Is het verplicht om de indexering te betalen?

De alimentatie moet ieder jaar worden verhoogd. Deze verhoging heet indexering en is wettelijk verplicht. Wil de ex de verhoging niet betalen, dan kun je gaan vorderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op alimentatiewijzer.nl

Is de indexering alimentatie verplicht?

Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Ook als jouw loon niet omhoog is gegaan of als jouw eigen kosten gestegen zijn, ben jij verplicht om de alimentatie indexering toe te passen. Betaal jij de verhoging niet, dan kan jouw ex-partner het bedrag eventueel gaan vorderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scheidingsplanner.nl

Wat is de wettelijke indexering?

Elk jaar verhoogt de overheid de alimentatiebedragen met een bepaald percentage. Dit heet indexering van alimentatie. In 2023 is het indexeringspercentage 3,4%.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie bepaalt de indexering?

Er is geen vast tijdstip om te indexeren. De meeste bedrijven doen dit bij de start van het nieuwe jaar. De ondernemer bepaalt zelf wanneer en hoe vaak hij/zij indexeert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op oamkb.nl

Hoeveel is de jaarlijkse indexering?

Het indexeringspercentage voor 2022 bedraagt 1,9%.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lbio.nl

Wat is indexering?

33 related questions found

Wat wordt indexering 2023?

Gemiddeld genomen verwachten de Nederlandse werkgevers in 2023 een loonsverhoging van ongeveer 6,8 procent. Dit zijn voorlopige cijfers, omdat er nog volop onderhandeld wordt over een groot aantal nieuwe cao's.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dezaak.nl

Hoeveel indexering januari 2023?

De lonen in het PC 200 kenden in januari 2023 een historisch hoge indexering van 11,08%. De prognose voor januari 2024 bedraagt momenteel 2,65%.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op securex.be

Hoe vaak mag je indexeren?

Wanneer mag u de huurprijs indexeren? Het indexeren van de huur mag één keer per jaar gebeuren. Wanneer dat is, ligt ook vast: u doet dit op de datum waarop het huurcontract startte. Begon u te verhuren op 1 november 2020, dan kan u op 1 november 2021 de huurprijs indexeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op heylenvastgoed.be

Hoeveel mag een pensioenfonds indexeren?

Er zijn nieuwe regels van de overheid voor het verhogen van pensioenen. Vanaf 1 juli 2022 mogen pensioenfondsen pensioenen verhogen (indexeren) als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 105%. Op 30 september 2022 was de beleidsdekkingsgraad bij PFZW 115,7%. Daarom kunnen wij de pensioenen nu dus verhogen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pfzw.nl

Hoeveel stijgt loon met indexering?

Hoeveel stijgt loon met indexering? De groeivoet van de gezondheidsindex, die dus gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, zou in 2023 gemiddeld 5,7 procent bedragen. De vooruitzichten doen veronderstellen dat in april 2023 de spilindex nog een keer bereikt wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Is indexering op brutoloon?

Enkel bij een loonindexering van de effectieve lonen wordt je brutoloon met een bepaald percentage verhoogd. Dit betekent ook dat je netto meer loon krijgt op het einde van de maand. Op welk punt sta jij in je carrière? Gelieve een keuze op te geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Kan indexering met terugwerkende kracht?

Als de verhuurder de indexering pas meedeelt op 1-3-2022, dan kan hij met terugwerkende kracht indexeren vanaf 1-1-2022, de verjaardag van het huurcontract.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe een bedrag indexeren?

Basisregels indexcijfers

Indexcijfers beginnen altijd op 100, dit noemen we het basisjaar. Stel dat prijzen in het jaar erna stijgen met 4 procent, dan is het indexcijfer voor het jaar erna 104. Als het jaar daarna er weer een prijsstijging plaatsvindt, dan beginnen we weer met het jaar 104 als nieuwe basisjaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Is alimentatie altijd geindexeerd?

Ieder jaar dient (in principe) zowel de kinderalimentatie als partneralimentatie geïndexeerd te worden. Dit indexeringspercentage wordt jaarlijks bekendgemaakt door het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ak-advocaten.eu

Wat is een normaal bedrag aan alimentatie?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de alimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen € 100,- en € 500,- per kind per maand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op echtscheidingswinkel.nl

Hoe kun je onder uit komen van alimentatie?

De alimentatie stopt als de partner die de alimentatie ontvangt:
  • zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven;
  • met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;
  • overlijdt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Welke pensioenfondsen indexeren niet?

Gepensioneerden bij deze kring moeten het doen met 2,57% en bij de actieven is in het geheel geen indexatie. De fondsen van Nedlloyd en Calpam en de apf-kringen RBS, General Electric Nederland en Pensioenfondsenkring 1 (Centraal Beheer APF) blijven met een toeslag van 2,7% net onder de grens van 3%.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pensioenpro.nl

Hoeveel gaan de pensioenen in 2023 omhoog?

Per 1 januari 2023 verhogen wij de (opgebouwde) pensioenen met 10%. De verhoging is voor iedereen die pensioen krijgt, opbouwt of heeft opgebouwd bij PPF APG. De inflatie in 2022 was erg hoog. Door de pensioenen met 10% te verhogen, groeit je pensioen in 2023 grotendeels mee met de prijsstijgingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ppf-apg.nl

Wat verandert er op 1 januari 2023 voor de pensioenen?

op 1 januari 2023 een verhoging met 2% van de proportionele pensioenen ingegaan in 2016. op 1 januari 2023 een verhoging met 2% van de proportionele pensioenen ingegaan in 2017. op 1 mei 2023 een verhoging met 3% van de welvaartspremie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op news.belgium.be

Heeft iedereen recht op indexering?

Je bent als werkgever verplicht om de lonen van je medewerkers te verhogen in het kader van de indexatie. De toepassing hiervan wordt bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst binnen je paritair comité.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op legalplushr.be

Hoe lang duurt indexeren?

Hoe lang duurt het voor Google mijn site indexeert? In de meeste gevallen worden de pagina's die handmatig aangevraagd zijn in Google Search Console binnen 24u geïndexeerd, maar in sommige gevallen kan dit ook een aantal dagen duren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mediadoctors.nl

Hoe lang in dienst voor indexatie?

Geen indexatie bij indiensttreding na 1 januari

De datum van indiensttreding bepaalt of je nieuwe werknemer al dan niet meteen opslag krijgt. Tekenden jullie het contract voor de jaarovergang en gaat hij/zij, door zijn opzegperiode, pas na 1 januari 2023 aan de slag dan vindt er geen indexatie plaats.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op konsilanto.be

Hoeveel procent meer loon in 2023?

Per 1 januari 2024 wil het kabinet een wettelijk minimumuurloon invoeren. Het wettelijk minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar stijgt per 1 juli 2023 naar € 1.995 per maand bij een fulltime dienstverband. Werkgevers die werknemers per uur betalen, moeten ook rekening houden met deze stijging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rendement.nl

Wie krijgt er loonsverhoging in 2023?

Het minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 8,05%, met daarbovenop de reguliere indexatie. Werkgevers moeten daardoor in de eerste helft van 2023 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.934,40 betalen. In de tweede helft van 2022 bedraagt dit nog € 1.756,20 bruto per maand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rendement.nl

Waarom meer loon in 2023?

Loonstrook 2023: werknemer houdt meer over

Een werknemer met een modaal brutosalaris (€ 3.086) gaat er per 2023 netto met € 91 (3,70%) per maand op vooruit. De belangrijkste reden voor de stijging van het nettoloon is de hogere arbeidskorting.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rendement.nl