Wat en dat verschil?

Bepaald of onbepaald zelfstandig naamwoord
Het woord 'dat' wordt gebruikt als je verwijst naar een bepaald zelfstandig naamwoord. Voor onbepaalde verwijzingen gebruik je daarentegen 'wat'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tekstblad.nl

Is iets wat of dat?

'Iets wat' en 'iets dat' zijn beide correct Nederlands. Welke vorm je kiest is in veel gevallen een kwestie van persoonlijke voorkeur. Sommige uitgeverijen bevelen 'iets wat' aan, omdat het woordje 'iets' onbepaaldheid uitdrukt. Daarbij past 'wat' beter dan 'dat'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl

Is het die dat of wat?

Die verwijst naar enkelvoudige de-woorden en meervoudige de-/het-woorden. Dat verwijst naar enkelvoudige het-woorden. Wat verwijst naar onbepaalde voornaamwoorden, overtreffende trappen, hele zinnen en een hoedanigheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 24editor.com

Wat of dat Voorbeelden?

Een paar voorbeelden:
  • Liegen is iets wat/dat ik nooit zal doen.
  • Er is niets wat/dat mij stoort.
  • Het enige wat/dat ik wil zeggen is: stop ermee.
  • Let vooral op datgene wat/dat je vorige keer verkeerd deed.
  • Denk aan het mooie wat/dat Rome te bieden heeft.
  • Dat is het laatste wat/dat ik zou willen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterspellen.nl

Hoe gebruik je dat?

Het betrekkelijk voornaamwoord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar enkelvoudige het-woorden. In de spreektaal wordt, vooral in Nederland, ook wat gebruikt om te verwijzen naar enkelvoudige het-woorden, maar dat is niet voor iedereen aanvaardbaar. Heb jij het boek dat ik gekocht heb, al gelezen?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Aanwijzende voornaamwoorden

24 related questions found

Is het alles wat of alles dat?

Zowel alles wat als alles dat is correct. Veel taalgebruikers hebben in combinatie met alles en al een voorkeur voor wat. Dat is alles wat / dat ik voor jou kan doen. Dat is al wat / dat er is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe Wat betekent dat?

[archaïsch] wat •vragend: op welke wijze? betrekkelijk: op welke wijze.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Wat of dat in bijzin?

Als het woord verwijst naar een hele zin of gebeurtenis, gebruik je wat. Als je in plaats daarvan dat gebruikt, krijgt de zin een andere betekenis. Kijk maar eens naar deze voorbeelden: We hebben een broertje gekregen, wat we allemaal heel leuk vinden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op niow.nl

Wat en dat informatie?

'Dat en wat'- informatie

We vertellen dus dat iemand in behandeling is, maar we vertellen niet wat de inhoud van de behandeling is. Als de patiënt expliciet toestemming hiervoor heeft verleend, dan mogen we ook wat-informatie geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op caggb.nl

Wat dat te gaat?

In de NRC van donderdag 11 augustus signaleert Ewoud Sanders 'een opmerkelijk taalverschijnsel', namelijk de uiting 'wat dat te gaat' voor wat officieel luidt 'wat dat aangaat', in de betekenis 'wat dat betreft'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pure.uva.nl

Hoe weet je wanneer je die of dat moet gebruiken?

Het betrekkelijk voornaamwoord die verwijst naar de-woorden; dat naar het-woorden, ongeacht het biologisch geslacht. Naar het-woorden die personen aanduiden (meisje, mannetje, vrouwtje, ventje, neefje, nichtje, familielid, Tweede Kamerlid enzovoort), wordt met dat verwezen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Wat zijn die dat deze?

Verwijs je naar een de-woord of een meervoud, dan is deze of die juist. Verwijs je naar een het-woord of naar iets onbepaalds, dan is dit of dat juist.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat is het woord wat?

Het vragend voornaamwoord wat wordt zelfstandig gebruikt. Er volgt dus geen zelfstandig naamwoord. Welk(e) wordt meestal niet-zelfstandig gebruikt. Het wordt dan gevolgd door een zelfstandig naamwoord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Waar het niet dat?

Ware het niet dat … betekent 'als het niet zo zou zijn dat …', bijvoorbeeld in: 'Een aardig idee, ware het niet dat moeilijk uitvoerbaar is. '

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Is dat gebeurt of gebeurd?

Als het nog plaatsvindt, is gebeurt met een t juist. Het gebeurt in een andere stad. Als het al heeft plaatsgevonden, is gebeurd met een d juist.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalhelden.org

Wat VS iets?

Er is geen betekenisverschil.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijfwijzer.nl

Wat er bestaat of dat er bestaat?

Antwoord. Het is allebei mogelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Welk woord soort is dat?

Dat: aanwijzend voornaamwoord, betrekkelijk voornaamwoord of onderschikkend voegwoord (os. vgw).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leren.wrts.nl

Hoe ver is dat?

Het Groene Boekje vermeldt bij hoever “in welke mate”. Van Dale (2022) noemt hoever een bijwoord van graad, en geeft de betekenis 'tot op welke hoogte, in welke maat of graad'. Hoever(re) wordt in in hoever(re) ('tot op welke hoogte, in welke mate') altijd aaneengeschreven. In hoeverre is de gebruikelijkste vorm.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Is het vele Of velen jaren?

Als vele naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt wordt, schrijven we velen. Vele is zelfstandig gebruikt als er niet meteen een zelfstandig naamwoord op volgt en vele ook niet aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het wie gaan of wie gaat?

Zowel wie gaat als wie gaan is correct. Als het vragend voornaamwoord wie onderwerp is, staat de persoonsvorm doorgaans in het enkelvoud, ook als het om meer dan één persoon of dier gaat. Als vaststaat dat het om meer personen gaat, is de meervoudsvorm ook mogelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is dat komma?

Antwoord. Voor het voegwoord dat is de komma vrijwel altijd overbodig. Voor andere onderschikkende voegwoorden wordt vaak wel een komma gezet, maar niet altijd: vooral na korte hoofdzinnen is ook bij deze voegwoorden geen komma nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Welke wat dat?

Welk en welke worden gewoonlijk met een zelfstandig naamwoord gecombineerd: na welk volgt een het-woord; na welke een de-woord of een meervoudig woord. Op wat volgt geen zelfstandig naamwoord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat betekent noch dit noch dat?

noch … / noch … noch … Noch is een nevenschikkend voegwoord dat 'niet ... en ook niet ...' betekent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe schrijf ik dat?

Met de tips en trucs in 'Hoe schrijf je dat?' leer je hoe je meer vaart in je teksten brengt, hoe je de begrijpelijkheid vergroot en hoe je het kort en bondig houdt. Het boek besteedt ook aandacht aan fouten en twijfelgevallen in zinsbouw, woordkeus én de nieuwe (groene) spelling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bol.com