Hoe noem je een woord dat omgekeerd hetzelfde is?

Palindroom. Een woord of zin met een symmetrische volgorde van letters, ook wel keerwoord genoemd. Met andere woorden: achterstevoren hetzelfde gelezen. Voorbeelden van palindromische woorden zijn: kok, lepel, level, negen, meetsysteem en parterretrap.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op globaltalk.nl

Wat is een super palindroom?

Wat is het langste palindroom in het Groene Boekje? Het langste palindroom in het Groene Boekje is meetsysteem, met elf letters. Het is uit te breiden tot een woord dat niet in de woordenlijst staat, maar wel twaalf letters langer is: koortsmeetsysteemstrook.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Kan een palindroom ook een anagram zijn?

Dat is nou een palindroom: een woord, zin of getal dat helemaal symmetrisch is, waardoor er achterstevoren precies hetzelfde staat. Een palindroom is verwant aan een anagram en een ambigram.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org

Welk cijfer is een palindroom?

Van de 90 tweecijferige getallen (10 tot en met 99) zijn er 9 een palindroom (11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 en 99), dus p(2) = 0,1.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nemokennislink.nl

Wat is het langste palindroom van Nederland?

Het langste Nederlandse palindroom is: nepkoortsmeetsysteemstrookpen. Dat betekent zoveel als: een nep-pen om strookjes mee in te vullen van een systeem dat koorts meet. Het woord staat uiteraard niet in het woordenboek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalhelden.org

Siem - Liedjes Achterstevoren (COMPILATIE)

22 related questions found

Wat is de langste woord ooit?

Het langste woord ter wereld is de scheikundige naam voor het eiwit titine: methionylthreonylthreonylglutaminylalanyl(...) isoleucine. Dit woord, dat hier zeer verkort is weergegeven, telt niet minder dan 189.819 letters, en het kost je zo'n 3,5 uur om het uit te spreken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wibnet.nl

Hoe heet het woord lepel?

Palindroom. Een woord of zin met een symmetrische volgorde van letters, ook wel keerwoord genoemd. Met andere woorden: achterstevoren hetzelfde gelezen. Voorbeelden van palindromische woorden zijn: kok, lepel, level, negen, meetsysteem en parterretrap.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op globaltalk.nl

Wat is de volgende Palindroomdag?

Voor wie plannen heeft: de volgende palindroomdag is pas op 3 februari 2030 (03.02.2030) en alle palindroomdagen daarna vallen ook in de maand februari.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoeveel is 100.000 000?

de 1 is 100.000.000 (honderd miljoen) waard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterrekenen.nl

Wat is het kleinst mogelijke getal met drie cijfers?

Het kleinste getal met drie cijfers is 100, het grootste 999. Er zijn er dus exact 900. Voor getallen met vier cijfers ga je van 1000 tot en met 9999.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikhebeenvraag.be

Wat is een anagram voorbeeld?

Anagram definities

[taalwetenschap] Woord(en) ontstaan door herschikking van één of meer andere woorden, met name gebruikt bij namen. Een bekend voorbeeld is: A. Hitler, The Liar. Een bijzondere vorm is het palindroom.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Wat betekent Palindrome?

Een palindroom (van het Grieks: πάλιν, "opnieuw" en δρόμος, "(door)lopen"), keerwoord of spiegelwoord is een woord waarin de letters symmetrisch gerangschikt zijn, zodanig dat het woord van achter naar voren gelezen hetzelfde is als van voor naar achter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is een Parterretrap?

(palindroom) een trap die zich in de parterre bevindt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op betekenis.be

Wat is het langste woord in Nederland?

Het langste 'officiële' woord in de Nederlandse taal is: aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen (50 letters). Het tweede langste woord in de Nederlandse taal is het enkelvoud van het langste woord en bestaat uit 48 letters.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op willemwever.kro-ncrv.nl

Welke woorden zijn homoniem?

Twee woorden zijn homoniem als ze een gelijke uitspraak en spelling hebben, maar een duidelijk verschillende betekenis. Homonymie komt ook voor bij woorden die tot verschillende woordsoorten behoren. Ook zinnen kunnen homoniem zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe noem je woorden met ongeveer dezelfde betekenis?

Woorden noemen we synoniem als ze (ongeveer) hetzelfde betekenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Hoe heet een 1 met 24 nullen?

Zo is een getal met 12 nullen tera, een getal met 21 nullen zetta en 24 nullen yotta.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl

Wat is 9 nullen?

Je rekenmachine aflezen

Omdat je weet dat een miljard 9 nullen heeft, is het verstandiger om de komma maar één plek te verschuiven: 87,5×109 = 87,5 miljard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op economielokaal.nl

Wat voor dag is 22 februari?

Jaarlijks is het op 22 februari de Europese Dag van het Slachtoffer. Op deze dag vragen organisaties uit heel Europa aandacht voor de gevolgen van misdrijven op slachtoffers en hun families. Wij richten ons in die periode op de positie van het slachtoffer in de maatschappij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferhulp.nl

Waarom heet een palindroom een palindroom?

Palindroom gaat terug op het klassiek Griekse παλινδρομος (palindromos), dat 'teruglopend, in tegengestelde richting lopend' betekent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat is een palindroom 2 mogelijkheden?

Bijvoorbeeld: De palindroompriemgetallen zijn 2, 3, 5, 7, 11, 101, 131, 151, … De palindroom-kwadraten zijn 0, 1, 4, 9, 121, 484, 676, 10201, 12321, …

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is een koffie lepel?

Een koffielepel wordt gebruikt om room, melk of suiker door de koffie te roeren. Het verschil tussen een koffielepel en een theelepel zit in de lengte. Boven de koffielepel onder de theelepel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wiki.gzu-online.com

Waar komt het woord pollepel vandaan?

De Belgische potlepel

Volgens anderen moeten we juist kijken naar het ontstaan van het woord pollepel. Pollepel zou van 'potlepel' komen, dus een lepel waarmee je in een pot roert. Omdat de 't' van pot moeilijk uit te spreken was in combinatie met de 'l' van lepel, werd het al snel pollepel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elle.com

Wat is het verschil tussen een soeplepel en een eetlepel?

Een eetlepel lijkt op een traditionele theelepel in vorm, maar is veel groter. Eetlepels worden voornamelijk gebruikt als servies voor kommen die in het midden van de tafel worden geplaatst. Een soeplepel heeft een bredere en diepere ovaalvormige kom dan een eetlepel, zodat deze meer vloeistof kan bevatten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op horeca.com