Kan je met een strafblad naar het buitenland?

Ja, dat mag. Alleen als de strafrechter jou als bijkomende straf een reisverbod heeft opgelegd, dan mag je niet naar het buitenland reizen. In sommige landen kan de toegang je echter worden ontzegd als je een strafblad hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Kan je met een strafblad op vakantie?

Als u naar een bepaald land buiten de EU reist, heeft u vaak een officiële toestemming nodig om in dat land te mogen verblijven. Als u een strafblad heeft, kan dit het aanvragen van een visum in de weg staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kantoorvanbreukelen.nl

Kun je met een strafblad op vakantie naar Amerika?

Bij aankomst, zal de Douane en Grensbewaking (Amerikaans: CBP) je formulier en documenten willen zien. Deze gaat na of er documenten zijn overschreden en of je een criminele geschiedenis hebt. Men kan alsnog je de toegang tot het land weigeren en dwingen je onmiddellijk naar huis terug te keren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bluelakelaw.com

Wat kan je niet als je een strafblad hebt?

Welke gevolgen heeft een strafblad voor mij?
  • Zolang u een strafblad heeft, mag u sommige beroepen niet uitoefenen. ...
  • Voor sommige beroepen heeft u een VOG (Verklaring omtrent gedrag) nodig. ...
  • Soms kunt u geen visum krijgen. ...
  • Soms krijgt u geen verblijfsvergunning of trekt de overheid uw verblijfsvergunning in.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe lang blijft er iets op je strafblad staan?

20 jaar na de einduitspraak of 20 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking; danwel 12 jaar na het overlijden van de persoon op wiens strafblad het feit staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justid.nl

Zaken doen met bedrijven in het buitenland, hoe werkt dat?

44 related questions found

Kun je van je strafblad afkomen?

Foutief strafblad laten verwijderen of corrigeren

Indien er foutieve informatie op de justitiële documentatie staat, dan kunt u altijd een verzoek doen om deze te informatie te rectificeren (artikel 22 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens). Het moet dan wel gaan om objectieve fouten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kantoorvanbreukelen.nl

Kan je een VOG krijgen met een strafblad?

Iemand met een strafblad maakt daarom ook kans op een VOG. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag, bekijkt Justis of er strafbare feiten zijn die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Ook wordt er een belangenafweging gemaakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Kan je bij de politie als je een strafblad hebt?

Iedereen die bij de politie wil werken moet van onbesproken gedrag zijn. Om dit te onderzoeken onderga je een betrouwbaarheidsonderzoek, ook wel screening genoemd. Bij de politiescreening kijken we of er risico's zijn als jij bij de politie gaat werken. Hoe betrouwbaar ben jij?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kombijde.politie.nl

Hoe lang strafblad VOG?

Introductie. De terugkijktermijn voor een VOG NP is 4 jaar. Hierop zijn een aantal uitzonderingen: Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoeveel procent van de Nederlanders heeft een strafblad?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had ongeveer 8% van de Nederlandse bevolking van twaalf jaar en ouder in 2019 een strafblad. Dit komt neer op ongeveer 1,3 miljoen mensen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vognodig.nl

Kan ik naar Canada met een strafblad?

Kan ik nog naar Canada reizen ondanks een strafblad? Ja. Hoewel het in deze gevallen niet mogelijk is om een eTA aan te vragen, kan men nog wel naar een Visa Application Centre om een visum aan te vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijneta.nl

Kan je met strafblad naar Dubai?

Wie wordt de toegang tot de VAE ontzegd? De volgende personen mogen de VAE niet binnenkomen: Personen met een strafblad in welk land dan ook. Personen die zijn gedeporteerd uit de VAE of een ander land.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lawyersuae.com

Welke straffen komen op je strafblad?

Ook alle veroordelingen door de kantonrechter tot een hechtenis (m.u.w. vervangende hechtenis), taakstraf, bijkomende straf (bijv. ontzegging van de rijbevoegdheid) of geldboete van meer dan € 100,00 worden geregistreerd op het strafblad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 01-strafrecht-advocaat.nl

Wie kan je strafblad zien?

De gegevens kunnen niet aan iedereen worden gegeven. Een “gewone” werkgever kan de gegevens niet opvragen. In het “Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens” wordt geregeld wie de gegevens kan opvragen. In het algemeen betreft het onderdelen van de overheid zelf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zaansemeesters.nl

Hoe raak je je VOG kwijt?

Strafblad. U krijgt geen VOG als de strafbare feiten belangrijk zijn voor de functie of baan die u wilt. Voor een taxichauffeur bijvoorbeeld is een veroordeling voor rijden onder invloed een probleem. Maar misschien niet voor iemand die bij een bank werkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat zijn redenen om geen VOG te krijgen?

Als uw VOG-aanvraag is afgewezen, kunt u een bezwaarschrift sturen. Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van de beslissing. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Wat kan de politie zien in het systeem?

De politie registreert allerlei gegevens om haar taken goed uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld telefoonnummers en meldingen. U kunt de politie vragen welke gegevens over u zijn vastgelegd. En aan wie de politie de gegevens verstrekt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe vaak wordt een VOG afgewezen?

Sommigen zien zelfs helemaal af van de aanvraag, uit angst voor afwijzing. Onterecht, want maar een klein deel van alle VOG-aanvragen wordt geweigerd: in 2019 slechts 0,33%. Om misverstanden over de VOG weg te nemen ontwikkelde Justis de VOG-check.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Wat wordt er gecontroleerd bij een VOG?

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Heb je een strafblad als je bent vrijgesproken?

Voor misdrijven geldt dat ook een sepotbeslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om niet verder te vervolgen, of een vrijspraak door de rechter wordt opgenomen op het strafblad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justid.nl

Kun je je strafblad blanco krijgen?

Als er veroordelingen op uw strafregister staan, kan u een blanco strafregister bekomen: ofwel door de automatische uitwissing van veroordelingen, ofwel door een beslissing tot herstel in eer en rechten (voor de veroordelingen die niet automatisch worden uitgewist).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justitie.belgium.be

Wat kost eerherstel?

Het parket-generaal in Antwerpen liet via mail weten dat de procedure voor eerherstel in principe gratis is. 'De aanvraag zelf is volledig kosteloos.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op knack.be

Waarom kun je niet videobellen in Dubai?

De VAE blokkeert bijna alle VoIP-diensten. Dit zijn diensten waarmee je via het internet kunt bellen. Deze functies zijn bij verschillende apps en programma's geblokkeerd. Je kunt vanuit de VAE dus niet meer videobellen via WhatsApp, Snapchat en Skype.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vpngids.nl

Kun je met een strafblad naar Australie?

Om een geldig visum voor Australie te bemachtigen, moet behalve aan de standaardvoorwaarden nog aan andere voorwaarden worden voldaan. Heeft men bijvoorbeeld een strafblad, dan is men bij het invullen van het aanvraagformulier voor het ETA-visum Australie verplicht melding te maken van de strafbare feiten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op visa-australie.nl

Wat is strafbaar in Dubai?

De volgende dingen moet je gewoonweg niet doen in Dubai omdat ze strafbaar en/of ongepast en/of beledigend zijn: Drugs invoeren, bezitten, verhandelen, kopen of gebruiken. Hierop staan zeer hoge straffen. Betrapt worden op een klein restantje softdrugs in je kleding is al voldoende om in de gevangenis terecht te komen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dubai-info.nl