Wat zegt de politie als je bent aangehouden?

Als u door de politie wordt aangehouden, wordt aan u verteld waarvan u wordt verdacht en u gewezen op uw rechten. Aan u wordt medegedeeld dat u niet tot antwoorden verplicht bent. Dit is de cautie. Er wordt een folder met uw rechten uitgereikt en u mag contact opnemen met een advocaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlk-advocaten.nl

Wat gebeurt er als je bent aangehouden?

Als de politie u heeft gearresteerd, moet u vervolgens mee naar het politiebureau. Op het politiebureau vinden verhoren plaats door de politie. Dag en nacht bij elkaar opgeteld, mag u maximaal 18 uur worden vastgehouden. Na de verhoren wordt bepaald of u weer naar huis mag of langer vast gehouden wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op de-strafrechtadvocaat.nl

Wat gebeurt er nadat een verdachte is aangehouden?

Nadat een verdachte is aangehouden, kan hij op het politiebureau worden vastgehouden om te worden verhoord. Het doel is om meer duidelijkheid te krijgen over de zaak en vast te stellen wie de verdachte is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Wat mag de politie niet doen?

geweld gebruiken; onderzoek verrichten in een woning met een huiszoekingsbevel; telefoon tappen; personen observeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Kan je zomaar aangehouden worden?

U mag niet zomaar worden aangehouden. Als u wordt aangehouden door de politie heeft u een aantal rechten, maar ook plichten. Wanneer de politie uw rechten schendt kan dat gevolgen hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kantoorvanbreukelen.nl

Voor de rechter: dit gebeurt er tijdens een strafzaak - RTL NIEUWS

43 related questions found

Wat moet je laten zien als je aangehouden wordt?

Wanneer je wordt aangehouden door de politie moet je het rijbewijs laten zien. Wanneer je geen rijbewijs kunt laten zien, kan de politie een straf opleggen. In 2019 is de boete voor het niet kunnen tonen van het rijbewijs 95 euro. Je moet het originele rijbewijs kunnen tonen, een kopie is niet voldoende.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lastenvrij.nl

Hoelang mag een aanhouding duren?

Vasthouden voor onderzoek en inverzekeringstelling

De tijd tussen 0.00 uur en 9.00 uur telt hierbij niet mee. In totaal kan de politie u dus maximaal 18 uur vasthouden voor onderzoek. De (hulp)officier van justitie kan bepalen dat u langer op het bureau moet blijven voor verhoor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe weet ik of ik gezocht wordt door de politie?

Op de Nationale Opsporingslijst staan mensen die dringend gezocht worden door de politie. Herkent u hen of kent u hun huidige verblijfplaats? Vul dan het formulier in dat bij de zaak hoort.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Wat mag je zeggen tegen de politie?

Tegenwoordig heerst er enige verwarring over wat men nou wel of niet mag zeggen tegen een agent. Een agent is een ambtenaar in functie en in beginsel is het strafbaar om deze te beledigen. Burgers mogen elkaar overigens ook niet beledigen, maar voor het beledigen van een agent geldt een hogere straf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vangesseladvocaten.nl

Wat zijn je rechten als je wordt aangehouden?

U heeft het recht om te weten van welk strafbaar feit u wordt verdacht. U hoeft de vragen niet te beantwoorden (zwijgrecht). U heeft het recht om vóór het (eerste) verhoor vertrouwelijk met een advocaat te praten. U heeft recht op de aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor om u bij te staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op om.nl

Hoe lang duurt het voordat je een proces-verbaal krijgt?

Art. 62, 8ste lid van de Wegverkeerwet bepaalt dat, "te rekenen vanaf de datum van de vaststelling van de overtreding, binnen een termijn van 14 dagen een afschrift van het proces-verbaal zal toegezonden worden aan de vermoedelijke overtreder ervan." Na de verzending kan het nog enkele dagen duren alvorens je het P.V.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jureca.be

Hoe weet je of je verdachte bent?

Er bestaat een redelijk vermoeden dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Wanneer er een redelijk vermoeden bestaat dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, dan wordt u door de wet gezien als verdachte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtskundig.nl

Wie is de eerste persoon die mag beslissen of een aangehouden verdachte in vrijheid wordt gesteld?

1. Nadat de aangehouden verdachte aan de hulpofficier van justitie of de officier van justitie is voorgeleid, kan deze bevelen dat de verdachte wordt opgehouden voor onderzoek dan wel in vrijheid wordt gesteld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zoek.officielebekendmakingen.nl

Wat betekent het als een zaak wordt aangehouden?

Verantwoording. In het strafproces kan een procespartij de rechter verzoeken om de behandeling van een zaak uit te stellen. Dit wordt aanhouding genoemd. Aanhouding kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de verdachte door ziekte niet op de zitting aanwezig kan zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Waarom krijg ik een brief van de politie?

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit, kan het zijn dat u een brief krijgt van de politie. In deze brief wordt u uitgenodigd voor verhoor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op evakool.nl

Wat houdt aangehouden in?

Een aanhouding betekent dat iemand door een overheidsinstantie van zijn vrijheid wordt beroofd. Een aanhouding gebeurt over het algemeen door de politie. Iemand kan worden aangehouden omdat deze een strafbaar feit heeft gepleegd of de politie kan een inhechtenisneming verrichten om de orde te handhaven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letsel.info

Waarom mag je politie niet uitschelden?

Je hebt dan het strafbare feit belediging gepleegd. Dit heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken. Een agent mag jou dan ook aanhouden als hij/zij zich beledigd voelt. Het is natuurlijk nooit goed als je iemand uitscheldt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Wat mag een agent niet?

De politie mag de brieven niet lezen en ook niet meeluisteren als je met je ouders praat. Je mag niet samen met meerderjarige verdachten (dus ouder dan 18 jaar) naar de luchtplaats of vervoerd worden. Meisjes en jongens zijn ook altijd apart van elkaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Hoe spoort politie iemand op?

De politie komt op het spoor van een strafbaar feit, of iemand doet aangifte. Onder leiding van een officier van justitie start een opsporingsonderzoek. De politie gaat op zoek naar de verdachte en verzamelt bewijs, bijvoorbeeld door getuigen te verhoren. Alle bevindingen van de politie komen in een proces-verbaal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat kan de politie zien op je telefoon?

Nadat een smartphone (rechtmatig) is ontgrendeld heeft de politie in beginsel toegang tot alle informatie op het apparaat. De gemiddelde smartphone bevat informatie over locaties en bezigheden van een verdachte. Op die manier kan er een enorme hoeveelheid privégegevens worden uitgelezen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elhannouche.nl

Hoe observeert de politie?

De observatie van de politie kan, net als de observatie door de politie, wanneer ze ruim wordt genomen, drie grondvormen aannemen: de visuele vergaring van informatie, de onderschepping van berichtenverkeer en het runnen van informanten. het stelen van gereedschap van de PTT.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op burojansen.nl

Hoelang blijft een aantekening van de politie staan?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Hoelang duurt politieonderzoek?

Na de aangifte of op besluit van de officier van justitie, starten we een onderzoek. We proberen dan bewijs te verzamelen. Dit kan een tijd duren. We proberen het politieonderzoek binnen zes maanden af te ronden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Wat zijn ernstige bezwaren strafrecht?

Ernstige bezwaren voorlopige hechtenis

De term ernstige bezwaren ziet op de ernst van de verdenking die er moet zijn. Bij aanhouding is hoogstens een redelijk vermoeden van schuld nodig. Dit betekent dat de politie op redelijke gronden iemand kon verdenken van het plegen of betrokkenheid bij een bepaald strafbaar feit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op strafrechtadvocatennetwerk.nl