Hoe oud moet je zijn voor een strafblad?

Bij een misdrijf krijgt u altijd een strafblad als u op dat moment 12 jaar of ouder bent. Bij een overtreding hangt het af van de soort overtreding en de opgelegde straf. De wet bepaalt of een strafbaar feit een misdrijf of een overtreding is. Als u een strafblad heeft staat u geregistreerd bij Justitie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan je onder 18 strafblad krijgen?

Ook minderjarigen, dat wil zeggen jongeren in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar, kunnen een strafblad krijgen. Voor de registratie van strafbare feiten gelden dezelfde regels als voor meerderjarigen. Justitiële gegevens van deze jongeren worden altijd verstrekt aan de rechter en de Officier van Justitie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justid.nl

Welke leeftijd vervalt strafblad?

30 jaar na de einduitspraak of 30 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking tenzij de duur van de gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel (bijvoorbeeld TBS) langer is dan 20 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justid.nl

Wat gebeurt er met je strafblad als je 18 word?

Een strafblad verdwijnt niet als de leeftijd van achttien jaar bereikt wordt. De gegevens die op een strafblad staan verlopen na een bepaalde tijd en niet bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Zie hiervoor de artikelen 4 en 6 van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe kan ik zien of ik een strafblad heb?

U kunt geen kopie krijgen van uw strafblad. U kunt wel een verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst om uw strafblad in te zien. Op de website van de Justitiële Informatiedienst staat hoe u het verzoek moet indienen. U krijgt dan van de rechtbank een uitnodiging om het uittreksel in te komen zien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Strafbeschikking verzet instellen en strafblad

37 related questions found

Kan je strafblad weg?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Hoe erg is een strafblad?

Zolang u een strafblad heeft, mag u sommige beroepen niet uitoefenen. Zoals advocaat, leraar of deurwaarder. Voor sommige beroepen heeft u een VOG (Verklaring omtrent gedrag) nodig. Een strafblad kan betekenen dat u geen VOG krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan een 16 jarige een strafblad krijgen?

Bij een misdrijf krijgt u altijd een strafblad als u op dat moment 12 jaar of ouder bent. Bij een overtreding hangt het af van de soort overtreding en de opgelegde straf. De wet bepaalt of een strafbaar feit een misdrijf of een overtreding is. Als u een strafblad heeft staat u geregistreerd bij Justitie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kun je bij de politie als je een strafblad hebt?

Je kunt hierbij een intentie tot aanstelling krijgen, waarbij je wordt aangenomen als je de twee laatste testen haalt. organen. strafblad hebt – met een strafblad heeft solliciteren bij de politie eigenlijk geen zin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politiekeuring.nl

Kun je met een strafblad op vakantie naar Amerika?

Deze biometrische gegevens worden 75 jaar opgeslagen in IDENT, een database in het surveillanceprogramma US-VISIT. De douanier kan dan bijvoorbeeld zien of jouw vingerafdrukken in een Nederlandse database staan en of je een strafblad hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op decorrespondent.nl

Hoe krijg ik weer een blanco strafblad?

Hoe krijg ik nu opnieuw een blanco attest van goed gedrag en zeden?
  1. U moet de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan hebben en/of de opgelegde geldboete betaald hebben;
  2. U moet voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wanted.law

Wat blijft op je strafblad staan?

Alle relevante gegevens, veroordelingen (ook overtredingen), strafbeschikkingen, transacties, openstaande zaken, sepots (behalve als iemand ten onrechte als verdachte was aangemerkt) staan vermeld in iemands justitiële documentatie, ook wel strafblad genoemd. Deze aantekeningen blijven daar in principe altijd op staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woudegraaf.nl

Wat blijft er op je strafblad staan?

(Verkeers-)overtredingen blijven in principe gedurende drie jaar staan op het uittreksel uit jouw strafregister. Daarna worden ze automatisch uitgewist. Wanbedrijven en misdaden blijven er in principe altijd op staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandersandenadvocaten.be

Heeft iedereen strafblad?

Alle misdrijven worden geregistreerd. Overtredingen worden in de meeste gevallen opgenomen op het strafblad, maar er zijn belangrijke uitzonderingen. Het moet wel gaan om strafbare feiten die zijn gepleegd door personen die de leeftijd hebben van 12 jaar en ouder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justid.nl

Kan je naar school met een strafblad?

Ja, dat kan, maar verschillende vervolgopleidingen op het mbo en hbo stellen wel een VOG verplicht bij de aanmelding. Met een strafblad kan je daar dus niet heen. In het mbo heb je toelatingsrecht. Het kunnen overhandigen van een VOG is geen wettelijke toelatingseis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Wat gebeurt er als je een strafblad hebt?

Het bezit van een strafblad kan je toekomst behoorlijk belemmeren. Zo kun je bijvoorbeeld vaak geen visum of verblijfsvergunning krijgen wanneer je een strafblad hebt. Ook het aanvragen van een wapenvergunning is dan niet mogelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arbeidsconferentie.nl

Wat kan de politie zien in het systeem?

De politie registreert allerlei gegevens om haar taken goed uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld telefoonnummers en meldingen. U kunt de politie vragen welke gegevens over u zijn vastgelegd. En aan wie de politie de gegevens verstrekt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat kost de politie opleiding?

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Je ontvangt reiskosten naar de praktijkplek en de opleidingslocatie; Je betaalt geen lesgeld; Wij verzorgen je studiemateriaal en uniform.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kombijde.politie.nl

Waar kijken ze naar bij een screening?

Bij een screening wordt bijvoorbeeld gekeken of iemand een strafblad heeft. Ook kan een werkgever contact opnemen met de de referenties van een sollicitant. Denk daarnaast ook aan het bekijken van sociale media of opvragen diploma's en certificaten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kantoorvanbreukelen.nl

Kan je een VOG krijgen met een strafblad?

Ja, je kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen als je strafbare feiten hebt gepleegd. Als het strafbare feit niet belangrijk is voor de stage of de functie die je gaat uitoefenen, krijg je alsnog een VOG.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Hoeveel mensen hebben er een strafblad?

Ongeveer 8% van de Nederlandse bevolking van twaalf jaar en ouder heeft een strafblad. Het aantal minderjarigen met een strafblad is de afgelopen jaren gedaald. Winkeldiefstal is één van de meest voorkomende misdrijven waarvoor mensen een strafblad kunnen krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vognodig.nl

Hoe lang strafblad alcohol?

De wet bepaalt hoelang een registratie blijft bestaan. Het begaan van een overtreding waarbij de boete hoger ligt dan € 100,- blijft vijf jaar geregistreerd. Is er taakstraf opgelegd dan blijft de overtreding 10 jaar geregistreerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ingevorderd-rijbewijs.nl

Wat verjaard niet?

Ernstige misdrijven verjaren niet. Misdrijven waarop een boete, hechtenis of gevangenisstraf staat van maximaal 3 jaar. Zoals stroperij en het niet opvolgen van een ambtelijk bevel. Misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van meer dan 3 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe lang kijken ze terug bij VOG?

De terugkijktermijn voor een VOG P is 10 jaar voor wat betreft de justitiële gegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Kan mijn werkgever mijn strafblad zien?

Wie kan een uittreksel uit het strafregister opvragen? In principe kan men enkel zijn eigen uittreksel uit het strafregister opvragen. Een werkgever kan aldus geen uittreksel voor een sollicitant of een werknemer opvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ingentia-advocaten.be