Wat is een domiciliefraude?

Domiciliefraude bestaat erin zijn woonplaats te houden of te vestigen op een plaats waar men in werkelijkheid niet verblijft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elfri.be

Wat is het verschil tussen domicilie en verblijfadres?

briefadres (waar men volgens de burgerlijke stand ingeschreven staat, ook domicilie genoemd) postadres (waar men de post naartoe laat komen; kan ook een postbus zijn) verblijfadres (waar men op dat moment daadwerkelijk verblijft; kan de camping zijn) woonadres (waar men woont)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat als je niet op je domicilie woont?

De vaststelling dat een domicilie geen werkelijke hoofdverblijfplaats is, betekent dat het een fictief domicilie betreft. Naargelang het geval dient dan een weigering tot inschrijving, een inschrijving in een andere gemeente, een afvoering van ambtswege of een afvoering voor het buitenland te gebeuren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ibz.rrn.fgov.be

Wat houdt domicilie in?

Je domicilie is het adres waarop je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Als je alleen gaat wonen of verhuist dan verandert je adres. Binnen de 8 dagen na je verhuis moet je je nieuwe officiële adres aangeven bij de bevolkingsdienst van je gemeente: Vergeet je identiteitskaart niet mee te nemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op watwat.be

Waar kan ik domiciliefraude melden?

de betrokken sociale verhuurder (sociale huisvestingsmaatschappij, sociaal verhuurkantoor, OCMW, …) de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen in Vlaanderen via volgend e-mailadres: [email protected](opent in uw e-mail applicatie) (enkel in geval van domiciliefraude in de sociale huur).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is afletteren? | Boekhoudkundige Termen

16 related questions found

Wat zijn de gevolgen van domicilie?

Je mag jou enkel domiciliëren op kot wanneer je financieel onafhankelijk bent en niet meer behoort tot een ander gezin. Wil je samenhuizen met anderen die niet tot je gezin behoren, dan moeten alle huurders in de huurovereenkomst worden opgenomen. Daarnaast moet(en) die ook allemaal hun domicilie op het goed vestigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ugent.be

Wat controleert wijkagent bij verhuis?

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoelang mag je zonder domicilie?

Wanneer u meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op uw hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van uw tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover uw huidige woonplaats niet gekend is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Kan je iemand zijn domicilie verwijderen?

Als een persoon niet verblijft op het adres waar hij staat ingeschreven, en wanneer de stad geen nieuwe hoofdverblijfplaats kan vaststellen, kan de persoon geschrapt worden uit het bevolkingsregister. Dit betekent dat de persoon geen officieel adres meer heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op laarne.be

Wie mag ingeschreven worden op een referentieadres?

Personen die in een mobiele woning verblijven of om beroepsredenen of bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats in België hebben, kunnen zich inschrijven op een referentieadres: woonwagenbewoners (mobiele woning) militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Kan je ergens wonen zonder inschrijven?

Komt u langer dan 4 maanden in Nederland wonen, dan moet u zich als ingezetene laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat gebeurt er als je iemand laat inschrijven op je adres?

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld als u uw verhuizing niet doorgeeft. Of als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon er niet woont.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl

Hoe domicilie controleren?

U kunt het attest van hoofdverblijfplaats opvragen bij uw gemeente. Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken: op 'Mijn dossier'(opent in nieuw venster), de online toepassing van het Rijksregister.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Kan je huren zonder domicilie?

Als het gaat om woninghuur, dan moet de huurder zijn domicilie in principe vestigen op het adres van de huurwoning of het appartement. Nochtans is het moeilijk om dat effectief af te dwingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemingsdatabank.indicator.be

Kan je domicilie verplicht?

Een domicilie is het officiële adres waarop je bent ingeschreven in het bevolkingsregister, omdat het wettelijk verplicht is een domicilie te hebben op de plaats waar je officieel verblijft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op referentieadres.be

Kan je twee Domicilies hebben?

Voordelen van twee verblijfplaatsen

In de gemeente van hun domicilie is dit automatisch zo, maar bij de andere ouder niet. Door nu de kinderen ook in te schrijven in de andere gemeente als tweede verblijfplaats kunnen zij daar ook genieten van de voordelen die de gemeente geeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwbemiddelaars.be

Hoeveel kost een domicilieadres?

DOMICILIE ADRES

Om uw registratie in België te verkrijgen op basis van residentie moet u 'normaal' gezien op de verhuurmarkt iets huren wat u al snel 500 euro kost.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op domicilieringsadres.be

Kan je uit huis gezet worden door je partner als je op dat adres gedomicilieerd bent?

Ja, maar alleen als je het huurcontract niet ondertekend hebt en pas na een beslissing van de vrederechter. Het feit dat je gedomicilieerd bent in de woning, beschermt je niet tegen uithuiszetting. Je inschrijving in een gemeente (je domicilie) zorgt dat de gemeente weet waar je woont.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op helderrecht.be

Is het verplicht om een adres te hebben?

Iedereen die in een half jaar minimaal 4 maanden in Nederland verblijft, moet zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Via de BRP kan de overheid in contact komen met haar burgers. U laat zich inschrijven in de BRP op uw woonadres. Of anders op een briefadres.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan je enkele maanden ergens anders gaan wonen en toch je domicilieadres behouden tijdelijke afwezigheid?

Ja. Je kan tijdelijk je domicilieadres verlaten op voorwaarde dat: de situatie tijdelijk is: je moet van plan zijn om terug te keren; je een band met je domicilieadres behoudt: je moet op elk moment kunnen terugkeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op helderrecht.be

Wat als je niet thuis bent voor wijkagent?

De wijkagent komt onaangekondigd langs. Ben je niet thuis? Dan probeert hij het later nog eens. De wijkagent voert deze controle meerdere keren uit, telkens op een willekeurig moment (week/weekend, voormiddag/namiddag/avond).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politieantwerpen.be

Waar let een wijkagent op?

Het antwoord is: een wijkagent doet van alles. Hij is bezig met de totale politiezorg binnen zijn of haar wijk. Denk aan de aanpak van sociale problemen, zoals overlast gevende jongeren, milieudelicten en criminaliteit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Hoe lang duurt het voor de wijkagent komt?

Wanneer komt de wijkinspecteur langs? De eerste woonstcontrole gebeurt in normale omstandigheden binnen de 15 dagen na de aangifte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op herent.be

Is domiciliefraude strafbaar?

Als burger is men rechtstreeks strafbaar op basis van de wet over de bevolkingsregisters wegens domiciliefraude maar vaak is men ook strafbaar op basis van andere reglementering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vzw-ocmw.com

Kun je met 2 gezinnen op 1 adres wonen?

Het is dus afhankelijk van in welke gemeente u woont om te kunnen beoordelen welke regels op de woning van toepassing zijn. Het zal in veel in gemeenten in beginsel niet toegestaan zijn om met twee gezinnen een woning te bewonen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtswinkel.nl