Wat is de betekenis van Stille Zaterdag?

Stille Zaterdag is een dag van stilte en bezinning; het is de dag van het besef dat Jezus werkelijk gestorven is. De kerklokken worden daarom niet geluid tot aan de Paaswake. Ook is Stille Zaterdag de laatste dag van de 40 dagen durende vastentijd van de Christenen, die op Aswoensdag begint.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op isgeschiedenis.nl

Hoe is Stille Zaterdag ontstaan?

Op Goede Vrijdag is Jezus gekruisigd. Hij is nu van het kruis gehaald en zijn moeder Maria heeft hem met haar vrienden naar zijn laatste rustplaats gebracht. Het graf is afgesloten met een grote, zware steen. Hier rust hij nu en daarom en heet deze dag Stille Zaterdag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op weetwatjeviert.nl

Wat wordt er gevierd met Stille Week?

De Goede of Stille Week is belangrijk in de aanloop naar Pasen. De dagen van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag brengen christenen terug naar de geschiedenis van de laatste dagen voor Christus' dood en opstanding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nd.nl

Wat is de betekenis van Witte Donderdag en Goede Vrijdag?

Witte Donderdag gaat vooraf aan de vrijdag waarop Jezus aan het kruis sterft, de zogeheten Goede Vrijdag. Op Witte Donderdag gaf Jezus zijn leerlingen de opdracht om de Joodse paasmaaltijd, het Pascha, voor te bereiden. Toen het avond was lag Jezus met zijn leerlingen aan. Het zou zijn Laatste Avondmaal worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kro-ncrv.nl

Waarom Stille Week?

GOEREE-OVERFLAKKEE - De week voor Pasen wordt ook wel de Stille Week genoemd, binnen de rooms-katholieke traditie is het de Goede Week. In sommige kerken worden er gedurende deze week bijeenkomsten gehouden om stil te staan bij het lijden en sterven van de Heere Jezus.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eilandennieuws.nl

Wat vieren wij met Stille Zaterdag

45 related questions found

Wat houdt Goede Vrijdag in?

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus de mens verlost.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kro-ncrv.nl

Wat is de stille tijd?

Stille tijd is een tijd van opbouw en liefde, een manier om je relatie met God te onderhouden en je geestelijke oren open te houden voor zijn woorden. Stille tijd kan stil zijn, maar mag ook best geluid maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zijlacht.nl

Wat doe je op Stille Zaterdag?

Het is een dag van stilte en afwachting. Nog steeds is de zaterdag voor Pasen stil. Er klinken geen kerkklokken, er zijn geen vieringen in de kerk, totdat de zon ondergaat. Dan begint in veel kerken de Paaswake, vooruitblikkend op de opstanding van Jezus met Pasen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nporadio4.nl

Welke dag is Jezus gestorven?

Goede Vrijdag is een dag uit de Goede Week, de week voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen de dood van Jezus aan het kruis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op weetwatjeviert.nl

Wat moet je doen op Witte Donderdag?

Op Witte Donderdag zat Jezus met zijn volgelingen aan tafel: het Laatste Avondmaal. Judas verraadt Jezus die gevangen wordt genomen. Het is gebruikelijk in katholieke kerken om op Witte Donderdag kruisbeelden met een wit kleed af te dekken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ad.nl

Wat doen christenen op Stille Zaterdag in de kerk?

De gelovigen gaan door met de vasten. De reden hiervoor is dat de Goddelijke Liturgie op Heilige en Grote Zaterdag de verkondiging voorstelt, van Jezus' overwinning op de dood, aan hen in de Hades. De Opstanding is nog niet verkondigd aan de mensen op de aarde (dit zal plaatsvinden tijdens het Paasvigilie).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe heten de dagen in de Stille Week?

Van Palmzondag tot Stille Zaterdag is de zogenaamde Stille Week. Het is de week voor Pasen, de laatste zeven dagen voor de veertigdagentijd. Deze dagen zetten ons op een indringende wijze stil bij de weg van Christus, omdat ze aansluiten bij de laatste week die Christus doorbracht in Jeruzalem."

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op de8hoek.nl

Hoe heten de dagen van de Stille Week?

Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen, een symbool. Teken het symbool onder de dag. Denk na over hoe jij de dagen van de Goede Week bijzonder kunt maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kuleuven.be

Wat gebeurt er op Paaszaterdag?

Op Stille Zaterdag herdenken christenen dat Jezus in zijn graf werd gelegd, waar hij de hele zaterdag bleef liggen. Kerkklokken blijven op deze dag stil, vandaar de naam. Dit is ook de laatste dag van de vastentijd tussen carnaval en Pasen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gelderlander.nl

Hoe komt zaterdag aan zijn naam?

Zaterdag: is een vertaling van het Latijnse dies Saturni: dag van Saturnus. Zater is een verbastering van Saturnus. Zondag: is een vertaling van het Latijnse dies solis ('dag van de zon').

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op maxvandaag.nl

Wat is er gebeurd op Palmzondag?

Op Palmzondag vieren christenen de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij reed op een ezel de stad in en de mensen wuifden hem juichend toe met palmtakken. In de katholieke kerk krijg je daarom tegenwoordig op deze dag 'palmtakjes' mee. In het koude Nederland zijn dat meestal buxustakjes.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op weetwatjeviert.nl

Waar is het lijk van Jezus?

In Jeruzalem is de restauratie afgerond van het Heilig Graf, waar volgens de Bijbel Jezus begraven lag voor zijn opstanding. Het graf ligt in de gelijknamige kerk in het oude, ommuurde deel van Jeruzalem en geldt als een van de belangrijkste monumenten van het christendom.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nos.nl

Wat mag je niet doen op Goede Vrijdag?

De kruisdood van Jezus van Nazareth wordt op deze dag herdacht. Op deze dag eten sommige Katholieken geen vlees. Dat heeft te maken met de vastentijd. Tijdens deze periode mogen Katholieken slechts één volle maaltijd per dag nuttigen en op Aswoensdag en Goede Vrijdag geen vlees eten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlees.nl

Wat is de geboortedatum van Jezus?

De Bijbelse Jezus is 2 jaar jonger dan de historische Jezus. Hij is niet op 25 december in het jaar 0 geboren, maar op 17 juni in 2 voor Christus. Conclusie: onze jaartelling is 2 jaar te laat begonnen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op quest.nl

Wat is de liturgische kleur van Stille Zaterdag?

Donkergroen en violet: Zaterdagen en zondagen in de Vasten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is het verhaal achter Pasen?

In het christendom. In de christelijke traditie is Pasen, of ook wel het paasfeest, het belangrijkste liturgische feest. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken christenen het lijden en de kruisdood van Jezus en met Pasen vieren zij zijn opstanding, ook wel verrijzenis genoemd, uit de dood.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is de betekenis van Witte Donderdag?

Witte kleren

Witte Donderdag is een dag uit de Goede Week, de week voor Pasen. Deze donderdag heet zo omdat in de kerk en de kerkdienst de kleur wit wordt gebruikt. Degene die de dienst leidt, draagt bijvoorbeeld witte kleren. Zoals een wit kazuifel, een speciaal gewaad voor in de kerk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op weetwatjeviert.nl

Welke feestdag staat Jezus op uit de dood?

Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Op deze dag wordt gevierd dat Jezus opstond uit de dood. De 40 dagen voor Pasen wordt 'vastentijd' genoemd. Dit is een tijd van berouw, waarin christenen vragen om vergeving van hun zonden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op samsam.net

Wat betekent Pinksterdag?

De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse pentèkostè (πεντηκοστη), dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk viert met Pinksteren de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kro-ncrv.nl

Wat gebeurt er met Pinksteren?

In de christelijke kerk herdenken mensen met Pinksteren dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. De apostelen waren de vrienden en leerlingen van Jezus. Na diens Hemelvaart waren ze alleen achtergebleven en wisten ze niet wat ze moesten doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op weetwatjeviert.nl