Is iemand met een fiets aan de hand een voetganger?

Voor alle duidelijkheid: als je fietst, ben je een bestuurder die deelneemt aan het verkeer. Als je de fiets aan de hand hebt, ben je een voetganger. Enkel een voetganger heeft voorrang op een voetgangersoversteekplaats.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Wat ben je als je met de fiets aan de hand loopt?

In de wet staat dat een voetganger een weggebruiker is, maar geen bestuurder. Iedereen die loopt, is een voetganger. Dus ook als je met een fiets, bromfiets of motor aan de hand loopt, ben je een voetganger.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Heeft een fietser voorrang op een voetganger?

De fietser moet wel voorrang geven aan de eventueel overstekende voetgangers op het zebrapad. wanneer hij uit een aardeweg of een pad op een openbare weg met een rijbaan komt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Is iemand op een fiets een bestuurder?

Je bent een bestuurder als je fietst. Als je paardrijdt of loopt met een paard aan de teugel, dan ben je ook een bestuurder. Als je op of in een gemotoriseerd voertuig rijdt, ben je ook een bestuurder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verkeer-oefenen.nl

Heb je als fietser altijd voorrang?

Wanneer de witte onderbroken lijnen doorlopen over een kruispunt, dan behoudt de fietser zijn voorrang, ongeacht de voorrangsregeling van het kruispunt. Een fietser heeft geen voorrang op oversteekplaatsen die fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Voorrangsregels voetgangers.

43 related questions found

Is een fietser nooit schuldig bij een aanrijding?

De bestuurder van het motorrijtuig is aansprakelijk en moet de schade van de fietser of voetganger vergoeden, tenzij de bestuurder overmacht kan aantonen. Bij overmacht krijgt de fietser of voetganger geen schadevergoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Waar hebben fietsers geen voorrang?

Geen voorrang

Een fietser heeft voorrang op een fietspad. Hij heeft integendeel geen voorrang op oversteekplaatsen die fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gocar.be

Wie heeft voorrang fiets?

De algemene regel is: op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan bestuurders die van rechts komen. Dit geldt ook voor fietsers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Kan je rijbewijs afgepakt worden op de fiets?

Raak ik mijn rijbewijs kwijt als ik dronken op de fiets word aangehouden door de politie? De politie kan uw rijbewijs niet innemen als u dronken op de fiets wordt aangehouden. U kunt wel voor enkele uren een rijverbod voor de auto krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat zijn de regels voor voetgangers?

Je mag als voetganger voorgaan in situaties waarop je rechtdoor gaat op dezelfde weg of als je blind, slechtziend of moeilijk ter been bent. Als er geen stoep of voetpad is, mag je gebruikmaken van het fiets- of bromfietspad. Ontbreken die ook? Dan mag je op de uiterste zijde van de rijbaan lopen of in de berm.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vvn.nl

Waar hebben fietsers voorrang?

De algemene voorrangsregel, de voorrang aan rechts, is ook van toepassing voor fietsers. Deze regel geldt ook in de fietsstraat en bij uitbreiding in een fietszone, voor alle bestuurders, tenzij een verkeersbord de voorrang bepaalt. Fietsers in een fietsstraat moeten dus de voorrang aan rechts respecteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op drivolution.be

Hoe oversteken als fietser?

Blijf dan rechts op het fietspad wachten tot je kunt oversteken of afslaan. Op sommige wegen is er een aparte voorsorteerstrook. Kijk dan eerst achterom, steek je hand uit en fiets ernaartoe. In sommige gevallen is er een opstelvak voor fietsers, dus vóór de wachtende auto's.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vvn.nl

Waar moet je stappen als er geen voetpad is?

Zo moeten voetgangers gebruikmaken van een trottoir of voetpad. Als dit niet beschikbaar is, mag er op het (brom-)fietspad gelopen worden. Ontbreekt ook een fietspad, dan mag de voetganger gebruikmaken van de berm of de uiterste zijde van de rijbaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wandel.nl

Waar mag je oversteken als voetganger?

Op de rijbaan moet de voetganger zo dicht mogelijk bij de rand stappen en links wandelen (zodat men het verkeer ziet aankomen). Oversteken doe je bij voorkeur op een zebrapad. Indien er op minder dan 20 met er een zebrapad ligt, ben je verplicht om dat te gebruiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Heb je voorrang op een zebrapad met fiets aan de hand?

Neen. Als fietser heb je geen voorrang op een zebrapad. Wil je toch genieten van deze voorrang, stap af en steek de straat te voet over. Wil je over het zebrapad fietsen, wacht totdat je op een veilige manier kan oversteken zonder hierdoor andere weggebruikers te hinderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Heeft rechtdoorgaande voetganger voorrang?

De regel 'rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor afslaand verkeer' geldt voor iedereen in het verkeer. Hier vallen voetgangers dus ook onder. Sla jij af? Dan moet jij iedereen –en dus ook voetgangers – voorrang verlenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allianzdirect.nl

Kan je een boete krijgen als je dronken op de fiets zit?

Ja, je kunt een bekeuring of een rijverbod krijgen voor het rijden onder invloed, ook als fietser. Als fietser mag je ongeveer twee glazen alcohol drinken. Dit komt overeen met 0,5 promille. De officier van justitie bepaalt de hoogte van het boetebedrag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Kan je een boete krijgen als je te hard fietsen?

Door alleen je hand al niet uit te steken op de fiets kunt u al een boete van € 20,- verwachten. Door harder te rijden als stapvoets binnen een erf kunt u een boete krijgen van €35,-.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op matrabike.nl

Kun je een boete krijgen als je geen bel op je fiets hebt?

Je kunt bijvoorbeeld een boete krijgen als je geen reflectie op je trappers of wielen hebt. Maar bijvoorbeeld ook wanneer je trappers of rem niet goed vastzitten, je fietsbel kapot is of het frame van je fiets in een slechte staat verkeert. Zorg er dus voor dat je minstens 2 keer per jaar je fiets goed nakijkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op interpolis.nl

Heeft een fietser voorrang bij haaientanden?

Een automobilist die een rotonde verlaat, moet een rechtdoorgaande fietser dus voor laten gaan als het fietspad onderdeel is van de rotonde. Het plaatsen van haaientanden voor de fietser doet niets af aan deze regel. Haaientanden betekenen immers: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verkeersnet.nl

Hoe weet je dat je voorrang hebt?

Rechts heeft voorrang, met uitzonderingen

Bestuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan bestuurders op een verharde weg. Bestuurders verlenen voorrang aan een tram. Alle weggebruikers moeten bestuurders van een voorrangsvoertuig voor laten gaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Is het verplicht om je hand uit te steken?

Ja. Alle bestuurders moeten richting aangeven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Wat zijn de belangrijkste verkeersregels voor fietsers?

Plaats op de weg

Fietsers moeten net als andere bestuurders zoveel mogelijk rechts houden. Fietsers mogen stilstaand en rijdend snelverkeer rechts en links inhalen. Fietsers mogen van de fietsstrook met onderbroken streep af, als dat nodig is. Bij een doorgetrokken streep mag dat niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fietsersbond.nl

Heeft een fietspad van rechts voorrang?

Fietsers verlenen voorrang aan automobilisten van rechts en automobilisten verlenen voorrang aan fietsers van rechts. Door de fietser meer ruimte te geven in de woonwijk wordt het autogebruik ontmoedigd. De kleur van het fietspad heeft geen invloed op de voorrangssituatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verkeersregels.vvn.nl

Heeft een fietspad een richting?

Het fietspad kan één of twee rijrichtingen hebben. Als het maar één rijrichting heeft, mag je het niet tegen de rijrichting gebruiken. Het is dan bedoeld voor de fietsers voor wie het rechts in de rijrichting ligt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op veiligverkeer.be