Is het alle of allen?

Als alle naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt wordt, schrijven we allen. Alle is zelfstandig gebruikt als er geen zelfstandig naamwoord op volgt en alle ook niet aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het Goedemiddag alle of allen?

Allen gebruik je om naar personen te verwijzen in zinnen als: 'Veel groeten van ons allen! ' (allen is hier zelfstandig gebruikt). Alle is goed in zinnen als 'Veel groeten aan alle collega's!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Is het met zijn alle of met zijn allen?

In de combinatie met z'n allen wordt zo goed als altijd z'n gebruikt. De spelling met zijn allen is niet fout maar weinig gebruikelijk. Ze waren met z'n allen te laat voor de vergadering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het geen van allen?

'geen van allen') kan alleen gebruikt worden als er naar personen wordt verwezen. - De ouders waren geen van allen op tijd. - De auto's waren geen van alle schoon. Meer uitleg hierover (met ook meer voorbeelden): onzetaal.nl/taaladvies/all…

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op twitter.com

Wat zijn allen?

allen = allen pronounUitspraak: [ˈɑlə(n)] alle personen Voorbeeld: `Ze gaan allen naar de disco. `Synoniem: allemaal (1) geen van allen (niemand) `We spreken geen van allen Hongaars. ` &c...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Improve your English: ALL or WHOLE?

16 related questions found

Is alle meervoud?

Een formele vorm voor dit gebruik is alle(n). Het betekent precies hetzelfde als allemaal, maar er is één verschil: we kunnen alle(n) alleen gebruiken voor woorden in het meervoud. Als we verwijzen naar personen, gebruiken we allen, in alle andere gevallen alle(zonder -n).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dutchgrammar.com

Is het alleen of allen?

Juist is alle: 'De vier kamers beschikken alle over een kledingkast. ' De vorm allen kan alleen gebruikt worden als naar personen verwezen wordt: 'De vier jongens hadden allen hun diploma gehaald.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Is Allen enkelvoud of meervoud?

Als alle naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt wordt, schrijven we allen. Alle is zelfstandig gebruikt als er geen zelfstandig naamwoord op volgt en alle ook niet aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het beiden of beide?

Als het over twee personen gaat, schrijven we beiden. In alle andere gevallen blijft de n achterwege. Dat is het geval als het gaat om twee dingen, maar ook als er sprake is van een persoon en een ding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl

Wat is juist hij wil of hij wilt?

Het werkwoord willen geven we in de derde persoon enkelvoud geen -t: hij wil, wil hij. De vorm hij wilt* (of wilt hij*) is niet correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Waarom Enkele zonder N?

Enkele of enkelen

Verwijst het woord 'enkele(n)' naar personen en wordt het woord zelfstandig gebruikt in een zin? Dan is het 'enkelen'. Wanneer er een zelfstandig naamwoord achter staat of je kind deze erachter kan bedenken, schrijft hij 'enkele'. Enkele: zelfstandig gebruikt en slaat niet op personen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op squla.nl

Hoeveel of Hoevelen?

Is het hoeveel of hoe veel? Je schrijft hoeveel altijd aan elkaar en dit kan je niet los van elkaar schrijven, zoals: Hoeveel kost de Individuele training Zakelijk Engels?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op detaaltrainer.nl

Hoe schrijf je zo n?

Zo'n wordt gecombineerd met enkelvoudige zelfstandige naamwoorden die telbaar zijn: zo'n kind, zo'n mooie spiegel, zo'n idee. In combinatie met meervoudige zelfstandige naamwoorden gebruiken we zulke: zulke kinderen, zulke grote ramen, zulke problemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het te allen tijde?

De betekenis is 'altijd, op elk moment'. Te allen tijde is formeel. U kunt meestal een gewoner synoniem gebruiken: altijd, op elk moment, op elk ogenblik.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe schrijf je all in?

Engelse samenstellingen die eindigen op een voorzetselbijwoord, krijgen in het Nederlands een streepje. Het gaat in de praktijk meestal om voorzetselbijwoorden die met een klinker beginnen: in: all-in, drive-in, plug-in, sing-in, sit-in, sleep-in, stand-in.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Is het geen van beide of geen van beiden?

Als beide naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt wordt, schrijven we geen van beiden. Beide is zelfstandig gebruikt als er geen zelfstandig naamwoord op volgt en beide ook niet aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het vele Of velen jaren?

Als vele naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt wordt, schrijven we velen. Vele is zelfstandig gebruikt als er niet meteen een zelfstandig naamwoord op volgt en vele ook niet aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het hem of hij?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is hij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is hem correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het meerdere of meerdere?

Is meerdere juist in 'Ons bureau beheert meerdere websites'? Ja, deze zin is juist. Meerdere betekent 'verschillende, verscheidene', 'meer dan één'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Welk woord heeft geen enkelvoud?

Er zijn trouwens ook zelfstandige naamwoorden die helemaal geen enkelvoud hebben: notulen, onkosten, paperassen, hersenen, hurken . Je kunt met zelfstandige naamwoorden samenstellingen maken: fietsventieldopje. Gewoon aan elkaar vast. Zo doen we dat in het Nederlands: bedoel je één ding, dan is het één woord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bruuttaal.nl

Hoe schrijf ik het meervoud?

Je schrijft een woord in het meervoud als je het over twee of meer personen of zaken hebt. Bij één persoon of zaak, staat het zelfstandig naamwoord in het enkelvoud. Je maakt het meervoud door -en, -s of -'s achter het enkelvoud te schrijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op braint.nl

Welk woord heeft alleen een meervoud?

Er zijn wel meer lichamelijke woorden die alleen een meervoud hebben: ingewanden, uitwerpselen, gelaatstrekken. Ingewanden is duidelijk een collectivum: het kan alleen naar een verzameling organen verwijzen. Je kunt niet zeggen: 'De dikke darm is een ingewand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Is het seconde of seconden?

Seconde is een hoeveelheidsaanduidend zelfstandig naamwoord dat in het meervoud staat als het in een meervoudige betekenis wordt gebruikt. Als meervoud van seconde is zowel seconden als secondes correct. Ongeveer tien seconden later wordt het scherm uitgeschakeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is de definitie van minutieus?

Minutieus betekent 'tot in kleinigheden nauwkeurig, uiterst zorgvuldig'. Hij heeft zijn presentatie minutieus voorbereid. De politieagenten hebben het kantoor van de algemeen directeur aan een minutieus onderzoek onderworpen omdat ze vermoeden dat hij fraude gepleegd heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be