Waar vallen borderliners op?

Borderliners kunnen extreem aantrekkelijk zijn, aangezien ze zo wisselend en impulsief zijn. Het is altijd wat in een relatie met een persoon met borderline en dus nooit saai, maar vaak is deze relatie een verslavende (seksuele) relatie en niet een harmonische liefdevolle relatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op guidofox.nl

Wat voor mensen trekken borderliners aan?

Borderline cliënten of mensen met borderline trekken gedragen zich erg impulsief en kunnen de gevolgen van deze impulsieve daden niet overzien. Ze zijn gevoelig voor verslaving aan alcohol, drugs of medicijnen, kunnen impulsief zijn met geld of wisselende seksuele contacten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op parnassiagroep.nl

Wat verergert borderline?

Dat kan tot uiting komen in smijten met geld, zich te buiten gaan aan alcohol of drugs, eetstoornissen en snel wisselende seksuele contacten. Ook woede-uitbarstingen kunnen erbij horen. De stemming kan gemakkelijk omslaan van somberheid en angst in gespannen opwinding of andersom.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzijnmind.nl

Heeft iemand met borderline spijt?

Borderliners zijn heel gevoelige, goedhartige en zorgzame mensen. Manipulatie is dat je nadenkt over een strategie om te krijgen wat je wilt. Als je aan borderline lijdt, denk je daar niet aan – je doet gewoon. En je hebt vaak veel spijt van de dingen die je doet en zegt, en zou willen dat je je beter kon beheersen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Waarom kwetst iemand met borderline?

Doordat ze niet weten hoe ze die spanning op een gezonde manier kwijt kunnen raken, kiezen mensen met borderline bewust of onbewust voor oplossingen waarmee zichzelf juist in de problemen brengen, zich pijn doen of anderen kwetsen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op boompsychologie.nl

Short #46 / Borderline en Relaties: als alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen...

43 related questions found

Kunnen borderliners liegen?

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn vaak niet zo goed in liegen. Ze kunnen je wel kwalijk nemen dat je ze een eerlijke vraag stelt. Hoewel zij trouw en eerlijkheid dus hoog in het vaandel hebben kunnen zij niet naar die standaard leven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op praktijk-graus.nl

Hebben borderliners vrienden?

Borderline heeft vaak veel invloed op verschillende gebieden in iemands leven. Denk bijvoorbeeld aan de school- en werkcarrière, op de zelfzorg, het gedrag van iemand en ook op de relaties met andere mensen. Het kan lastiger zijn om relaties en vriendschappen aan te gaan en deze ook te onderhouden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op proud2bme.nl

Kan iemand met borderline gevaarlijk zijn?

Een gevaarlijk verschijnsel van borderline zijn de suïcidale gedachten die mensen met deze persoonlijkheidsstoornis kunnen hebben. In ongeveer 75% van de gevallen blijft het niet bij gedachten en onderneemt men daadwerkelijk een zelfmoordpoging. Ook automutilatie komt vaak voor bij mensen met borderline.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mindlercare.com

Waarom aantrekken en afstoten borderline?

Deze angst kan oplopen tot extreme paniek op momenten dat zij alleen zijn of zich alleen voelen. Dit zullen zij dan ook, op soms krampachtige wijze, proberen te vermijden. Aan de andere kant levert de nabijheid van anderen ook weer vaak conflicten op! Zo krijg je een patroon van aantrekken en afstoten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stichtingborderline.nl

Hoe ruzie met borderliner oplossen?

Als je met iemand met borderline probeert te praten; vertel dan je verhaal in ik-vorm en betrek het verhaal op jezelf om te voorkomen dat je in een verwijtende sfeer komt. Probeer discussie te voorkomen. Als dat niet lukt, stap er dan zelf uit en benoem dit ook. Laat iemand zelf fouten maken en de verantwoording nemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op psyq.nl

Wat voelt iemand met borderline?

Wanneer je een borderline persoonlijkheidsstoornis hebt, voel je je vaak niet in balans, maar erg instabiel en kan je (ook voor jezelf) soms onvoorspelbaar reageren. Je voelt je vaak snel afgewezen en bent bang om door mensen die belangrijk voor jou zijn in de steek gelaten te worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op psyq.nl

Kan iemand met borderline een kind opvoeden?

Alleen die mens zelf – met de juiste input en het vertrouwen van anderen in zijn/haar bekwaamheid. Een ouder met borderline zoekt bevestiging bij het opvoeden van het kind, maar kan deze tegelijk moeilijk ontvangen. Hulp en steun kan al snel ervaren worden als kritiek en afwijzing.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjg043.nl

Kan borderline verdwijnen?

“Borderline gaat voor de meeste mensen weer over. Na 2 jaar voldoet 35% van de klinische populatie niet meer aan de diagnostische criteria voor een borderline persoonlijkheidsstoornis. Na 6 jaar is dat 69% en na 10 jaar is 90% van de lijders 'beter'”.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blikophulp.nl

Hoe herken je borderline in een relatie?

Als je minimaal vijf van deze symptomen bij jezelf of een ander herkent, kan er sprake zijn van borderline: Je bent impulsief. Je stort je in nieuwe relaties, projecten of verandert plotseling van baan. Je vindt het moeilijk om je te beheersen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mentaalvitaal.nl

Is iemand met borderline wilsbekwaam?

Als de borderline-patiënt in crisis is, dient de huisarts altijd een zo objectief en onbevangen mogelijke risicobeoordeling te doen, ook bij 'de zoveelste keer'. Veel patiënten met ernstige klachten zijn chronisch suïcidaal, maar ook wilsbekwaam en daarmee zelf verantwoordelijk voor hun gedrag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijn.bsl.nl

Kan een borderliner je missen?

7. Ik voel helemaal niks. Zoeken naar identiteit en zekerheid kan het gevoel geven iets te missen. Wisselende gedachten en emoties gaan heen en weer in het hoofd van iemand met BPS.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stichtingborderline.nl

Heeft iemand met borderline empathie?

Empathie-test

Mensen met borderline kunnen met beide moeite hebben – in elk geval slagen ze er niet in om op anderen te reageren met een passende emotie, en daarnaast hebben ze mogelijk ook moeite met het goed aflezen van intenties en emoties van de gezichten van anderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nieuwezijds.nl

Wat is borderline narcisme?

Narcisme en borderline hebben namelijk overeenkomsten. Bij beide stoornissen is er sprake van een verstoord zelfbeeld, extreme wisselingen tussen emoties en een patroon van mensen idealiseren en vervolgens wegduwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op toegepastpsycholoog.nl

Hoe lang duurt een borderline aanval?

Deze onvoorspelbare stemmingswisselingen duren vaak een paar uur en bijna nooit langer dan een paar dagen. Iemand met Borderline reageert vaak impulsief en dat kan leiden tot negatieve gevolgen zoals geldverspilling, alcohol- en drugsmisbruik, instabiele (seksuele) contacten of eetbuien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stichtingborderline.nl

Wat moet je niet zeggen tegen iemand met borderline?

Ga niet in op het borderline-gedrag, maar vraag of de ander iets wil vertellen over hoe zij/hij zich voelt. Moedig de ander aan om te vertellen over wat er moeilijk is en wat het voor hem/haar betekent om zo bang te zijn, stemmen te horen of depressief te zijn. Als de ander niet kan of wil praten, respecteer dat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stichtingborderline.nl

Kan je oud worden met borderline?

Volgens nieuw onderzoek van UMC Groningen, Radboud UMC, Atlant en het Trimbos-instituut, kan de aanwezigheid van één van deze symptomen kan al leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van leven bij het ouder worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gzpsychologie.nl

Wat gebeurt er in de hersenen bij borderline?

Emoties veranderen tijdens dissociatie

Uit haar onderzoek blijkt dat een acute dissociatie bij BPD gepaard gaat met een verlaagde activiteit in de amygdala. Dit hersengebied is cruciaal voor de stressreactie. Dat zou de oorzaak kunnen zijn van de veranderde emotionele processen tijdens dissociatie bij BPD.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op universiteitleiden.nl

Wat is een stille borderline?

Kenmerken van borderline

Er zijn (stille) borderline kenmerken waar je op kan letten bij jezelf of iemand in je omgeving. Iemand met borderline is vaak bang om in de steek gelaten te worden en voelt zich ook snel afgewezen. Eenzaamheid en een wisselend zelfbeeld horen hier ook bij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op womenshealthmag.com

Wat is een borderline crisis?

Een borderlinecrisis is een situatie waarbij een patiënte met een borderline persoonlijkheidsstoornis (borderlinepatiënten zijn meestal vrouwen) een dwingend beroep doet op hulp.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op henw.org

Kan een borderliner liefde voelen?

Mensen met borderline hebben de neiging om meer relaties te beëindigen, een negatieve houding te hebben ten aanzien van seks en meer druk te voelen om seks met hun partner te hebben. Mensen met borderline kunnen echter uitzonderlijk zorgzaam, medelevend zijn en tegelijkertijd gevoelig voor verlating of afwijzing.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op heartconnection.nl