Wat is een risicovolle medicatie?

Met 'risicovol' worden bedoeld geneesmiddelen die risicovol zijn bij een verkeerde dosering. Dat zijn geneesmiddelen met een nauwe therapeutische bandbreedte, geneesmiddelen tegen kanker, en insuline.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nursing.nl

Wie bepaalt welke medicatie risicovol is?

De zorgorganisatie en apotheker moeten afspraken maken over de losse risicovolle medicatie die in de organisatie dubbel wordt gecontroleerd. De 'dubbele controle lijst' kan uitgangspunt zijn voor dat overleg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgvoorbeter.nl

Welk medicijn heeft een hoog risico op stapeling?

8.2.2 Centraal zenuwstelsel. Oxazepam, lorazepam en temazepam hebben de voorkeur bij ouderen en patiënten met een leverfunctiestoornis, omdat die een lagere kans geven op sufheid. Deze middelen belasten de lever minder waardoor cumulatie (stapeling) en bijwerkingen worden voorkomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ggzstandaarden.nl

Welke medicatie valt onder de dubbele controle medicatie?

Dat zijn geneesmiddelen met een nauwe therapeutische bandbreedte, geneesmiddelen tegen kanker, en insuline. Er is een landelijke 'dubbel controleren-lijst' van de KNMP waarop staat welke medicijnen risicovol zijn bij verkeerde dosering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgkrant.nl

Welke medicatie moet dubbel afgetekend worden?

In principe moeten alle medicijnen die niet via GDS (zakje) gegeven worden, dubbel gecontroleerd worden. Dit betekent dat alle 'losse medicatie' dubbel gecontroleerd en dubbel afgetekend moet worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op otbt.nl

Zelf binnen het team risicovolle medicatie controleren

20 related questions found

Welke medicatie mag niet geplet worden?

Enkele geneesmiddelen die niet mogen geplet worden, zijn: Adalat Oros®, Biclar UNO®, MS Contin®, Selozok®, Tegretol CR®. Dit betekent echter niet dat een vorm met vertraagde afgifte niet kan gedeeld worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op farmaka.bcfi.be

Wat is high risk medicatie?

De WHO definieert high-risk (high-alert) medicatie als 'medicatie dat een hoog risico met zich meebrengt door significante schade aan te brengen bij de patiënt als het onjuist gebruikt wordt' [11]. Hier hoort ook parenterale medicatie bij, zoals intraveneuze infusen en subcutane of intramusculaire injecties.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nivel.nl

Wat zijn categorie 3 medicijnen?

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijveiligmetmedicijnen.nl

Wat is de stofnaam van Prozac?

Antwoord van de apotheker

De werkzame stof in Prozac is fluoxetine. Fluoxetine is sinds 1986 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Prozac en het merkloze Fluoxetine. Er is dus geen verschil in werking tussen deze beide middelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ziekenhuis.nl

Wie bepaalt welke medicijnen je krijgt?

Als je een medicijn op recept krijgt, bepaalt je huisarts of specialist de stofnaam. Dit is de werkzame stof van het medicijn dat je nodig hebt. Wanneer je de kosten voor het medicijn vergoed krijgt van je zorgverzekeraar, bepaalt die met de apotheek welk (merk)medicijn je krijgt (preferentiebeleid).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kennisbank.patientenfederatie.nl

Welke medicijnen zorgen voor een hartstilstand?

De medicijnen cisapride, domperidon, chloorpromazine, haloperidol en pimozide verlengen het QTc-interval, waardoor er abnormale, soms levensbedreigende afwijkingen in de hartslag kunnen ontstaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op medischcontact.nl

Wat is sterker lorazepam of oxazepam?

Werking van oxazepam

Ook voor dit middel geldt dat je bij langdurig gebruik verslaafd raakt. Het belangrijkste verschil is dat de werking van oxazepam korter is dan lorazepam. Het is na 6 uur helemaal uitgewerkt, beduidend korter dus dan lorazepam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fundamentum.nl

Wat doet oxazepam op lange termijn?

Indien dit middel levenslang gebruikt wordt is nog nergens aangetoond dat dit middel een schadelijk effect zou geven op het lichaam. Wel kan het gebruik leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ziekenhuis.nl

Is tramadol een opiaat?

Tramadol is een morfineachtige pijnstiller (opiaat). Het heeft een sterke pijnstillende werking. Artsen schrijven het voor bij plotselinge of langdurige hevige pijn. Soms schrijven artsen het voor bij seksuele stoornissen (voortijdige zaadlozing).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Wat is contra indicatie voor een medicijn?

Contra-indicaties (CI's) zijn aandoeningen of kenmerken van patiënten waarbij bepaalde geneesmiddelen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden toegepast mogen worden, bijvoorbeeld bij een nierfunctiestoornis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nictiz.nl

Wat zijn de vier belangrijkste aandachtspunten van medicijnen?

De indeling van deze cursus is gebaseerd op de vier belangrijkste aandachtspunten bij medicatie: indicatie, gebruik, bijwerkingen, wisselwerkingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op medicijngebruik.nl

Wat is de beste anti depressiva?

De middelen amitriptyline, escitalopram, mirtazapine, paroxetine, venlafaxine en vortioxetine zijn het meest effectief. Fluoxetine, fluvoxamine, reboxetine, en trazodon scoorden het laagst op effectiviteit. De meerderheid van de meest effectieve antidepressiva zijn niet meer onder patent en generiek verkrijgbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op radboudumc.nl

Waar helpt Prozac voor?

Bij depressie, angststoornissen (zoals dwangstoornis, paniekstoornis, sociale fobie en posttraumatische stressstoornis) en de eetstoornis boulimia nervosa. Ook bij premenstrueel syndroom, te vroeg klaarkomen (voortijdige zaadlozing) en narcolepsie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apotheek.nl

Is Prozac verslavend?

Kan ik verslaafd raken aan fluoxetine? Fluoxetine is net als alle andere SSRI's niet verslavend. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je steeds meer behoefte hebt om het medicijn vaker te gebruiken dan voorgeschreven. Wel kunnen er onttrekkingsverschijnselen optreden als je stopt met het middel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kenniscentrum-kjp.nl

Wat betekent b2 op een recept?

Medicatie zoals temazepam, oxazepam, lorazepam en diazepam (de zogenaamde benzodiazepinen), worden gebruikt voor slaapproblemen, angstaanvallen, epilepsie en koortsstuipen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fonkelzorg.nl

Wat is het verschil tussen oxazepam en diazepam?

Oxazepam heeft een korte halfwaardetijd (vijf tot vijftien uur), diazepam heeft een langere halfwaardetijd (20 tot 70 uur). Ook wordt diazepam sneller opgenomen in het lichaam dan oxazepam. Je merkt het effect van diazepam na een half uur tot anderhalf uur. Bij oxazepam kan dit twee tot drie uur duren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fundamentum.nl

Is tramadol strafbaar?

Tramadol valt niet onder de Opiumwet, in tegenstelling tot de iets zwaardere opiaten/opioïden als onder meer morfine en methadon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Waarom medicijnen eigen risico?

Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor een medicijn. Dit is omdat vergelijkbare medicijnen in prijs kunnen verschillen. De overheid stelt dan een maximale vergoeding uit de basisverzekering vast. Is de prijs van een medicijn hoger dan deze vergoeding, dan moet u bijbetalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is een medicatie incident?

Als je een medicatiefout opmerkt, moet hiervan een melding gemaakt worden. In veel organisaties heet dit een MIC melding (melding incident cliënt). De meeste organisaties hebben afspraken over hoe die melding gedaan wordt en hoe je eventueel de collega erbij betrekt die de fout maakte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elearningmadeeasy.nl

Welke risico groepen zijn gevoeliger voor bijwerking?

Risicogroepen. Sommige mensen hebben meer kansen op bijwerkingen dan anderen. Kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en zuigelingen die borstvoeding krijgen, lopen het meeste risico.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ssep.nu