Wat is schade vergoeding?

Schadevergoeding is de prestatie die verricht moet worden om andermans schade te vergoeden. De verplichting tot schadevergoeding komt voort uit aansprakelijkheid. In Nederland bevat het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht onder meer Afdeling 10. Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat betekent schade vergoeding?

Een schadevergoeding is een financiële compensatie voor de door u geleden schade. De vergoeding bestaat uit twee delen: materiële schade en immateriële schade. De schadevergoeding moet u (financieel) schadeloos stellen na een ongeval.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselschade.com

Welke schade wordt vergoed?

Bij een schadevergoeding kunt u denken aan een vergoeding voor:
 • schade aan uw spullen, zoals een gebroken ruit.
 • kosten van een medische behandeling.
 • kosten die u maakte om uw schade minimaal te houden. ...
 • kosten die u maakte om de schade vast te stellen, bijvoorbeeld het inhuren van een schade-expert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wie heeft er recht op schadevergoeding?

U heeft recht op een schadevergoeding als u aan de volgende punten voldoet: Er is sprake van een onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad is toerekenbaar aan de veroorzaker. Er is schade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Wat voor soort schade zijn er?

Letselschade, materiële schade, immateriële schade, smartengeld, affectieschade en shockschade. Onder deze begrippen vallen allemaal verschillende schadeposten en vergoedingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schade24.com

Vergoeding van onzichtbare schade: hoe bewijs je dat je een whiplash hebt?

20 related questions found

Hoe wordt schade uitgekeerd?

Bij omvangrijke schade krijgt u meestal het bedrag schadevergoeding in een keer uitgekeerd. De verzekeraar houdt de eerder aan u uitbetaalde voorschotten in op de schadevergoeding. Ook is het mogelijk de uitkering te ontvangen in de vorm van een periodieke (jaarlijkse) uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juristenkantoor.nl

Wat heb je nodig om schade te melden?

Dit heeft u nodig
 • Gegevens van de tegenpartij.
 • Een ingevuld Europees Schadeaangifteformulier (deze heeft u niet nodig als u uw schade meldt via de Mobiel Schademelden app)
 • Foto's van de schade. Dit is niet verplicht, maar wel handig. ...
 • Een politierapport, als u die heeft. Dit is niet verplicht, maar wel handig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op centraalbeheer.nl

Hoe wordt een schadevergoeding betaalt?

Hoe krijgt u het bedrag van de schadevergoeding? Elk bedrag dat de dader betaalt, storten wij gelijk door naar uw rekening. Soms heeft de dader met ons een afspraak gemaakt om het bedrag in delen te betalen. Dan krijgt u dus ook niet het hele bedrag in één keer, maar in delen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Hoeveel meer betalen na schade?

Na een schadeclaim op je autoverzekering daal je direct een aantal treden en stijgt de premie. Het maakt geen verschil of je bijvoorbeeld €500 claimt of €5000. De premie stijgt even hard, ook als je maar voor 50% van de schade opdraait.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consumentenbond.nl

Hoe werkt schade claimen?

Als je schade claimt, onderzoekt de verzekeraar wie schuldig is, wat voor dekking je hebt en hoe hoog het schadebedrag is. Kan de verzekeraar de schade niet op iemand anders verhalen? Dan vergoeden zij het schadebedrag, maar val je terug in schadevrije jaren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op independer.nl

Is een auto minder waard na schade?

Hoeveel minder hangt samen met het soort schade, maar ook de leeftijd en kilometerstand van de auto tellen mee. Er kan waardevermindering optreden bij een auto tot drie à vier jaar oud. Deze schade wordt niet vergoed door de eigen cascoverzekering, maar kan wel geclaimd worden bij een aansprakelijke tegenpartij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Hoe lang duurt schade uitbetaling?

Zodra de schade definitief is vastgesteld, keert de autoverzekeraar de schade binnen 14 dagen uit. Is er ook sprake van letselschade? Dan kan het langer duren voordat het schadebedrag uitgekeerd wordt, omdat dat vaak complexe zaken zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op alpina.nl

Hoe vaak mag je schade melden?

Iedereen kan wel eens schade rijden. Wanneer je meerdere schades claimt in een korte periode, dan kan de verzekeraar een waarschuwing geven. Je ontvangt dan een waarschuwingsbrief. In deze waarschuwingsbrief staat welke maatregelen de verzekeraar neemt bij een nieuwe schadeclaim.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lastenvrij.nl

Wat is de hoogste schadevergoeding?

Het hoogste smartengeld ooit toegekend in Nederland is € 338.000,- voor een vrouw die veel te laat te horen kreeg dat ze in het terminale stadium van kanker zat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischbureauletselschade.nl

Wat als je schadevergoeding niet betaald?

Hebt u het hele bedrag niet betaald aan de deurwaarder? Dan kan de officier van justitie beslissen dat u de gevangenis in moet. Wij geven daarvoor dan opdracht aan de politie. In de beslissing van de rechter staat ook hoeveel dagen u de gevangenis in moet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Hoe bewijs je schade?

Alle medische informatie met betrekking tot het ongeval, is bewijsmateriaal in uw letselschadezaak. Alle medische notities staan beschreven in uw medisch dossier. Dit dossier kunt u opvragen bij uw huisarts. Maar u kunt dat ook aan een jurist overlaten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselschade-berekenen.nl

Wat gebeurt er als je schade niet meld?

Wat gebeurt er als ik de schade niet meld bij mijn verzekeraar? Als je de schade niet meldt bij je verzekeraar, loop je het risico dat de verzekeraar de claim afwijst als je later besluit deze alsnog in te dienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autoverzekering.nl

Is het verplicht schade te melden?

Als jij de schuldige bent, dan betaalt jouw verzekeraar de kosten voor schadeherstel van de tegenpartij. Ook voor eventuele medische kosten is jouw verzekeraar dan aansprakelijk. Wanneer er geen tegenpartij betrokken is bij de schade, dan ben je niet verplicht het te melden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op denelzen.nl

Wat moet je doen als je schade hebt?

Stappenplan schade verhalen
 1. Vul samen het Europese schadeformulier in.
 2. Noteer gegevens van getuigen.
 3. Maak foto's van de aanrijding.
 4. Noteer gegevens van de verzekering van de tegenpartij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Wat als iemand iets kapot maakt van jou?

Als iemand per ongeluk schade aan je woning veroorzaakt of iets stuk maakt dat van jou is, kun je degene aansprakelijk stellen voor de schade. Als deze persoon een aansprakelijkheidsverzekering heeft, dekt die de schade aan je woning of spullen meestal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op geld.nl

Hoelang na ongeluk schade melden?

Heb je autoschade? Vul deze dan wel zo snel mogelijk op en stuur dit naar je autoverzekering. Autoschade moet je namelijk zo snel mogelijk bij je autoverzekering melden. Het liefste binnen 24 uur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op promovendum.nl

Hoe stel je iemand aansprakelijk voor geleden schade?

Wie schade heeft geleden, kan de tegenpartij aansprakelijk stellen. Dat gebeurt middels een aangetekende brief. Vanaf dat moment spreken we van een aansprakelijkstelling. Niet in alle gevallen hoeft degene die schade heeft geleden de brief zelf te formuleren en te versturen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wa.nl

Wat kun je opgeven aan de verzekering?

Over het algemeen kun je zeggen dat schade aan de woning of zaken die 'nagelvast' zitten (niet zomaar te verplaatsen zijn) onder de opstalverzekering vallen. Schade aan de spullen die je in je huis hebt en die verplaatsbaar zijn, zoals meubilair of vloerbedekking valt onder de inboedelverzekering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op geld.nl

Waar let een schade expert op?

De schade-expert stelt de omvang van de schade vast. Ook controleert hij of het verzekerde bedrag voldoende is, of dat er onverhoopt sprake is van onderverzekering. Hij kan herstelbedrijven of schoonmaakbedrijven inschakelen en voor je informeren naar de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nemassdeboer.nl

Hoe krijg je geld van de verzekering?

Of je geld kunt opnemen en hoe dit werkt is afhankelijk van het soort verzekering dat je hebt. Voor sommige verzekeringen is het mogelijk een opname ineens te doen. Bij andere verzekeringen kan dit door een deel van de verzekering om te zetten naar een reeks van betalingen. Denk hierbij aan een maandelijkse uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scildon.nl