Hoe schrijf je de c van Curacao?

In het Nederlands wordt de cedille gebruikt in leenwoorden zoals de zelfstandige naamwoorden façade en reçu, persoonsnamen zoals François en plaatsnamen zoals Curaçao.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe typ je ç op een laptop?

HET TYPEN VAN FRANSE ACCENTEN IN WINDOWS

Om het accent grave (à, è, etc) te typen, typ ` (links van 1) dan de klinker. Accent aigu (é), typ ' (enkel citaat) dan e. Cédille (ç), typ ' en dan c. Circonflexe (ê), typ ^ (verschuiving + 6) dan e.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op aflahaye.nl

Hoe maak je de ç van Curaçao?

Een c met cedille typ je met Alt+135 voor de kleine ç, en Alt+0199 voor de hoofdletter Ç.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe zet je ç in hoofdletter?

Sneltoetsen voor de ç ofwel de cédille: Ç= alt+128 (hoofdletter) ç=alt+135 (kleine letter)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op frankrijk.nl

Waar zit de ç cedille?

Alt 135. Met de linker Alt toets en numeriek toetsenbord [?] AltGr , Met de Alt Gr-toets. ' c.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leren.wrts.nl

15 Momenten Op LIVE TV Die Je Niet Gelooft Als Het Niet Was Gefilmd

23 related questions found

Hoe noem je een ç?

Dat heet een cedille. Je spreekt het uit als 'sedieje'. Het laat zien dat je de c als een s moet uitspreken, ook al staat er een a, een o of een u achter, zoals bijvoorbeeld in garçon. Een c met een cedille eronder noem je een 'c cedille'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe typ je č?

Selecteer de č uit het `Speciale tekens` venster. (alt⌥ + cmd⌘ + T) Bij MS-Word kan het via `Insert → Symbol → Advanced Symbol` of `Invoegen → Symbolen → Meer symbolen`.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hoejetypt.nl

Wat is het verschil tussen C en ç?

In het Turks wordt de cedille gebruikt onder de c en de s. De ç staat voor de [tsj] zoals in Tsjechië (IPA: tʃ) en de ş voor de [sj] in sjouwen (IPA: ʃ). Een c zonder cedille geeft de klank [dzj] zoals in jeans (IPA: ʤ) aan en de s zonder cedille de sisklank zoals die ook in sissen voorkomt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe doe je een C met een haakje eronder Mac?

ç (cédille): houd de Option-toets ingedrukt en druk op C om de letter die bijvoorbeeld voorkomt in Curaçao te typen. Voor andere letters is er geen toetscombinatie om het haakje onder de letter te krijgen. Open in dat geval het venster met speciale symbolen: Ctrl+Cmd+Spatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op icreatemagazine.nl

Hoe krijg je een streepje op de c?

Selecteer de Ć uit het `Speciale tekens` venster. (alt⌥ + cmd⌘ + T) Bij MS-Word kan het via `Insert → Symbol → Advanced Symbol` of `Invoegen → Symbolen → Meer symbolen`.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hoejetypt.nl

Hoe typ je een c met cedille op Chromebook?

Overzicht speciale tekens
  1. Backtick + e maakt een è (grave)
  2. AltGr + e maakt een é (aigu)
  3. Backtick + a maakt een à
  4. AltGr + a maakt een á
  5. AltGr + 5 maakt een € (euro)
  6. AltGr + c maakt een ç (cedille)
  7. Shift rechts + 6 maakt een â (circonflexe)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op chromefans.nl

Hoe maak je een c met een rondje?

Druk op Ctrl+Alt+C om het copyrightsymbool toe te voegen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe typ je kleine letter c met acute?

Selecteer de ć uit het `Speciale tekens` venster. (alt⌥ + cmd⌘ + T) Bij MS-Word kan het via `Insert → Symbol → Advanced Symbol` of `Invoegen → Symbolen → Meer symbolen`.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hoejetypt.nl

Hoe heet het teken onder de c?

De cedille is een 'kommaatje' onder een c. De cedille zorgt ervoor dat een c die gevolgd wordt door een a, o of u als [s] wordt uitgesproken en niet als [k]: façade, Française, garçon, salade niçoise, reçu. De cedille komt meestal voor in Franse woorden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op spellingsite.nu

Wat is C in Nederlands?

Staat de letter C voor een e, i, y of ae, dan wordt hij in veel westerse talen als /s/ (of /ts/, /tsj/ of als de Engelse /th/) uitgesproken. Voor elke andere letter wordt de c als /k/ uitgesproken. Hierop kunnen uitzonderingen bestaan (zoals het Engelse Celt dat als /kelt/ wordt uitgesproken).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe spreek je de C uit?

Toelichting. De letter c spreken we voor een i of een e altijd uit als een [s], voor een a, een o of een u als een [k] (uitzonderingen zijn scepter en sceptisch).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Wat is de C?

1) Celsius 2) Celsius (afk.) 3) Cuba landcode 4) Eerste noot van de toonladder 5) Eerste toon 6) Honderd (rom. cijfer) 7) Koolstof 8) Koolstof (afk.)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Hoe schrijf je Turkse s?

Ş, onderkast ş (S-cedille) is een letter die wordt gebruikt in het Turks, Azerbeidzjaans, Tataars, Koerdisch, Turkmeens. Ook komt deze in het Roemeens voor als vervanging voor de vergelijkbaar uitziende, maar onderscheidelijke letters Ș en ș.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe gebruik je ASCII code?

Als u een ASCII-teken wilt invoegen, houdt u Alt ingedrukt terwijl u de tekencode typt. Als u bijvoorbeeld het gradensymbool (º) wilt invoegen, houdt u Alt ingedrukt terwijl u 0176 typt op het numerieke toetsenblok.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe typ ik é on keyboard?

Druk tegelijkertijd de linker Alt (⌥) en de letter E in, dit zorgt voor een streepje naar rechts op de eerstvolgende letter.
  1. Alt+E en daarna a maakt á.
  2. Alt+E en daarna e maakt é etc.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nerds.nl

Hoe maak je een dakje op de A?

Antwoorden (2) Met mijn toetsenbord gaat dat door Shift + 6 in te drukken, en dan de letter waar het dakje op moet komen: Â, â.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe krijg je een E met een dakje?

Windows: Alt 136 : Houdt de linker of rechter Alt toets ingedrukt en typ 136. Mac: Met de Alt-option toets. Alt-option + i en daarna e maakt ê.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tipsentrucs.net

Hoe doe je Alt codes?

Hoe maak je een Alt code? Om een symbool weer te geven via een Alt code, moet je eerst de ALT toets ingeduwd houden en intussen het nummer intypen dat het symbool voorstelt met jouw numeriek toetsenbord en vervolgens kan je de ALT toets loslaten. Zorg ervoor dat de Num lock van je toetsenbord aanstaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op geocachen.nl