Hoe voorkom je dat mensen over je roddelen?

Vraag je mensen dan om hun eventuele zorgen te delen, om vragen te stellen als ze die hebben. Wees eerlijk. Weet je iets niet, spreek dan af dat je het uitzoekt. Blijf praten Stop geroddel achteraf door er meteen te zijn voor je mensen als ze vragen hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op boommanagement.nl

Hoe ga je om met mensen die over je roddelen?

Zet volgende stappen:
 • Benoem concreet het roddelende gedrag.
 • Achterhaal de beweegreden. ...
 • Bied een antwoord op de achterliggende behoefte en investeer in een veilige team/groepssfeer.
 • Confronteer de persoon met het effect van diens geroddel en maak duidelijk waar de grens ligt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op icoba.be

Wat zegt roddelen over iemand?

Gevoelens van onzekerheid

Roddelen en kletsen gebeurt vaak uit jaloezie, afgunst of onzekerheid. Praat je over iemand anders dan voel jij je op dat moment beter dan de ander. Je plaats jezelf op een soort voetstuk en op dat moment voel jij je sterk en heb je meer zelfvertrouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Wat te doen tegen achterklap?

Gewoon onmiddellijk met de zender contact opnemen en vragen of er iets scheelt en of je iets moet weten. Laat wel eerst de emotie passeren. Want reageren in emotie is olie op het vuur gooien. Als je te kwaad of te verdrietig bent, laat het dan even rusten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op neledeboeck.be

Wat is de oorzaak van roddelen?

Voorbeelden van oorzaken kunnen zijn: gevoel van verbinding tussen de roddelaars, jaloezie op degene waarover geroddeld wordt of onzekerheid over hoe men iets aan moet pakken. Als mensen niet weten waar ze aan toe zijn, gaan ze zelf proberen duidelijk te creëren door met elkaar te roddelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op imkopleidingen.nl

roddelen 1

44 related questions found

Wat moet je doen met mensen die achter je rug om praten?

Ga de confrontatie aan met diegene die over jou roddelt.

Als je 100% zeker bent wie de roddels over jou verspreidt, dan spreek je die persoon er best meteen over aan. Vertel hem of haar dat je het niet apprecieert wat hij of zij over jou zegt. Doe dit op een kalme manier en ga zeker niet in emotie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op neledeboeck.be

Wie roddelen het meest?

'Uit een onderzoek bij 5.000 vrijwilligers bleek dat mannen gemiddeld 76 minuten roddelen met collega's en vrienden. Vrouwen doen het slechts 52 minuten per dag. Mannen praten het liefst over de dronken uitspattingen van vrienden, oude schoolkameraden en de knapste vrouwelijke collega's.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jongebazen.nl

Hoe pak je roddelen aan?

Zo doe je dat:
 1. Geef het goede voorbeeld: wees bereid tot transparantie. Veel roddels ontstaan vanuit een behoefte aan controle. ...
 2. Zorg voor een goede, vertrouwelijke relatie. Lunch samen met de medewerkers, drink kopjes koffie op de afdeling.
 3. Grijp snel in als je vermoedt dat er een zondebok ontstaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op deteamcoach.nl

Is roddelen ook pesten?

Over iedereen wordt wel eens geroddeld, dat is niet per se schadelijk. Wel als het steeds over dezelfde persoon gaat en telkens alleen de negatieve kanten van die persoon aan de orde komen. Dan wordt roddelen schadelijk voor iemands reputatie. Dan is er ook sprake van pestgedrag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pestenopdewerkvloer.nl

Is roddelen strafbaar?

Dat kan als het (online) pesten bedreigend of discriminerend wordt. Ook smaad en laster zijn strafbaar. De politie neemt aangiften zeer serieus, omdat je iemand levenslang kunt beschadigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Wat te doen als iemand slecht over je praat?

7 dingen die best kan doen wanneer iemand over je roddelt
 1. Negeer het. ...
 2. Lach er eens om. ...
 3. Neem géén wraak. ...
 4. Confronteer de verspreiders. ...
 5. Omring jezelf met goede vrienden. ...
 6. Vraag jezelf af wat de aanleiding was voor de roddel. ...
 7. Vertel het aan een volwassene.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op flair.be

Hoe ver mag een roddel gaan?

"Er mag heel veel zolang je maar heel goed uitlegt dat het om een roddel gaat. En dus niet zegt dat het een feit is." Doe je dat niet, dan kan iemand naar de rechter gaan. Bijvoorbeeld omdat iemand vindt dat je hem of haar zwart maakt, of beschuldigt van iets wat echt niet klopt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stories.nos.nl

Hoe noem je mensen die roddelen?

Lasteren en kwaadspreken betekent uiteindelijk voor iemand: eerroof.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Waarom roddelen collega's?

Binnen ieder bedrijf wordt geroddeld, het heeft zelfs voordelen: het versterkt de band tussen collega's en helpt stress verminderen. Frustraties van je afpraten of moeizame werkrelaties bespreken lucht namelijk op. Maar een problematische roddelcultuur kan de sfeer flink verzieken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op carrieretijger.nl

Wat zijn de gevolgen van roddelen?

Behalve dat het een hele gemakkelijke manier is om steun en veiligheid te zoeken, heeft roddelen veel negatieve effecten. Zo bevordert het miscommunicatie, vertraging of onduidelijkheid en vermindert het positieve betrokkenheid. Ook kan het vertrouwen schaden en de persoon die roddelt, kan negatief overkomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bedrock.nl

Is roddelen smaad?

Ja, dat kan als het (online) pesten bedreigend of discriminerend wordt. Ook smaad en laster zijn strafbaar. De politie neemt aangiften zeer serieus, omdat je iemand levenslang kunt beschadigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jiphaarlemmermeer.nl

Hoe laat je iemand stoppen met pesten?

Hoe kun je elkaar helpen?
 1. Zeg 'hoi' tegen elkaar.
 2. Wees aardig tegen degene die gepest wordt. ...
 3. Lach niet (mee) om stomme grappen.
 4. Doe zelf nooit mee met het pesten.
 5. Zeg tegen de pestkoppen dat ze moeten ophouden.
 6. Vertel het aan je meester of juf.
 7. Spreek in de klas af dat er niet wordt gepest.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stoppestennu.nl

Wat is de reden dat mensen pesten?

Oorzaken van pesten

Concurrentiedrang, jaloezie, verveling, of om frustraties af te reageren. De dader is vroeger zelf gepest of bang gepest te worden. De dader probeert de aandacht van mogelijke pesters af te leiden door iemand anders te pesten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mindkorrelatie.nl

Welke gedragingen vallen onder pesten?

Wat is pesten eigenlijk? Er zijn allerlei definities van pesten te vinden maar wanneer ik het basaal hou komt het neer op: iemand geestelijk (psychisch) of fysiek (lichamelijk) slaan, schoppen, plagen, kwellen, tergen, sarren, kleineren, uitschelden, buitensluiten, schade toebrengen of negeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Hoe om te gaan met achterbakse collega's?

5 tips tegen rattengedrag op het werk
 1. Wees vriendelijk. Glimlachen werkt ontwapenend, dus het is de ideale tactiek om met vervelende collega's om te gaan. ...
 2. Hou je werk goed bij. ...
 3. Vergelijk niet. ...
 4. Bekijk de zaak vanop een afstand. ...
 5. Geloof in jezelf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Hoe ga je om met collega die macht willen uitoefenen?

Werp een mentale wegversperring op om ontspannen te werken met een onuitstaanbare collega
 1. Bedenk dat ook jij niet perfect bent. ...
 2. Je hoeft iemand niet aardig te vinden om te kunnen samenwerken. ...
 3. Vat het niet persoonlijk op. ...
 4. Leer je eigen emoties herkennen. ...
 5. Vertel rustig hoe wat het gedrag van je collega met jou doet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op banninkcoaching.nl

Kan roddelen ook positief zijn?

De resultaten laten zien dat roddelaars graag zowel positieve als negatieve roddels delen over karaktereigenschappen die relevant zijn voor samenwerking, waaronder betrouwbaarheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesoverhr.nl

Hoe vaak roddelen mensen?

En dat doen we vaak. Amerikaanse onderzoekers registreerden bij een grote groep volwassenen gedurende twee à drie dagen de dagelijkse gesprekken, door hen een opnameapparaat te laten dragen. Van die conversaties ging 14 procent over mensen die er niet bij waren. Dit komt neer op zo'n 52 minuten roddelen per dag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op volkskrant.nl

Wat is roddelen in de islam?

Ghiebah (roddelen) betekent dat je over jouw moslimbroeder of moslimzuster spreekt in zijn/haar afwezigheid op een manier die hij/zij niet graag zou horen of zou worden genoemd als hij/zij aanwezig zou zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwkeuze.net

Wat te doen als je niemand hebt om mee te praten?

Je kan 24 uur per dag terecht bij de Luisterlijn voor een gesprek van mens tot mens: 088 07 67 000. Het kan gaan over verdriet, verlies, zorgen of eenzaamheid. Of iets anders. De vrijwilligers van de Luisterlijn hebben tijd en aandacht voor jouw verhaal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eenzaam.nl