Hoe noem je de zoon van je oom?

De zoon van een oom en een tante, is dat een kozijn of een neef? Het correcte woord is neef. Veel dialecten maken een onderscheid tussen de termen kozijn en neef.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op standaard.be

Hoe heet de zoon van mijn oom?

Een zoon respectievelijk dochter van iemands broer/zus, ook wel oomzegger of tantezegger. Een zoon respectievelijk dochter van iemands oom/tante, ook wel volle neef respectievelijk volle nicht. In Vlaanderen is ook het woord kozijn gebruikelijk, dat vóór 1300 werd ontleend aan het Oudfrans.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe noem je een kind van je oom?

Hoe noem je al je andere familieleden? Hoe de kinderen van je ooms en tantes heten is duidelijk; dat zijn je neven en nichten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op yory.nl

Wat ben ik van mijn oom?

Degene van wie iemand een oom is wordt een neef (man) of nicht (vrouw) genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe noem je het kind van je broer of zus?

De meeste mensen noemen het neef of nicht. Maar de officiële term is tantezegger of oomzegger. Jouw neef en nicht zijn de kinderen van de broer of zus van je eigen ouders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Vader laat 13-jarige zoon roken en drinken - DAT IS TOCH NIET NORMAAL? #01

28 related questions found

Hoe heet het als je nicht een kind krijgt?

Jij bent van het kind de achteroom of achtertante.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Wat is een zwager van je?

Toelichting. Volgens de woordenboeken hebben schoonbroer en zwager dezelfde betekenissen, namelijk 'de broer van iemands partner' of 'de mannelijke partner van iemands zuster of broer'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Wat is het verschil tussen oom en nonkel?

Oom is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'broer of schoonbroer van iemands vader of moeder'. In België wordt in de informele spreektaal veelvuldig het woord nonkel gebruikt, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe noem je een oom van je moeder?

[familie] een tante van een ouder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Hoe noem je de zoon van je broer?

Antwoorden (4) Ja, dat is je achterneef. En dan ben jij oudtante (als je een vrouw bent) of oudoom (als je een man bent).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Wat betekent een oudoom?

oudooms (meerv.) [familie] een oom van een ouder. , oom van vader of moeder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org

Wat is een achter achter neef?

Achterachterneef/-nicht: hij of zij heeft dezelfde overovergrootouders. Achteroom/-tante: hij of zij is een neef/nicht van je vader of moeder. Oudoom/-tante: hij of zij is een broer of zus van je grootouders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wikikids.nl

Wat is de neef?

Zoals: neef. In gewoon Nederlands is een neef de zoon van je oom en tante of van je broer of zus. In de straattaal ligt dat anders. Daar is 'neef' een synoniem voor goede vriend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op volkskrant.nl

Wat ben ik van mijn tante?

Een tante is de zus van iemands vader of moeder. Ook de echtgenote van een oom of tante wordt meestal een (aangetrouwde) tante genoemd. Een tante is een derdegraads bloedverwantschap. Degene van wie iemand een tante is wordt een neef (man) of nicht (vrouw) genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat zijn achternichten van elkaar?

de achternicht zelfst. naamw. (v.) Verbuigingen: achternichtenVerbuigingen: achternichtje de dochter van een neef, nicht, oudoom of oudtante Voorbeeld: `Anna is mijn achternicht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Wat zijn dubbele neven?

De naam, Neveneffecten, bleef evenwel gelinkt aan Scheire en Geirnaert. De twee zijn namelijk dubbele neven: de moeder van Jonas is de zus van de vader van Lieven en de moeder van Lieven is de zus van de vader van Jonas.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nieuwsblad.be

Wat is de zoon van een oudoom?

de achterneef zelfst. naamw. (m.) Verbuigingen: achternevenVerbuigingen: achterneefje de zoon van een neef, nicht, oudoom of oudtante Voorbeeld: `Pieter is mijn achterneef.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Hoe noem je de nonkel van je vader?

Antwoord: Achteroom, omdat zijn vader jouw oom is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijnmond.nl

Wie zijn oom en tante?

De kinderen van die grootouders zijn ooms (mannelijk) en tantes (vrouwelijk). Dit is derdegraads familie, omdat er drie stappen tussen zitten: kind → ouder → grootouder → oom (nonkel) of tante.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is een kozijn familie?

In de standaardtaal gebruiken we neef zowel voor 'de zoon van iemands oom of tante' als voor 'de zoon van iemands broer of zus'. In veel dialecten wordt voor 'de zoon van iemands oom of tante' kozijn gebruikt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe noem je de zus van je vrouw?

(De zus van mijn partner is mijn schoonzus.)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe noem ik de man van mijn nicht?

Neef definities

Uitspraak: [nef] Verbuigingen: neven (meerv.) 1) zoon van een broer of zus van vader of moeder aangetrouwde neef (echtgenoot van een nicht, geen bloedverwant) 2) zoon van broer of zus Voorbeeld: &nbs...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Wat is de broer van je zwager?

Gangbaarheid. Het woord schoonbroer staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wiktionary.org