Wat gebeurt er als je niet reageert op een dagvaarding en ook niet naar de zitting komt?

Reageert u niet binnen 2 weken na de rolzitting, dan doet de kantonrechter uitspraak, verstekvonnis genoemd. Het kan zijn dat u geen gelijk krijgt, aan de eis moet voldoen en de proceskosten van de eiser moet betalen. U kunt dan binnen 4 weken in verzet: u maakt een verzetdagvaarding aan de eiser.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Wat als je niet reageert op dagvaarding?

Verzet, hoger beroep en cassatie

Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat u als gedaagde niet reageerde in de procedure? U kunt in verzet tegen dit vonnis. Dit doet u door de eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Wat als je niet naar een zitting gaat?

Als een partij niet verschijnt op de zitting, doet de rechter enkele weken later toch uitspraak. Dit heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Hoeveel tijd heb je om te reageren op een dagvaarding?

Uw schriftelijke reactie moet uiterlijk op de dag vóór de rolzitting bij de rechtbank binnen zijn (de datum van de rolzitting staat in de dagvaarding). De rolzitting vindt wel plaats, maar u hoeft er niet naartoe te komen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Kan niet aanwezig zijn op dagvaarding?

De rechter kan wel, als hij uw aanwezigheid op een latere terechtzitting nodig vindt, uw persoonlijke verschijning bevelen. Als u niet verschijnt en zich niet laat vertegenwoordigen, dan wordt de zaak buiten uw aanwezigheid afgehandeld en volgt een uitspraak bij verstek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justitie.belgium.be

U wordt gedagvaard indien u niet betaalt

31 related questions found

Hoeveel tijd zit er tussen een dagvaarding en zitting?

De zeven dagen is een minimale termijn. De zitting kan dus bijvoorbeeld ook pas drie maanden na betekening van de dagvaarding plaatsvinden. Tot uiterlijk 1 jaar na betekening van de dagvaarding kan de zitting worden ingepland. Zittingen kunnen altijd van maandag tot en met vrijdag plaatsvinden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op devoordeligstedeurwaarder.nl

Wat is het gevolg van de volgende fouten in de dagvaarding?

Gaat mijn strafzaak door bij een fout in de dagvaarding? Als er een fout in uw dagvaarding staat, gaat uw strafzaak meestal gewoon door. Soms krijgt u een nieuwe dagvaarding. Of de officier van justitie verbetert de fout tijdens de zitting.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wie betaalt de kosten bij dagvaarding?

De kosten voor een procedure bij civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken betaalt u meestal zelf. Behalve als de rechter beslist dat de verliezende partij deze kosten betaalt. Een strafzaak kost u geen geld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat komt er na een dagvaarding?

De gedaagde kan na ontvangst van de dagvaarding: contact opnemen met uw advocaat. Als u het op tijd samen eens wordt, kan uw deurwaarder de procedure intrekken. met een advocaat per brief (verweerschrift) reageren bij de rechter, als de gedaagde het niet eens is met uw eis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Wat zijn de kosten van een dagvaarding?

Als u de eisende partij bent dan moet u, als het een dagvaardingszaak is, deurwaarderskosten betalen voor het betekenen van de dagvaarding. Die kosten bedragen ongeveer € 120,- inclusief BTW. Als u de procedure wint moet uw wederpartij die kosten aan u vergoeden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtdoor.nl

Is een zitting verplicht?

Aanwezigheid op de zitting

U bent niet verplicht op de zitting te verschijnen. U kunt uw verdediging overlaten aan uw advocaat, als u deze daarvoor heeft gemachtigd. De rechter moet hiermee instemmen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe lang duurt het voordat een strafzaak voorkomt?

Wanneer een verdachte in voorlopige hechtenis zit, moet een strafzaak in beginsel binnen 16 maanden is afgerond. Wanneer een verdachte niet in voorlopige hechtenis zit, moet de strafzaak in beginsel binnen 24 maanden zijn afgerond. Er zijn uitzonderingen op die 16 maanden en 24 maanden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op problemenmetjustitie.nl

Hoe verloopt een dagvaarding?

Dagvaardingsprocedure begint met dagvaarding

De dagvaarding is de eerste proceshandeling. De procedure is aanhangig zodra de dagvaarding door een deurwaarder aan de gedaagde is betekend. Hierdoor wordt de gedaagde opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding bevat de eis en de gronden daarvan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tebiesebeek.nl

Wat kun je doen tegen een dagvaarding?

Hoe maak ik bezwaar tegen een dagvaarding? Stuur een aangetekende brief naar de rechtbank waar uw zitting is. Leg uit waarom u het niet eens bent met de dagvaarding. Doe dit binnen 8 dagen nadat u de dagvaarding ontvangt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat gebeurt na dagvaarding?

De deurwaarder stuurt de dagvaarding naar de rechtbank

Ook de rechtbank ontvangt de dagvaarding en zorgt dat de kantonrechter uw dagvaarding op de rolzitting behandelt. De rechter kijkt tijdens deze zitting of de dagvaarding goed is uitgebracht en de gedaagde heeft gereageerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Hoe wordt een dagvaarding verstuurd?

Een dagvaarding wordt meestal uitgereikt door de gerechtsdeurwaarder, maar kan in bepaalde gevallen ook worden uitgereikt door een postbode. Als de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding uitreikt kan hij daarbij aanwijzingen geven en zal hij vertellen wat de inhoud van de dagvaarding betekent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetrecht.nl

Welke 2 functies heeft een dagvaarding?

De dagvaarding heeft drie functies: de oproepende functie; de informerende functie; de beschuldigende functie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op navigator.nl

Is een dagvaarding openbaar?

Als de gedaagde geen bekende woon- of verblijfplaats heeft, moet openbaar betekend worden: de deurwaarder laat de dagvaarding dan aan het Openbaar Ministerie en maakt die betekening vervolgens bekend. Vroeger moest die bekendmaking plaatsvinden in een landelijk of regionaal verspreid dagblad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsadvocaten.nl

Wat zeg je tegen een rechter?

Algemeen geaccepteerd is (gelukkig) dat men de rechter in de rechtbank aanspreekt met mijnheer of mevrouw (de rechter). Maar ook daar zijn uitzonderingen op: zijn er meer rechters, dan spreekt men de voorzitter aan met mijnheer/mevrouw de voorzitter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op actio.nl

Wat kost een rechtszaak als je verliest?

Als u verliest, betaalt u de kosten van de andere partij. De vergoeding is voor de proceskosten en buitengerechtelijke kosten, zoals kosten voor bewijs. De vergoeding kan lager zijn dan de kosten die echt zijn gemaakt. Bijvoorbeeld als u de advocaat per uur heeft betaald of omdat de rechter niet alle kosten nodig vond.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wie moet de proceskosten betalen?

Civiel recht. In het civiel recht kan de rechter beslissen dat de verliezende partij de proceskosten en buitengerechtelijke kosten van de tegenpartij moet betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Kun je zonder advocaat naar de rechtbank?

Strafrechtelijke procedure: advocaat niet verplicht

Als u verdachte bent in een strafzaak, is een advocaat inschakelen geen verplichting. Maar het is verstandig om dit wel te doen. Een advocaat controleert of tijdens de opsporingsfase alles volgens de regels verloopt. Hij bereidt met u de rechtszitting voor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is het doel van een dagvaarding?

Een dagvaarding is een officiële oproeping waarin een persoon of bedrijf wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat onder andere de vordering die de eisende partij op zijn wederpartij heeft of in ieder geval denkt te hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op snijders-advocaten.nl

Hoe lang duurt uitspraak dagvaarding?

' is niet eenvoudig. Een dagvaardingsprocedure heeft namelijk geen vaste duur. De dagvaardingsprocedure kan enkele weken tot jaren in beslag nemen. Een dagvaardingsprocedure duurt slechts enkele weken als er geen reactie komt op de dagvaarding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op snijders-advocaten.nl

Hoe vaak kan een rechtszaak uitgesteld worden?

Rechtswinkel.nl. Hoe vaak mag er uitstel verleend worden aan de tegenpartij? dit is namelijk al 2x gebeurd hierna zijn er zelfs stukken in behandeling genomen welke te laat binnen waren en hierna nog eens een uitstel. In het totaal is er nu al 4x uitstel verleend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtswinkel.nl