Wat is dissociatie PTSS?

Wat is een dissociatieve stoornis? Wanneer je lijdt aan een dissociatieve stoornis lukt het je op momenten niet om gebruik te maken van het bewustzijn. Het is net of je uit je lichaam treedt: je staat los van jezelf. Dit kan een manier zijn om gedachten, emoties en (lichamelijke) gevoelens uit te schakelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferwijzer.nl

Wat voel je als je Dissocieert?

Het voelt alsof u soms 'losraakt van uzelf of van de omgeving'. Dit heet dissociatie. Alles om u heen lijkt bijvoorbeeld vreemd of wazig. Of het voelt alsof uw lichaam niet van uzelf is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Hoe herken je dissociatie bij iemand?

Kenmerken dissociatieve stoornis

Derealisatie, bijvoorbeeld de omgeving als onwerkelijk beleven en het niet herkennen van vrienden of familie. Identiteitsverwarring of identiteitswijziging, bijvoorbeeld een interne strijd, verwarring over wie iemand is of handelen als een ander persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fivoor.nl

Wat gebeurt er bij dissociatie?

Het gevoel 'los te raken van uzelf of van uw omgeving' heet dissociatie. Dingen die u dan bijvoorbeeld merkt: De tijd lijkt veel sneller of langzamer te gaan dan normaal. U vergeet (belangrijke) dingen die u heeft meegemaakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Welke vormen van dissociatie zijn er?

De DSM-5 onderscheidt op basis van kenmerken vijf typen dissociatieve stoornissen:
 • dissociatieve identiteitsstoornis (DIS);
 • dissociatieve amnesie;
 • depersonalisatie-derealisatiestoornis;
 • andere gespecificeerde dissociatieve stoornis (AGDS, voorheen dissociatieve stoornis NAO);
 • ongespecificeerde dissociatieve stoornis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ggzstandaarden.nl

PTSS en dissociatie: Je voelt geen angst maar je lichaam reageert wel heftig!

28 related questions found

Is dissociatie gevaarlijk?

Is dissociatie gevaarlijk? Dissociatie is ongevaarlijk. Je bent teveel naar binnen en op jezelf gericht en daardoor minder bezig met de buitenwereld. Je raakt het contact met de wereld om je heen kwijt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mindyoung.nl

Hoe behandel je dissociatie?

De meest gekozen therapievorm bij een dissociatieve identiteitsstoornis is psychotherapie. Deze therapie is vaak zwaar en pijnlijk doordat traumatische herinneringen naar boven komen. Tijdens de behandeling kan iemand met DIS veel emotionele crises doormaken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondheidsplein.nl

Is dissociatie een psychose?

Dissociatie is een (tijdelijke) verstoring van de integratie van bewustzijn, geheugen, identiteit, cognities of perceptie. Uit eerdere studies blijkt dat dissociatie vaak voorkomt bij mensen met psychose.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gedachtenuitpluizen.nl

Kan je praten tijdens dissociatie?

Sommige mensen hebben tijdens hun eerste aanval het gevoel dood te gaan. In een mildere vorm hebben mensen het gevoel er niet helemaal bij te zijn. Vaak zeggen patiënten zich bewust te zijn van de mensen om hen heen, maar niet met hen te kunnen praten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op functionelebewegingsstoornissen.nl

Is DIS gevaarlijk?

Een dissociatieve identiteitsstoornis is een ernstige aandoening die gevaarlijke situaties met zich mee kan brengen. Voor jezelf en voor je omgeving. Het is dan ook belangrijk om hulp in te schakelen als je vermoedt dat je met deze stoornis kampt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dehoop.org

Hoe weet ik of ik DIS heb?

Enkele symptomen van DIS zijn geheugenverlies, depersonalisatie, derealisatie, automutilatie, depressie angst en schuldgevoelens. DIS is erg lastig te diagnosticeren omdat de symptomen overeenkomen met andere aandoeningen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondheidsplein.nl

Heb ik een dissociatieve stoornis?

Klachten bij een dissociatieve stoornis zijn bijvoorbeeld: De wereld om u heen voelt raar, alsof u er niet bij hoort. Het voelt alsof u uit verschillende personen bestaat. U vergeet dingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Wat is een kenmerk van dissociatieve fugue?

Kenmerkend voor de aandoening is dat de persoon problemen met de identiteit ondervindt en probeert weg te lopen (geestelijk of fysiek) voor een dreiging. Een patiënt kan op de vlucht slaan, soms naar een heel andere regio, of een andere identiteit aannemen. Vaak is een verbaasde gelaatsuitdrukking een symptoom.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is dissociatie bij borderline?

De 'dissociatie' is een angstige ervaring omdat je niet meer weet wat er gebeurt. Mensen met borderline kunnen ook paranoïde ideeën hebben en bijvoorbeeld denken dat ze worden achtervolgd. Voor iemand met borderline kan het zelfbeeld of zelfgevoel enorm veranderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lentis.nl

Waarom voelt het alsof ik niet leef?

Derealisatie. Bij derealisatie ervaart iemand de wereld om zich heen als onwerkelijk, bijvoorbeeld alsof diegene in een droom leeft of alsof de wereld niet echt is, alsof prikkels niet binnenkomen. Mensen of voorwerpen worden bijvoorbeeld ervaren als onecht, als in een droom, wazig, levenloos of visueel vervormd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzijnmind.nl

Is dissociatie erfelijk?

Dissociatie is op zich geen erfelijke aandoening. Bij de manier waarop kinderen leren omgaan met angst spelen ervaringen een belangrijke rol. Ervaringen wat een kind meemaakt, hoe een kind geleerd wordt om om te gaan met angst en hoe een kind ziet dat anderen in de omgeving omgaan met angsten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kinderneurologie.eu

Hoe ontwikkel je DIS?

Dissociatie kan ontstaan door seksueel misbruik, kindermishandeling, emotionele verwaarlozing (van 't Hart, 2006), heftige medische ingrepen op jonge leeftijd of langdurig ernstig gepest worden. Het komt ook voor bij kinderen in pleeggezinnen of residentiële voorzieningen (tehuizen) en bij geadopteerde kinderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gedragsproblemenindeklas.nl

Wat is Gedissocieerd?

Gedissocieerd betekent dat je beelden ziet vanuit een positie buiten jezelf. Je kunt jezelf dan zien in het beeld. Bijvoorbeeld bij een herinnering waar je een stuk fietste, zie je jezelf van een afstand op de fiets zitten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mindacademy.nl

Waarom ben ik zo afwezig?

Bij de meeste mensen is het een gevolg van vermoeidheid en overbelasting. Het komt bijvoorbeeld door slaaptekort. Maar ook alcohol en drugs vormen een belasting voor lichaam en geest, waardoor je eerder dit soort vreemde ervaringen kunt krijgen. Ook bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid komen ze geregeld voor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gedachtenuitpluizen.nl

Kun je een psychose krijgen van derealisatie?

Antwoord. Nee, ik denk niet dat hier sprake is van psychose maar eerder dat het een typisch onderdeel is van de angstige dissociatie onder de depersonalisatie/derealisatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op psychosenet.nl

Hoe om te gaan met dissociatieve stoornis?

Tips
 1. Veiligheid is voor iemand met een dissociatieve stoornis essentieel. ...
 2. Bied structuur (en daarmee voorspelbaarheid).
 3. Vat heftige gedragingen niet te persoonlijk op en praat erover op rustige momenten.
 4. Besteed aandacht aan je eigen sociale leven.
 5. Vermijd de rol van hulpverlener.
 6. Een aandoening is maar een etiket.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op naasteninkracht.nl

Hoe kom je uit een herbeleving?

Hardop zeggen
 1. Van 5 tot en met 1 tellen. Focus zo goed mogelijk op je zintuigen en benoem hardop 5 dingen die je ziet, die je hoort, die je fysiek voelt en die je proeft of ruikt. ...
 2. Jezelf geruststellend toespreken. Zeg hardop: “Ik heb een herbeleving. ...
 3. Naar een fijne plek gaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 113.nl

Is bevriezen dissociatie?

ook lichamelijke klachten kunnen een vorm van dissociatie zijn: je bent wég van de psychische pijn en hebt dus niet meer echt contact met jezelf. Vechten: aanvallen, beschuldigen, verwijten maken of letterlijk vechten. Bevriezen: het gevoel niet te kunnen bewegen, vastzitten, blackout.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op decocq-coach.nl

Wat is een dubbele persoonlijkheid?

Dissociatieve identiteitsstoornis (dis) (in de ICD-terminologie: meervoudige persoonlijkheidsstoornis of multipele persoonlijkheidsstoornis (mps)) is een dissociatieve stoornis waarbij iemand afwisselend twee (of meer) van elkaar te onderscheiden persoonlijkheidstoestanden kan aannemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoeveel mensen hebben dissociatieve identiteitsstoornis?

Naar schatting 1 procent van de populatie volwassenen heeft DIS. De diagnose wordt het meest bij vrouwen gesteld: 9 van de 10 gevallen zijn vrouwen. De stoornis is te behandelen mat psychotherapie, maar helemaal verhelpen lukt zelden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nu.nl