Wat betekent <=?

kleiner dan of gelijk aan, in programmeertalen ook <= en LE. ≥ groter dan of gelijk aan, in programmeertalen ook >= en GE.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat betekent ><?

betekent groter dan en noemen we het groter dan teken. < betekent kleinder dan en noemen we het kleiner dan teken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Wat betekent groter dan en kleiner dan?

Groter-dan- en kleiner-dan-tekens worden gebruikt om getallen en uitdrukkingen te vergelijken. Het groter-dan-teken is >. Dus 9>7 lezen we als '9 is groter dan 7'. Het kleiner-dan-teken is <.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.khanacademy.org

Wat is de betekenis van het symbool?

Een symbool staat voor een waarneembaar teken of voorwerp dat iets abstracts uitbeeldt. Een symbool krijgt waarde als men een bepaalde betekenis verbindt of gevoel krijgt bij het teken of voorwerp. Deze betekenis is geheel afhankelijk van de sociaal-culturele achtergrond van een persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op atlasnatuurlijkkapitaal.nl

Is kleiner dan of gelijk aan?

≤ betekent kleiner dan of gelijk aan. ≥ betekent groter dan of gelijk aan. Als je deelt of vermenigvuldigt met een negatief getal in een ongelijkheid, dan klapt het teken om.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Wat betekent identiteit? | Huh?!

33 related questions found

Is groter dan 5?

Als een getal > 5 is, dan wordt daar een getal groter dan 5 mee bedoeld. Het getal 5 telt zelf niet mee. Dit zijn bijvoorbeeld de getallen: 6, 7, 8, 9, 10, ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijnrekensite.nl

Is min 2 kleiner dan min 1?

Getallen die boven 0 liggen zijn positieve getallen, getallen die onder 0 liggen zijn negatieve getallen. Negatieve getallen herken je aan het min-teken voor het getal. Links op de getallenlijn worden de getallen kleiner, rechts worden de getallen groter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Wat betekent het om teken?

Aum, de betekenis

Ohm is een heel oud en klassiek geluid of mantra dat staat voor het begin van de schepping. Veel religies geloven dat het universum, de creatie van het universum, begon met een geluid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op yogashop.nl

Wat is het symbool van de liefde?

Hart. Het hart wordt gezien als het symbool voor liefde. Aangezien ons hart één van de meest centrale organen is in ons lichaam, dacht men vroeger dat ook ons gevoel hiermee samenspeelde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op euroflorist.nl

Wat betekent in de teken staan van?

In het teken van iets staan is waar iets over gaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wikikids.nl

Is meer of minder?

Bij meer kun je denken aan veel. Je hebt er meer dan een ander. Bij minder kun je denken aan weinig. Je hebt er minder dan een ander.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Is of groter dan?

Het is groter dan. De klas is groter dan vorig jaar. Groter als komt ook vaak voor, zeker in spreektaal, maar het is eigenlijk niet goed.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalhelden.org

Welk getal is 16 groter dan 25?

22 ligt ergens tussen 16 en 25 in.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterrekenen.nl

Wat betekent WA maken?

“Wa make?” De meest gestelde vraag onder buren en vrienden in de cité. Bij vrienden betekent het eerder: “Hoe gaat het?”, “Wat ben je aan het doen?”, of gewoon: “Heb je eigenlijk al werk?”

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ccha.be

Wat beteken W?

1) Aanduiding van windrichting 2) Spirant 3) Watt 4) West 5) West (afk.) 6) Wissel (afk.) 7) Wit (wapenkunde) (afk.)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Welk symbool is vrouw?

Een seksesymbool is een teken dat vooral in de biologie wordt gebruikt om het geslacht (sekse) van een organisme aan te geven: ♀ voor vrouwen en ♂ voor mannen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Welke bloem staat symbool voor de dood?

De Chrysant of Chrysanthemum heeft als bijnaam de gouden bloem afgeleid van de Oudgriekse woorden chrysos voor goud en anthemon voor bloem. De gebogen chrysanten staat in veel landen symbool voor de dood en worden alleen gebruikt tijdens begrafenissen of tijdens Allerzielen voor op het graf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rouwverwerking.info

Welk symbool staat voor sterk?

Een teken van kracht – paard zien in je omgeving

Het paard wordt door de meeste culturen over de hele wereld beschouwd als een symbool van kracht en vastberadenheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op spirituelesieraden.com

Wat is 🕉?

🕉️ is een teken uit de Unicode-karakterset dat een omkar voorstelt. Het gaat hier specifiek om de weergave als emoji om het religieuze concept zoals dat bestaat in het hindoeïsme, boeddhisme, jaïnisme en sikhisme mee aan te geven, en is als metoniem een verbeelding van voornoemde religies.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe heet dit teken *?

Het &-teken is een ampersand. Dit woord spreek je uit als 'ampursant', met de klemtoon op de eerste óf laatste lettergreep. Ook de termen et-teken en en-teken komen voor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat is een AUM teken?

Om of Aum (Devanagari ॐ, Chinees: 唵) is een mystieke of heilige lettergreep in de Dharmische religies. Het wordt geplaatst aan het begin van de meeste hindoeteksten als heilige uitroep die aan het begin en einde van een lezing uit de Veda's – of bij enigerlei gebed of mantra – moet worden geuit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is de √ 1?

√1 = 1, want 12 = 1 x 1 = 1. √9 = 3, want 32 = 3 x 3 = 9.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijnrekensite.nl

Kan een wortel in de min?

De wortel van een getal is altijd positief. De wortel van een negatief getal bestaat niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Wat is de wortel uit 0?

0 heeft één vierkantswortel: 0.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lykkesliv.net