Is te laat komen reden voor ontslag?

Als uw werknemer te laat blijft komen, geef hem dan officiële schriftelijke waarschuwingen en wijs hem erop dat een ontslag op staande voet dreigt. Laat de werknemer voor ontvangst van deze waarschuwing(en) tekenen; Uiteindelijk kunt u overgaan tot een ontslag op staande voet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op axiusadvocaten.nl

Wat gebeurd er als je te laat komt op werk?

Dat een werknemer eens een keer te laat komt, daar is niets aan te doen. Wanneer de werknemer echter regelmatig te laat komt op het werk, kan de werkgever besluiten om disciplinaire maatregelen te treffen. Die maatregelen lopen uiteen van waarschuwingen tot ontslag (op staande voet).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetrecht.nl

Is te laat komen werkweigering?

Te laat komen kan gelden als werkweigering, maar iemand die een keer te laat komt kun je niet meteen ontslaan. Als iemand steeds te laat komt moet gecommuniceerd worden dat dit reden kan zijn voor ontslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ad.nl

Wat te doen als een werknemer niet komt opdagen?

Als je werknemer geen goede reden heeft voor zijn afwezigheid, dan mag je als werkgever ingrijpen. Je kunt een aantal dingen doen om je werknemer te bestraffen. Je kunt een officiële waarschuwing geven, een boete opleggen, loon inhouden of je werknemer ontslaan. Leg de regels en gevolgen goed vast.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemenmetpersoneel.nl

Hoeveel tijd heb ik om mijn ontslag aan te vechten?

Wil de werknemer een procedure starten over zijn ontslag, dan moet hij dat binnen het jaar na de beëindiging van de overeenkomst doen. Nadien is hij te laat. Juristen spreken in dat geval over een verjaringstermijn van één jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijntipsenadvies.be

#64 - Kan structureel te laat komen een reden voor ontslag (op staande voet) zijn?

36 related questions found

Wat is een zware fout bij ontslag?

Het ontslag om dringende reden

Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige fout die elke verdere professionele samenwerking tussen beide partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. De partij die de dringende reden inroept moet het bestaan ervan bewijzen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werk.belgie.be

Kan je ontslagen worden zonder waarschuwing?

Sommige gedragingen zijn zo ernstig, dat elke werknemer wel weet dat hij fout zit. In die gevallen kan een werkgever zelfs zonder waarschuwing tot ontslag overgaan. Het gaat dan om gedragingen die reden kunnen zijn voor ontslag op staande voet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hanzeadvocaat.nl

Kan een werkgever je ontslaan zonder reden?

Uw werkgever mag u alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden (redelijke grond) heeft. Dit staat in het ontslagrecht. In veel gevallen moet uw werkgever wel eerst proberen u te herplaatsen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat mag een werkgever wel en niet?

Het uitgangspunt is dat een werkgever alleen datgene mag vragen en registeren wat zij noodzakelijkerwijs zou moeten weten om te bepalen hoe het verder moet met de werkzaamheden van de werknemer, en een werkgever mag informatie hebben om te beoordelen of zij loon moet doorbetalen aan de werknemer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lumengroup.nl

Wat mag een werkgever wel en niet doen?

Volgens de wet is het de werkgever niet toegestaan te vragen naar medische klachten, symptomen of naar de aard of oorzaak van de ziekte. Griep, migraine, nekklachten, een blaasontsteking, een burn-out of iets anders ergs. Mensen worden helaas ziek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ictrecht.nl

Hoeveel minuten mag je te laat zijn?

Kom je meer dan een half uur te laat, dan mag de school je niet meer toelaten tot het examen. De directeur van je school beslist of je een geldige reden hebt voor het te laat komen en of je het examen mag inhalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op laks.nl

Hoe ga je om met laatkomers?

Omgaan met laatkomers is een uitdaging. Het is van belang dat je iemand niet aanspreekt op het moment van te laat komen. Het is beter om dit op een ander moment te doen. Plan een kort gesprek en maak het bespreekbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mentormax.nl

Hoeveel waarschuwingen voor ontslag?

Er is geen wettelijk aantal voorgeschreven waarschuwingen alvorens je werkgever tot ontslag mag overgaan. Werkgevers hebben vaak in hun hoofd dat dit na 3 officiële waarschuwingen automatisch mag, maar dat is niet zo.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischplatform.nl

Wat moet een leidinggevende niet doen?

Vijf dingen die je als leidinggevende NIET moet doen.
  • Doen alsof je 'one of the guys' bent. Helemaal hip tegenwoordig met al die coachende leiders. ...
  • Denken dat je alles beter weet. ...
  • Onzichtbaar en onbereikbaar zijn. ...
  • Veranderingen door anderen laten doorvoeren. ...
  • De massa volgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op businessfitscan.com

Hoeveel dagen mag je salaris te laat zijn?

Loonsverhoging bij te late betaling

Dan kunt u aanspraak maken op een verhoging wegens vertraging. Deze verhoging bedraagt: 5% per dag voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon moest worden betaald; daarna 1% voor elke volgende werkdag, met een maximum van 50% van uw loon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat als je je verslaapt voor werk?

Ontslag van een werknemer die zich verslaapt

Als niks lijkt te helpen, kan de werkgever overgaan tot het ontslag. Dit is het ultieme middel dat kan worden gebruikt als helemaal niks lijkt te werken. Vooral in extreme gevallen kan een ontslag op staande voet gerechtvaardigd zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbrecht.nl

Hoe zeg je netjes dat je ziek bent?

Wat zijn tips om je ziek te melden op werk?
  1. Houd het kort. Je hoeft niet uitgebreid te vertellen wat jouw klachten zijn. ...
  2. Accepteer zelf dat je ziek bent. Jouw zelfvertrouwen begint bij jezelf. ...
  3. Geef je grenzen aan. Bang dat je werkgever je toch overhaalt om te werken?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op youngcapital.nl

Wie bepaalt of je echt ziek bent?

De bedrijfsarts kan wel beoordelen of je ziek bent, een inschatting maken van de duur van je ziekte, bepalen welke taken je nog kunt uitvoeren en advies geven aan je werkgever hoe zij jou kunnen ondersteunen. Is de reden van je uitval werk gerelateerd? Dan is het goed om dit te bespreken met de bedrijfsarts.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Kan de bedrijfsarts je verplichten te gaan werken?

Wanneer verplicht bedrijfsarts tot werken? Dat de bedrijfsarts verplicht tot werken komt nooit voor. Deze persoon heeft namelijk een adviserende rol. Hij of zij zal aan u als werkgever daarom aangeven of de werknemer wel of niet in staat is om te werken volgens de beoordeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op proficientgroep.nl

Hoeveel kost het om een werknemer te ontslaan?

De hoogte van de transitievergoeding als u wordt ontslagen hangt af van uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Als uw jaarsalaris hoger is dan € 89.000, is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat als je niet akkoord gaat met ontslag?

Bent u het niet eens met uw ontslag via UWV? Dan kunt u dit aanvechten via de kantonrechter. Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter over de opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst? Dan kunt u hoger beroep (en cassatie) instellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is het beter om ontslag te nemen of ontslagen te worden?

Als u zelf ontslag neemt, krijgt u meestal geen WW-uitkering. Het mag namelijk niet uw schuld zijn dat u werkloos bent. Daarom is het verstandig om pas ontslag te nemen als u een andere baan heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat is een dringende reden voor ontslag?

Elke partij kan de overeenkomst zonder opzeg of vergoeding beëindigen om een dringende reden. Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Dit begrip is moeilijk af te bakenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op securex.be

Kun je uit je functie gezet worden?

Wil uw werkgever u een andere functie geven omdat de organisatie verandert? Dan kan dat alleen als u het daarmee eens bent. In uw contract, collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of bedrijfsreglement kan staan dat uw werkgever uw arbeidsvoorwaarden zonder uw toestemming mag wijzigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan je na ontslag weer in dienst?

Is de medewerker langer dan 6 maanden geleden vertrokken dan is er niets aan de hand en kun je het arbeidsrechtelijk hetzelfde behandelen als het aannemen van een nieuwe medewerker. Dus je kunt weer 3 arbeidsovereenkomsten in een periode van 3 jaar sluiten met een proeftijd in het eerste contract.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op josvancalsteren.nl