Is naam voornaam of achternaam?

De naam bestaat uit enerzijds de familienaam en anderzijds de voornaam. Elke natuurlijke persoon wordt aangeduid met een familienaam, die in principe door de familie wordt doorgegeven, en met een voornaam, die het mogelijk maakt een persoon binnen zijn familie te onderscheiden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wanted.law

Is naam je achternaam?

In de naam van een persoon komt de voornaam eerst, dan de achternaam of familienaam. Alleen bij namen die gealfabetiseerd staan of alfabetisch gerangschikt moeten worden, is het nuttig om de achternaam of familienaam vooraf te laten gaan. Ik ben Piet Jansen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat wordt er bedoeld met voornaam?

Een voornaam is in de antroponymie een eigennaam die een kind bij de geboorte gegeven wordt en die in de westerse cultuur, met uitzondering van de Hongaarse, voor de achternaam geplaatst wordt. De voornaam onderscheidt in de westerse culturen iemand van anderen met dezelfde achternaam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat vul je in bij naam?

Geef altijd de achternaam op die in je paspoort staat. Het is belangrijk om de juiste naam in te vullen. Je mag namelijk niet met een vlucht mee als de naam in de boeking en de naam in je paspoort niet overeenkomen. Tip: Geef alleen je meisjesnaam op, deze blijft hoe dan ook altijd in je paspoort staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op transavia.com

Is achternaam je familie naam?

Een familienaam of geslachtsnaam is dat deel van een persoonsnaam dat uitdrukt dat de drager lid is van een bepaalde familie. De familienaam gaat meestal over van ouders op kinderen, van de ene generatie op de andere.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Kenji Minogue - Naam familienaam

22 related questions found

Welke achternaam heb ik?

Bent u als man en vrouw getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan moet u dat, voor of tijdens de geboorteaangifte, samen laten vastleggen bij de burgerlijke stand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is voor geb naam?

De geboortenaam is de achternaam die een persoon bij de geboorte heeft gekregen. Voor de aanduiding van de geboortenaam van vrouwen wordt ook de term meisjesnaam gebruikt. Sommige mensen nemen na een huwelijk of geregistreerd partnerschap de achternaam van de nieuwe partner aan, de huwelijks- of familienaam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe naam en voorletters invullen?

Naam met voorletters: Eerst achternaam invullen, vervolgens de voorletters van het lid. Bij een uit ver- schillende woorden samengestelde achternaam éérst het hoofdwoord van de naam opgeven, vervolgens de voorletters en daarna de overige delen van de achternaam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op manegeravenswaaij.nl

Wat moet je invullen bij naam en voornaam?

Wat bedoelen ze met je naam? Is er een apart vakje voor je voornaam of roepnaam*, dan bedoelen ze met het woordje 'naam' dus je achternaam. Misschien vragen ze i.p.v. je voornaam ook wel alleen de voorletter(s). Als er een apart vakje voor het tussenvoegsel (de, van der, van) is, dan vul je dat daar in.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl4all.webnode.nl

Wat wordt bedoeld met naam en voorletters?

Een voorletter wordt gevolgd door een punt en een spatie, daarachter komt eventueel het tussenvoegsel en dan de achternaam. De voorletters maken deel uit van de initialen van de persoon. Sommigen gebruiken het begrip voorletter ook voor andere namen, zoals van bedrijven, plaatsnamen of wegen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is officiële naam?

officiële naam - Namen voor mensen, plaatsen of dingen die wettelijk of anderszins formeel gesanctioneerd zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Wat mag niet als voornaam?

De Voornamenwet kent een aantal uitzonderingen: voornamen die bespottelijk zijn, scheldwoorden, een naam die bestaat uit heel veel namen en achternamen die niet gebruikelijk zijn als voornaam. Zo mag Visser of Gerritzen niet, maar Bloem of Achmed wel. Die laatste twee komen voor als voornaam én achternaam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op oudersvannu.nl

Is een tweede naam een voornaam?

Het is immers geen verplichting. Is een voornaam leuk genoeg voor jullie baby, dan is dat toch ook helemaal goed. In het dagelijks leven zal je alleen de eerste naam van je kindje gebruiken. In de meeste gevallen wordt de tweede of derde naam eigenlijk nooit gebruikt, behalve voor officiële gelegenheden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zwangerenportaal.nl

Welke naam staat er op je paspoort?

Op officiële documenten, zoals uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, blijft uw eigen achternaam staan. U kunt wel bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart aan uw gemeente vragen ook de achternaam van uw partner in uw paspoort of op uw identiteitskaart te vermelden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Welke achternaam komt eerst?

Voor jullie trouwdag is hij nog niet het hoofd van jullie gezin dus krijgt de vrouw de eer. Haar naam wordt dus als eerst vermeld op de trouwkaart voor de bruiloft. Na de bruiloft wordt op alle officiële communicatie de naam van de man eerst genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stijlvolletrouwkaarten.nl

Wat is geslachtsnaam en voorletters?

Het begrip geslachtsnaam heeft 2 verschillende betekenissen: 1) familienaam. wettelijk vastgelegde achternaam die iemand bij de geboorte erft van de vader of moeder en die volgt op één of meerdere voornamen; familienaam. 2) naam voor planten of dieren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Hoe schrijf je achternaam en voorletters?

Voorletters worden altijd met een hoofdletter geschreven. Na de voorletter komt altijd een punt, gevolgd door de achternaam. Bij dubbele voornamen hoort bij iedere naam een voorletter en een punt. Achternamen worden altijd met een hoofdletter geschreven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taal-oefenen.nl

Hoe naam op ticket?

Namen op uw vliegticket dienen volledig gelijk te zijn aan de gegevens op uw paspoort of identiteitskaart! Dit geldt voor uw achternaam en eerste volledige voornaam. Geeft u bij boeking daarom de correcte gegevens door.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op effeweg.nl

Hoe gebruik je met name?

Met name wordt gebruikt om een of meer personen of zaken uit een groter aantal te noemen. De betekenis is te omschrijven als 'voornamelijk, in het bijzonder, vooral, overwegend, onder meer'. Sommige bestuursleden, met name Vera Joostens en Bert Pieters, hebben veel kritiek op de besparingsplannen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is het verschil tussen voorletters en voornaam?

In principe krijgt iedereen per voornaam één voorletter. Voornamen worden gescheiden door een spatie. Wie Jan Willem als voornamen heeft, heeft dus als voorletters J.W. Als er een streepje tussen de delen van de naam staat, gaat het feitelijk om één naam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat valt onder voorletters?

voorletter - Zelfstandignaamwoord 1. de eerste letter van een voornaam die als hoofdletter met een punt en een spatie erachter wordt geschreven ♢ Mensen van katholieke oorsprong hebben vaak veel voorletters waarvan er één een M is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Welke volgorde namen?

Antwoord: Je hoort eerst de ander of anderen te noemen en jezelf als laatste, ook onderaan een brief hoort dat. Als je over anderen spreekt, doen veel mensen dat op hun gevoel van ritme. Eerst de naam met de minste lettergrepen omdat het woord 'en' daar nog achteraan komt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijnmond.nl

Hoe schrijf je mijn naam?

(1) De voornaam en de familienaam van een persoon schrijven we met een hoofdletter. (2) Voorzetsels* en lidwoorden in sommige familienamen krijgen in Nederland een kleine letter als er een voornaam, initiaal of familienaam aan voorafgaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woordenlijst.org

Wat betekent achter je naam?

Een patroniem of vadersnaam is een naam, al dan niet officieel, die aangeeft hoe de vader van de naamdrager heet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe schrijf je een naam?

Volgens de hoofdregel schrijven we eigennamen met een hoofdletter en soortnamen met een kleine letter. Het onderscheid tussen eigennaam en soortnaam is soms subtiel. Hieronder staan de specifieke regels voor het hoofdlettergebruik in namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be