Wat is Conditional formatting Excel?

Conditional formatting (voorwaardelijke opmaak) biedt een waaier aan mogelijkheden. De voorwaardelijke opmaak helpt je om belangrijke data in een oogopslag te visualiseren en je gegevens gemakkelijker leesbaar te maken. Het is één van de krachtigste én belangrijkste functionaliteiten in Excel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blog.ncoi.be

Hoe werkt Conditional formatting?

Voorwaardelijke opmaak toepassen op basis van tekst in een cel
 • Selecteer de cellen waarop u voorwaardelijke opmaak wilt toepassen. ...
 • Klik op START > Voorwaardelijke opmaak >cellenregels markeren > tekst die bevat. ...
 • Selecteer de kleurindeling voor de tekst en klik op OK.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe werkt voorwaardelijke opmaak in Excel?

Selecteer het celbereik, de tabel of het hele werkblad waarop u voorwaardelijke opmaak wilt toepassen. Klik op het tabblad Start op Voorwaardelijke opmaak. Klik op Nieuwe regel. Selecteer een stijl, bijvoorbeeld 3-kleurenschaal, selecteer de gewenste voorwaarden en klik op OK.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Wat is het verschil tussen opmaak en voorwaardelijke opmaak?

Antwoord: U kunt de kleuren wijzigen, maar alleen als u de wijziging in de vensters zelf aanbrengt. Met voorwaardelijke opmaak kunt u het lettertype en de lettergrootte die in de cel worden gebruikt niet wijzigen . U kunt uw eigen Marco schrijven om de opmaak te wijzigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op translate.google.com

Hoe verander je de opmaak in Excel?

Een Excel-stijl wijzigen
 1. Selecteer de cellen met de Excel-stijl.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de toegepaste stijl in Start > Celstijlen.
 3. Selecteer Wijzigen > Opmaak wijzigen om te wijzigen wat u wilt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Conditional Formatting in Excel Tutorial

15 related questions found

Wat betekent Punt Komma in Excel?

Plaats een puntkomma (;) tussen waarden in verschillende rijen. Als u de waarden 10, 20, 30, 40 in één rij wilt weergeven en de waarden 50, 60, 70, 80 in de rij eronder, voert u de 2-bij-4-matrixconstante {10,20,30,40;50,60,70,80} in.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe werkt voorwaardelijke opmaak?

Met voorwaardelijke opmaak kunt u patronen en trends in uw gegevens duidelijker maken. Als u deze wilt gebruiken, maakt u regels die de opmaak van cellen bepalen op basis van hun waarden, zoals de volgende maandelijkse temperatuurgegevens met celkleuren die zijn gekoppeld aan celwaarden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe maak je een opmaak in Excel?

Tabellen maken en opmaken
 1. Selecteer een cel in de gegevens.
 2. Selecteer Start > opmaken als tabel.
 3. Kies een stijl voor de tabel.
 4. Stel in het dialoogvenster Tabel maken het celbereik in.
 5. Markeer als de tabel kopteksten bevat.
 6. Selecteer OK.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe kan ik een voorwaardelijke opmaak toepassen op tekst gegevens en formules?

Klik op het tabblad Start op Voorwaardelijke opmaak > Nieuwe regel. Klik in het vak Stijl op Klassiek. Schakel onder het vak Klassiek het selectievakje Alleen waarden met een hoge of lage rangschikking opmaken in en wijzig de optie in Een formule gebruiken om te bepalen welke cellen worden opgemaakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Wat betekent een voorwaardelijke celstraf?

Wat is voorwaardelijke straf? Dat is de straf die pas uitgevoerd wordt als de veroordeelde zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt. Als voorwaarde geldt altijd dat de veroordeelde zich niet binnen de proeftijd opnieuw aan een strafbaar feit schuldig maakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Wat betekent driehoekje in cel Excel?

Een rode driehoek in de rechterbovenhoek van een cel geeft aan dat er een notitie in de cel staat. Als u de muisaanwijzer op de driehoek plaats, kunt u de tekst van de notitie bekijken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe in Excel kleur geven bij bepaalde waarde?

Een cel een kleur geven bij een waarde
 1. Ga op een cel staan.
 2. Klik Voorwaardelijke opmaak en kies Markeringsregels voor cellen.
 3. Kies bijvoorbeeld Tussen… en geef waarde op en kleur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op planningpme.nl

Hoe tekst passend maken in cel Excel?

Klik in het tekstvak. Klik op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor tekstvak en klik vervolgens op Tekst passend maken. Klik op AutoAan passend maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe meerdere regels in 1 cel Excel?

Een nieuwe tekstregel in een cel beginnen in Excel
 1. Dubbelklik op de cel waarin u een regeleinde wilt invoegen.
 2. Klik op de plek binnen de geselecteerde cel waar u een regeleinde wilt invoegen.
 3. Druk op Alt+Enter om het regeleinde in te voegen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe koppel je cellen in Excel?

Gegevens combineren met het ampersandsymbool (&)
 1. Selecteer de cel waarin u de gecombineerde gegevens wilt hebben.
 2. Typ = en selecteer de eerste cel die u wilt combineren.
 3. Typ & en gebruik aanhalingstekens met een spatie ertussen.
 4. Selecteer de volgende cel die u wilt combineren en druk op Enter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Wat is de opmaak van de tekst?

De opmaak is de manier waarop de tekst en eventuele beelden over de bladzijde(n) verdeeld zijn. De opmaak gaat dus over de titel, de tussenkopjes, de tekstindeling, de alinea-indeling en over de lettertypes. Het lettertype van een tekst zegt meestal wat over de sfeer van de tekst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op debijlesstudent.nl

Wat is een draaitabel in Excel?

Een draaitabel is een krachtig hulpmiddel om gegevens te berekenen, samen te vatten en te analyseren om vergelijkingen, patronen en trends in uw gegevens te zien. Draaitabellen werken een beetje anders, afhankelijk van het platform dat u gebruikt om Excel uit te voeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe maak je een mooi overzicht in Excel?

U kunt een tabel maken en opmaken om gegevens visueel te groeperen en analyseren.
 1. Selecteer een cel in de gegevens.
 2. Selecteer Start > Opmaken als tabel.
 3. Kies een stijl voor de tabel.
 4. Stel in het dialoogvenster Opmaken als tabel het bereik met cellen in.
 5. Markeer als de tabel kopteksten bevat.
 6. Selecteer OK.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe lang voorwaardelijke?

De voorwaardelijke straf wordt altijd gekoppeld aan een proeftijd. Meestal legt de rechter een proeftijd op van 2 jaar. Het is echter ook mogelijk een veroordeelde een proeftijd van 10 jaar op te leggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op problemenmetjustitie.nl

Hoe kan ik cellen kleuren in Excel?

De achtergrondkleur van cellen toevoegen of wijzigen
 1. Selecteer de cellen die u wilt markeren. Tips: ...
 2. Klik op Start > pijl naast Opvulkleur. of druk op Alt+H, H.
 3. Kies de gewenste kleur onder Themakleuren of Standaardkleuren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe gebruik je de ALS functie in Excel?

Gebruik de functie ALS, een van de logische functies, om één waarde te retourneren als een voorwaarde waar is en een andere waarde als de voorwaarde onwaar is. Bijvoorbeeld: =ALS(A2>B2;"Budget overschreden";"OK") =ALS(A2=B2;B4-A4,"")

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Wat betekent ### in Excel?

In Microsoft Excel wordt ##### weergegeven in een cel als een kolom te smal is om de volledige inhoud van de cel weer te geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Wat doet F2 in Excel?

De F2-toets is een van de meest nuttige toetsen in Excel. Met deze toets kan je de formulebalk activeren, waardoor je gemakkelijk formules kunt invoeren of bewerken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ptindustrieelmanagement.nl

Hoe telt Excel automatisch op?

Selecteer een cel onder of naast de getallen die u wilt optellen, klik op AutoSom op het tabblad Start en druk vervolgens op Enter. Wanneer u op AutoSom klikt, wordt automatisch een formule (met de functie SOM) ingevoerd om de getallen op te tellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com