt de kosten van een VOG?

De kosten van een VOG betaalt u in eerste instantie zelf. Het kan zijn dat u de kosten van de VOG mag declareren bij uw werkgever / leidinggevende. Dit verschilt per organisatie / instantie. Daarom raden wij u aan om dit dan ook met uw werkgever / leidinggevende te overleggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Hoe oud mag een VOG zijn?

Een VOG mag maximaal 6 maanden oud zijn (bij overblijfmedewerkers 2 maanden).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijsinspectie.nl

Wat zijn de kosten van een VOG?

Uw VOG-aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledige tarief (€41,35) door Justis is ontvangen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Kun je met spoed een VOG aanvragen?

Een spoedprocedure kan bij: adoptie, werk in het buitenland, benoeming tot gedeputeerde of wethouder, en kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger. Justis kan de VOG dan binnen 5 werkdagen afgeven en met reguliere post verzenden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoe lang is een verklaring van goed gedrag geldig?

Hoe lang is een VOG geldig? De VOG is niet geldig voor een bepaalde periode, omdat de beoordeling voor de VOG-aanvraag een momentopname is. Wanneer u een nieuwe VOG nodig heeft, hangt af van de werkgever of het ministerie dat verantwoordelijk is voor de regelgeving.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Kan ik VOG krijgen met strafblad?

Iemand met een strafblad maakt daarom ook kans op een VOG. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag, bekijkt Justis of er strafbare feiten zijn die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Ook wordt er een belangenafweging gemaakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoe lang duurt het voordat je strafblad weg is?

30 jaar na de einduitspraak of 30 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking tenzij de duur van de gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel (bijvoorbeeld TBS) langer is dan 20 jaar. Dan wordt de termijn van 30 jaar verlengd met 20 jaar (dus verwijdering na 50 jaar);

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justid.nl

Hoe lang blijft er iets op je strafblad staan?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Kan je stage lopen zonder VOG?

Voor sommige stage-plaatsen moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Bijvoorbeeld als je stage loopt in een kinderdagverblijf of bij een bewakingsfirma. De VOG is een verklaring die aangeeft dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je baan of stage.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe lang is een VOG geldig in de zorg?

De VOG RP is niet geldig voor een bepaalde periode, omdat de beoordeling voor de aanvraag een momentopname is. De persoon of organisatie die de VOG van u nodig heeft, bepaalt hoe recent (nieuw) de VOG moet zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoe weet ik of mijn VOG goed is?

Voor het opvragen van de status van uw VOG dient u zelf contact op te nemen wegens privacywetgeving. Hiervoor kunt u Dienst Justis telefonisch bereiken via, 088 – 99 82 200.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Welke soorten VOG zijn er?

Welke VOG moet u aanvragen?
 • VOG werk(en) bij een organisatie/instantie. ...
 • VOG voor stage. ...
 • VOG voor vrijwilligerswerk. ...
 • VOG voor ZZP/opdracht extern. ...
 • VOG eigenaar bedrijf. ...
 • VOG voor visum/emigratie. ...
 • VOG voor een schietvereniging. ...
 • VOG voor Aanmelding/Registatie (beroeps) register.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Is VOG loket betrouwbaar?

Veilig en betrouwbaar

Dienst Justis is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en behandelt uw aanvraag volgens de officiële richtlijnen. Doordat u via de link die u ontvangt van Dienst Justis inlogt met uw DigiD, is de methode veilig en betrouwbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-loket.nl

Hoe weet je of je VOG is afgewezen?

Wanneer u geen VOG ontvangt, krijgt u deze mededeling (voorgenomen weigering) per post van Dienst Justis naar uw huisadres toegestuurd. In deze brief staan de redenen waarom u geen VOG krijgt. U kunt, wanneer u deze afwijzingsbrief ontvangen heeft, bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Kan een werkgever een strafblad inzien?

In principe kan men enkel zijn eigen uittreksel uit het strafregister opvragen. Een werkgever kan aldus geen uittreksel voor een sollicitant of een werknemer opvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ingentia-advocaten.be

Hoeveel procent van de Nederlanders heeft een strafblad?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had ongeveer 8% van de Nederlandse bevolking van twaalf jaar en ouder in 2019 een strafblad. Dit komt neer op ongeveer 1,3 miljoen mensen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vognodig.nl

Wat voor werk kun je doen zonder VOG?

Zonder Vog vacatures
 • N. Inspecteur Medewerker Toezicht Voedselveiligheid en Dierenwelzijn. ...
 • Woonconsulent. nieuw. ...
 • Centralist meldkamer toezicht en handhaving. City 3603,2. ...
 • Meldkamercentralist. City 3603,2. ...
 • N. Inspecteur Horeca. ...
 • N. ...
 • Customer Support Medewerker nachtdienst. ...
 • Vakantiebaan als Bezorger.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com