Wat is het vak lob?

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is bedoeld om leerlingen en studenten meer zicht te geven op hun kwaliteiten en mogelijkheden zodat ze een passende vervolgopleiding kunnen kiezen of een baan kunnen vinden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijskennis.nl

Welk vak is LOB?

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) neemt een belangrijke positie in binnen de beroepsgerichte vakken. Beroepsoriëntatie is immers één van de functies van het vmbo en dit kan bij uitstek een plaats krijgen binnen de beroepsgerichte vakken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slo.nl

Wat wil je bij het vak LOB leren?

Bij LOB leren leerlingen na te denken over het vervolg van hun studie en een mogelijk beroep. Dat begint al in het tweede of derde jaar bij de keuze voor een profiel. Verder in de opleiding krijgen leerlingen te maken met de belangrijke keuze voor een vervolgopleiding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op oudersenonderwijs.nl

Is LOB verplicht?

Resultaatverplichting voor de school De mbo-school is verplicht LOB-onderwijs aan te bieden. De school legt in de onderwijs- en examenregeling (OER) vast welke inspanningen de student voor LOB-onderwijs moet leveren om een diploma te behalen. De school faciliteert de student in het uitvoeren van deze inspanningen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op expertisepuntlob.nl

Wat is een LOB activiteit?

Onder Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) verstaan we het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee de school jongeren tijdens hun vmbo, havo/vwo of mbo-opleiding ondersteunt bij maken van loopbaankeuzes.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op droomloopbaan.nl

Wat is loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)?

35 related questions found

Wat zijn de 5 LOB competenties?

Er zijn vijf loopbaancompetenties (kwaliteitenreflectie, motieven reflectie, werkexploratie, loopbaanzelfsturing en netwerken) welke jongeren in kunnen zetten bij het vormgeven van hun loopbaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op expertisepuntlob.nl

Hoe maak je een les leuker?

10 Tips om de les leuker te maken
 1. Vertel duidelijk waaróm. ...
 2. Koppel de lesstof aan de actualiteit. ...
 3. Breng lesstof in de praktijk. ...
 4. Wees positief, maar geen vriend. ...
 5. Varieer met werkvormen. ...
 6. Gebruik alleen digitale leermiddelen als je weet hoe. ...
 7. Beloon goede inzet. ...
 8. Geef scholieren keuzes en daag ze uit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hoeonderwijsblog.wordpress.com

Hoeveel uur is Lo verplicht per week?

Het aantal uren voor het vak lichamelijke opvoeding en de eisen waaraan het vak moet voldoen, hebben tot gevolg dat 2,5 uur op het vmbo, 2,2 uur op de havo en 2 uur op het vwo een uitgangspunt is waar scholen moeilijk omheen kunnen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijsinspectie.nl

Waarom is het vak loopbaan belangrijk?

Loopbaanbegeleiding is net puzzelen

Omdat loopbaanadvies je zelfinzicht geeft, waardoor je beter weet wat bij jou past en zicht krijgt op welke stappen je kunt zetten. Heel praktisch en concreet. Loopbaanadvies gaat over koers zoeken en je realiseren wat je echt wilt en kunt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 100procentik.nl

Wat is een LOB portfolio?

Het LOB-dossier daagt de leerlingen uit om onderzoek te doen naar wat ze willen en kunnen. De bewijsstukken die de leerling tijdens de schoolloopbaan verzamelt zijn vanaf nu bijeen te brengen in het digitale portfolio.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tumult.nl

Welk vak geef je les?

In tegenstelling tot docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo geven leerkrachten op een basisschool in principe les in alle schoolvakken aan groep 1 t/m 8.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op passievooronderwijsdrechtsteden.nl

Wat doet een LOB docent?

Hij/zij heeft oog voor ervaringen die de leerling in andere vakken heeft opgedaan. De docent van het beroepsgerichte programma, tevens mentor, is verantwoordelijk voor de LOB-activiteiten en de -begeleiding. Hij/zij heeft oog voor ervaringen die de leerling in andere vakken heeft opgedaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op droomloopbaan.nl

Waar denk je aan bij leren?

Leren betekent dat iets of iemand kennis tot zich neemt en deze kennis daarna kan toepassen. Iedere dag in je leven leer je nieuwe dingen. Je hebt allemaal leren kruipen, lopen, fietsen, praten, zwemmen, schrijven en lezen. Als je iets leert, wordt dat onderverdeeld in leerprocessen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tleerlab.nl

Wat is het leukste vak?

Wanneer we apart vragen naar inhoudelijk leuke vakken, staat Geschiedenis bij meisjes en havo-jongens op twee en bij vwo-jongens op vier. Aardrijkskunde zit na jarenlange daling weer flink in de lift bij alle groepen. Economie is stabiel populair en groeit qua interesse vooral bij meisjes.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op qompas.nl

Wat is het vak wo?

Wo staat voor wetenschappelijk onderwijs. Na het vwo kunnen scholieren van een middelbare school doorstromen naar een opleiding aan een universiteit. Studenten die op een hbo-opleiding hun propedeuse hebben gehaald mogen ook een opleiding gaan volgen aan een universiteit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijsloket.com

Welk vak is wo?

Er zijn twee soorten bachelors: hbo (hoger beroepsonderwijs) en wo (wetenschappelijk onderwijs). De bachelordiploma's van het hbo en de universiteit zijn gelijkwaardig, maar er zijn ook verschillen: Opleidingen in het hbo hebben een beroepsgerichte oriëntatie. Wo-opleidingen zijn wetenschappelijk georiënteerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tudelft.nl

Wat valt er onder loopbaan?

Een loopbaan is een opeenvolging van werkervaringen van een individu in de loop van de tijd. Kenmerken van een loopbaan: Een medewerker heeft één loopbaan. Die kan bestaan uit werk in verschillende organisaties, sectoren en functies.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op waardevolwerk.be

Wat is jou loopbaan?

Wikipedia omschrijft loopbaan ook wel als: de reeks van maatschappelijke posities die iemand achtereenvolgens inneemt en ontwikkeling daarbinnen. Je loopbaan omvat dus een groot deel van je leven. Binnen jouw loopbaan en de ontwikkeling daarbinnen heb je verschillende fases. Je loopbaan begint vaak na je opleiding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op maakjouwimpact.nl

Wat is een loopbaan doel?

Wat zijn loopbaandoelen precies? Loopbaandoelen zijn doelen die je helpen richting te geven aan jouw loopbaan. Weet je niet precies hoe je de volgende stappen in je carrière kan maken? Stel dan een loopbaanplan op met doelen die je wilt bereiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op staatvandienst.nl

Hoeveel verdient een lo leerkracht?

Het loon van een leerkracht LO: 1.900 euro netto.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Hoeveel verdient een Lo?

Hoeveel verdient een Docent Lichamelijke Opvoeding gemiddeld in Nederland? Een Docent Lichamelijke Opvoeding in Nederland verdient gemiddeld € 3.890 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.310 (laag) tot € 4.475 (hoog).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werkzoeken.nl

Hoeveel uur mag je lesgeven op een dag?

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen wettelijk maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe word je een goede leraar?

10 tips om een betere docent te worden
 1. Een goede docent is assertief. Heeft een leerling zijn huiswerk (structureel) niet op tijd af? ...
 2. Wees vriendelijk, maar ga niet te ver. ...
 3. Sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen. ...
 4. Gebruik je tijd goed. ...
 5. Blijf uitleg geven. ...
 6. Blended teaching. ...
 7. Wees streng doch rechtvaardig. ...
 8. Stel doelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijsvanmorgen.nl

Wat verwacht je van een leerkracht?

Het karakter van een leraar
 • Enthousiast.
 • Geduldig. Voor een leraar in het basisonderwijs is geduldig zijn één van de belangrijkste eigenschappen. ...
 • Communicatief. ...
 • Benaderbaar. ...
 • Leergierig. ...
 • Gedisciplineerd. ...
 • Professioneel. ...
 • Stressbestendig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Hoe lang duurt de ideale les?

Er is geen eenduidig antwoord mogelijk op de vraag hoe lang een ideale les duurt. Een les van 80 minuten kan zowel een zegen als ramp zijn, afhankelijk van hoe de tijd ingevuld wordt. Een les bestaande uit 2 tot 4 blokken is hierbij veel productiever dan één doorlopende les.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vernieuwenderwijs.nl