Waar heb je wiskunde B voor nodig?

Wiskunde B is met name geschikt voor jou als je denkt aan een vervolgstudie in de bètarichting. Dat kan bijvoorbeeld geneeskunde zijn of scheikunde. Met wiskunde B in je profiel ben je sowieso minder beperkt in je studiekeuze dan met wiskunde A.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wismon.nl

Welke opleidingen hebben wiskunde B nodig?

Bij wiskunde B krijg je onderwerpen die belangrijk zijn voor opleidingen in de exacte hoek, bijvoorbeeld aan een technische universiteit. Ook voor universitaire studies zoals natuurkunde en scheikunde is wiskunde B verplicht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dedecaan.denassau.nl

Wat moet ik kiezen wiskunde A of B?

Als je een NG-profiel of een NT-profiel met natuurkunde kiest of het als keuzevak gaat doen moet je daarbij ook wiskunde doen. Bij een NT-profiel is dit altijd wiskunde B maar bij andere profielen kun je kiezen of je wiskunde A of wiskunde B kiest.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op natuurkundeuitgelegd.nl

Wat valt onder wiskunde B?

In wiskunde B wordt er veel gewerkt met functies en formules, zoals manipuleren, differentiëren en integreren. Ook de meetkunde en goniometrische functies worden behandeld. In wiskunde B zit geen statistiek. Wiskunde B is vooral handig voor vervolgopleidingen in de sectoren Techniek en Natuur & milieu.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksmuseumboerhaave.nl

Is wiskunde A of B moeilijker?

Niet goed zijn in “verhaaltjessommen” dus geen wiskunde A willen kiezen en voor wiskunde B gaan. Omdat wiskunde B moeilijker is en meer status lijkt te hebben, toch wiskunde B kiezen terwijl voor een vervolgstudie dit absoluut niet nodig is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op erasmuscollege.nl

Wiskunde A of wiskunde B kiezen

22 related questions found

Heb je wiskunde B nodig voor geneeskunde?

Zowel wiskunde A als B geven toegang. Ook met een einddiploma van HBO of WO word je toegelaten. Je moet dan de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde op VWO-niveau hebben afgerond. Een VWO-diploma oude stijl geeft geen toelatingsrecht meer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op youchooz.nl

Wat als je geen wiskunde B hebt?

Wil je bijvoorbeeld starten met Accountancy maar heb je geen Wiskunde A of B in je profiel? Dan kun je een instaptoets wiskunde doen. Zo zijn er ook instaptoetsen Economie, Natuurkunde, Engels en Nederlands.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op han.nl

Hoeveel procent kiest wiskunde B?

Van de leerlingen met wiskunde B kiest zo'n 7% ook voor wiskunde D. Dit percentage ligt lager dan in het begin, toen ongeveer 10% voor wiskunde D koos. Het percentage is de laatste jaren echter vrij stabiel. Op het vwo is wiskunde verplicht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wiskundebrief.nl

Waarom is wiskunde B moeilijker?

Volgens vele leerlingen wordt wiskunde B als moeilijker ervaren. Dit komt waarschijnlijk doordat wiskunde B abstracter is dan A. Wiskunde B legt meer nadruk op de exacte wetenschappen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op debijlesmeester.nl

Heb je meer aan wiskunde A of B?

Wiskunde A: "Veel statistiek"

Algebra en berekeningen horen er ook bij, maar een stuk eenvoudiger dan wiskunde B en meer in verhaalvorm. Ook mag je vaker je trouwe hulp, de grafische rekenmachine, erbij pakken. Er komen meer verhaaltjessommen terug bij wiskunde A en zijn de opgaven meer in context geplaatst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scholieren.com

Is wiskunde B makkelijk?

Het moeilijkst is D, daarna B, daarna A en als makkelijkst C. Wiskunde C kan je kiezen als je wel graag wiskunde wilt hebben, maar als je er veel moeite mee hebt. Je hebt dan wel het gevoel dat je wiskunde hebt maar je hoeft jezelf er niet heel erg voor uit te sloven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Welke wiskunde voor vwo?

Bij het vak wiskunde leer je problemen te analyseren en op te lossen. Op het havo kun je kiezen tussen wiskunde A en B, op het vwo tussen wiskunde A, B en C. Bij wiskunde A (en C) gaat het vaak om het eindantwoord en wat je daarmee kunt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kgcnijmegen.nl

Is wiskunde B moeilijk havo?

Havisten moesten vanmiddag strijden voor het examen wiskunde B. Veel scholieren vinden dat een lastig vak en de zenuwen namen toe toen bleek dat er een vraag van maar liefst 8 punten in het examen zat. Volgens docent Menno Lagerwey was deze vraag gelukkig 'best te doen'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scholieren.com

Wat is het moeilijkste vakkenpakket?

Onder vwo-leerlingen ligt het aantal spijtoptanten het hoogst onder leerlingen met economie 1. Van hen zegt 15% spijt te hebben van de keuze van dat vak. Net als op de havo heeft 15% van de vwo-leerlingen spijt van de keuze van scheikunde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Heb je wiskunde B nodig voor studie biologie?

Om biologie te studeren is officieel alleen wiskunde-a nodig, maar studenten die niet ook wiskunde-b hebben gedaan, zijn ernstig in het nadeel bij het volgen van statistische en biomathematische vakken....

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op volkskrant.nl

Wat is het meest gekozen profiel vwo?

Op het vwo was een combinatie van de profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid met 36 procent het meest gekozen profiel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Wat is beter wiskunde A of B?

Wiskunde A is de beste keuze voor wie niet graag wiskunde deed in de onderbouw, of het heel moeilijk vond. In sommige gevallen is het mogelijk om helemaal geen wiskunde meer te kiezen, maar alleen in profiel Cultuur en Maatschappij. Een variant op wiskunde A is wiskunde C.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scriptium.nl

Hoe moeilijk is wiskunde B vwo?

Leren voor wiskunde B – vwo

Het vak wiskunde B is voor veel middelbare scholieren erg lastig. Om het toch goed te kunnen beheersen vóór het eindexamen, is het belangrijk om veel te oefenen met de lesstof. Naast het maken van je huiswerk van school kun je dit ook doen door te oefenen met oude wiskunde B examens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op digistudies.nl

Kan je beter worden in wiskunde?

Haast iedereen kan goed worden in wiskunde, maar het zit 'm vooral in het oefenen en verbanden kunnen leggen. Het oplossen van wiskundige sommen gaat de een beter af dan de ander, maar dit betekent niet dat je nooit beter kunt worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scriptium.nl

Wat is de meest gekozen profiel?

Economie en maatschappij is het meest gevolgde profiel door havo-geslaagden, zowel door jongens als meisjes. Daarna volgt het profiel Natuur en gezondheid, dit profiel wordt door meer meisjes dan jongens gekozen. Natuur en techniek wordt juist vaker door jongens gevolgd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Hoeveel mensen hebben wiskunde B?

In 2022 hebben 31.979 leerlingen examen in wiskunde B gedaan. Bovenstaande grafiek toont het aantal examenkandidaten voor wiskunde B per soort middelbareschool voor de periode 2000 tot en met 2022. Alleen de data van 2020 ontbreken. In 2020 is het Centraal Eindexamen niet doorgegaan als gevolg van de Corona pandemie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allecijfers.nl

Kun je slagen met een 4 voor wiskunde?

Je bent niet geslaagd wanneer je een 4,4 hebt voor Nederlands, een 8,2 voor Engels en een 9,0 voor Wiskunde. Je mag namelijk nooit lager dan een 4,5 (afgerond een 5) halen voor de kernvakken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onlineslagen.nl

Kun je slagen met een 3 voor wiskunde?

Verder moet je Nederlands eindcijfer een 5 of hoger zijn. Als je wiskunde eindcijfer een onvoldoende is, moet je compensatiepunten hebben. (1 voor 5, 2 voor 4). Als je eindcijfer voor wiskunde lager dan een 4 is, ben je zonder meer gezakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scholieren.com

Wat moet je minimaal halen voor een Kernvak?

Je slaagt voor het eindexamen havo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor een van de kernvakken. Daarnaast mag je voor maximaal 2 vakken een onvoldoende als eindcijfer hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan je slagen met een 5 voor Nederlands?

Het gemiddelde van al je cijfers op het centraal examen is een 5,5 of hoger (voldoende). Je voldoet aan de kernvakkenregel. Dit houdt in dat je maximaal één 5 als eindcijfer mag staan voor de kernvakken Nederlands, Engels of Wiskunde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl