Wat is een voorbeeld van een argument?

Voorbeeld: “Faalangst is iets waar je invloed op hebt (standpunt), want je kunt je gedachten om leren zetten met cognitieve gedragstherapie (argument),”. Je probeert met dit argument de ander te overtuigen van jouw standpunt over faalangst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op maakjouwimpact.nl

Hoe schrijf je een argument?

Maak een argumentatiestructuur
 1. Stap 1: Definieer het onderwerp en jouw standpunt tegenover bepaalde aspecten ervan.
 2. Stap 2: Ondersteun jouw standpunt met argumenten met voorbeelden, statistieken en uitleg.
 3. Stap 3: Weerleg tegenargumenten door ze te vermelden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ugent.be

Welke 3 soorten argumenten zijn er?

Soorten argumenten
 1. (1) Argumenten op basis van feiten. ...
 2. (2) Argumenten op basis van onderzoek of wetenschap. ...
 3. (3) Argumenten op basis van wat je belangrijk vindt. ...
 4. (4) Argumenten op basis van een verwachting. ...
 5. (5) Argumenten op basis van geloof. ...
 6. (6) Argumenten op basis van gezag. ...
 7. (7) Argumenten op basis van nut.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijs.stadenesch.nl

Wat is het beste argument?

Goede argumenten voldoen aan twee eisen: Een goed argument is juist. Dat wil zeggen: het is waar wat je zegt. Een goed argument is daarnaast geldig: het gaat over het onderwerp van het meningsverschil en niet over iets anders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op carrieretijger.nl

Hoe begin je met een argument?

Een argument:
 1. moet steekhoudend zijn: met andere woorden het moet kloppen.
 2. moet altijd gaan over het onderwerp waar discussie of meningsverschil over is.
 3. is het meest krachtig wanneer het gebaseerd is op feiten, feitelijkheden en in sommige gevallen cijfers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

TIP | Zo maak je met AUB een sterk argument!

38 related questions found

Welke woorden geven een argument aan?

Argumentatie
 • omdat, daarom, dus, om die reden.
 • doordat, daardoor, waardoor, zodat.
 • met het doel dat, om te, opdat, teneinde, waartoe.
 • want, namelijk, immers.
 • zodat, met het gevolg dat, ten gevolge van.
 • kortom.
 • dat heeft geleid tot.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Waar bestaat een argument uit?

Een argument is een aangevoerd feit dat wordt gebruikt om een stelling te bewijzen of te ontkrachten. Een argument is een bewijsmiddel en geeft ook vaak de reden aan om iets te doen. Argumenten moeten kunnen aantonen waarom een ingenomen standpunt van iemand solide is. Een standpunt steunt op gegeven argumenten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Wat is een argument in een tekst?

Standpunt: een taaluiting waarin een spreker of schrijver zijn mening over iets weergeeft. Argument: een taaluiting waarmee een spreker of schrijver zijn standpunt verdedigt tegen kritiek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rug.nl

Hoe kun je argumenten herkennen?

Een standpunt is dus altijd wát je vindt of doet, terwijl een argument is waaróm je iets vindt of doet. Voor het argument kun je altijd het woordje 'want' zetten. Verder is het belangrijk om met een standpunt en argumenten te werken als je een betoog schrijft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Hoe leg je een argument uit?

Begin elke alinea met een signaalwoord (ten eerste, bovendien, tot slot). Bedenk van tevoren vast welke argumenten je wilt behandelen. Zo kun je een logische volgorde aanhouden bij het schrijven. Ook zorgt een dergelijke voorbereiding ervoor dat je in je tekst niet van de hak op de tak springt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Wat versta je onder een argument?

Een argument is in de logica datgene wat men stelt om op grond daarvan een conclusie te trekken, iets te betogen of te bewijzen. De term is verwant aan premisse, maar heeft een bredere betekenis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat maakt een argument sterk?

Het is heel belangrijk dat je je argumenten goed kunt uitleggen. Als je je argument goed uitlegt, dan heb je een sterk argument.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schooldebatteren.nl

Waar gebruik je argumenten voor?

In veel spreek- of schrijfsituaties moet je in staat zijn een eigen standpunt te formuleren en dat te staven met argumenten. Jouw tekst, of jouw bijdrage aan een discussie, debat of besluitvormingsproces is pas succesvol als je anderen weet te overtuigen van jouw standpunt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rug.nl

Kan een argument een mening zijn?

Er zijn objectieve en subjectieve argumenten. Objectieve argumenten zijn gebaseerd op controleerbare feiten. Subjectieve argumenten zijn bijvoorbeeld gebaseerd op een mening, gevoel, ervaring of vermoedens. Je kunt argumenten ontkrachten door te laten zien dat ze zwak of onjuist zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandsopthamen.weebly.com

Wat zijn goede argumenten voor een boek?

De argumenten kunnen verschillen, en vaak komen ze in combinatie voor:
 • Esthetische argumenten (Is het verhaal mooi of verrassend geschreven?)
 • Morele argumenten (Handelen de personages goed of slecht?)
 • Structurele argumenten(Zit het verhaal logisch in elkaar?)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Welke twee soorten argumenten zijn er?

Met argumenten ondersteun je een standpunt. We onderscheiden twee soorten argumenten: de feitelijke en de waarderende.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bruuttaal.nl

Hoe vorm je een goede mening?

Let dan op de volgende basisregels:
 • Spreek in de ik-vorm.
 • Benoem concreet de situatie of het werk waar je op reageert: val nooit de hele persoon aan als je kritiek hebt.
 • Wees zo specifiek mogelijk en geef voorbeelden.
 • Zeg direct en ronduit wat je bedoelt. ...
 • Ga na of de ander snapt wat je bedoelt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzijnmind.nl

Wat zijn argumenten kindertaal?

Argumenten zijn redenen waarom iemand iets wel of niet vindt. Ze kunnen worden gebruikt om standpunten te verdedigen of aan te vallen. Met behulp van argumenten nemen mensen beslissingen of ze iets wel of niet willen doen, of iets wel of niet vinden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wikikids.nl

Wat is een realistische argument?

Realistische argumenten zijn argumenten die betrekking hebben op het verband tussen het werk en datgene wat het moet weer geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studeersnel.nl

Wat is een leuke stelling?

Alle musea moeten gratis worden voor jongeren. Het rookverbod in de horeca moet worden opgeheven. Politici moeten hun eigen beveiliging betalen. Er moet in Nederland een limiet komen aan het aantal buitenlandse spelers per voetbalelftal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hetdebatbureau.nl

Is een stelling een vraag?

✓ Een stelling bestaat altijd uit 1 zin zonder bijzinnen. ✓ Een stelling is nooit een vraag. ✓ Een stelling is debatable: de stelling biedt gelijke kansen aan voor- en tegenstanders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slo.nl

Hoe debatteer je in de klas?

De spelregels van een debat
 1. Luister goed en laat elkaar uitpraten.
 2. Leg met voorbeelden uit waarom je iets vindt.
 3. Durf ook toe te geven.
 4. Val nooit iemand persoonlijk aan, maar altijd zijn boodschap.
 5. Leg je neer bij de beslissing van de debatleider.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op samsam.net

Waarom debatteren in de klas?

Waarom debatteren? Debatteren zorgt ervoor dat leerlingen overtuigender durven spreken en zorgvuldiger leren luisteren. Daarnaast zorgt het ervoor dat ze nieuwsgierig blijven naar de ideeën van een ander. Debatvaardigheden geven kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schooldebatteren.nl

Wat is het verschil tussen een argument en een feit?

Zo herken je feiten, meningen en argumenten

Een feit kun je controleren: het is waar of niet waar. Een mening herken je soms aan signaalwoorden als ik vind, volgens mij, lijkt mij, naar mijn mening. Een argument herken je vaak aan signaalwoorden als want, omdat, namelijk en immers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op referentiemateriaalvo.noordhoff.nl

Wat is een oorzakelijk argument?

Een argument van oorzaak, of causaal argument, is er een die we bouwen vanwege een oorzaak-gevolg relatie tussen de premisse en de conclusie. Het causale argument, of oorzaak-argument, is een veel voorkomend type argument. Het gaat erom vast te stellen dat een conclusie zo is door de vervulling van een premisse.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op definebusinessterms.com