Wat zijn goede argumenten voor een boek?

Kenmerken
 • Esthetische argumenten (Is het verhaal mooi of verrassend geschreven?)
 • Morele argumenten (Handelen de personages goed of slecht?)
 • Structurele argumenten(Zit het verhaal logisch in elkaar?)
 • Literair-historische argumenten (Zorgt het verhaal voor vernieuwing?)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat zijn argumenten in een boek?

Argumenten: Dingen op grond waarvan de schrijver tot een conclusie komt hoe het boek is. boek is beter als alle elementen (thema, personen, ruimte, enz.) samen hangen. 'waarschijnlijkheid' van een boek, hoe realistischer in de ogen van de recensent hoe beter het boek is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scholieren.com

Hoe geef je goed je mening over een boek?

Probeer geen vage bewoordingen of zinnen te gebruiken, zoals: 'Ik vond dit een goed boek. ' Probeer in plaats daarvan een gedetailleerde onderbouwing te geven. Geef voorbeelden of citaten die jouw mening ondersteunen. Zeg niet dat de personages fantastisch zijn, maar leg uit waarom de personages fantastisch zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op awbruna.nl

Wat is een argument voorbeeld?

Voorbeeld: “Faalangst is iets waar je invloed op hebt (standpunt), want je kunt je gedachten om leren zetten met cognitieve gedragstherapie (argument),”. Je probeert met dit argument de ander te overtuigen van jouw standpunt over faalangst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op maakjouwimpact.nl

Wat is een realistische argument?

Realistische argumenten zijn argumenten die betrekking hebben op het verband tussen het werk en datgene wat het moet weer geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studeersnel.nl

Argumenteren: de basis (1/4)

26 related questions found

Wat is het beste argument?

Goede argumenten voldoen aan twee eisen: Een goed argument is juist. Dat wil zeggen: het is waar wat je zegt. Een goed argument is daarnaast geldig: het gaat over het onderwerp van het meningsverschil en niet over iets anders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op carrieretijger.nl

Hoe vind je een argument?

In een stelling wordt een uitspraak of bewering over een onderwerp gedaan. Met een standpunt geef je je mening over die stelling. Standpunten herken je aan signaalwoorden als: ik vind, volgens mij, kortom, alles bij elkaar genomen denk ik dat, dus.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studeersnel.nl

Welke 3 soorten argumenten zijn er?

Soorten argumenten
 1. (1) Argumenten op basis van feiten. ...
 2. (2) Argumenten op basis van onderzoek of wetenschap. ...
 3. (3) Argumenten op basis van wat je belangrijk vindt. ...
 4. (4) Argumenten op basis van een verwachting. ...
 5. (5) Argumenten op basis van geloof. ...
 6. (6) Argumenten op basis van gezag. ...
 7. (7) Argumenten op basis van nut.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijs.stadenesch.nl

Hoe begin je met een argument?

Een argument:
 1. moet steekhoudend zijn: met andere woorden het moet kloppen.
 2. moet altijd gaan over het onderwerp waar discussie of meningsverschil over is.
 3. is het meest krachtig wanneer het gebaseerd is op feiten, feitelijkheden en in sommige gevallen cijfers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Hoe schrijf je voor argument?

Na het noemen van je argument is het belangrijk dat je jouw argument uitlegt. Een goede uitleg vertelt waarom een argument waar is, en waarom een argument belangrijk is voor de stelling. Dit doe je het beste met woorden als 'want', 'omdat' en 'daarom'. Als laatste wil je dat jouw argumenten gaan leven bij de lezer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schooldebatteren.nl

Hoe maak je je boek bekend?

Daarom geven we je enkele tips die je kunnen helpen om je boek te laten publiceren door een uitgeverij.
 1. Tip 1: Bepaal in welke categorie je manuscript zal terechtkomen. ...
 2. Tip 2: doe goed onderzoek naar de uitgever. ...
 3. Tip 3: Het indienen van je manuscript voorbereiden. ...
 4. Tip 4: Literair agent zoeken. ...
 5. Tip 5: Self-publishing.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org

Wat vertel je in een boekpresentatie?

Voorbereiding van je boekpresentatie
 • Laat het boek zien en vertel de titel van het boek. ...
 • Vertel wie de schrijver is van het boek en wie de tekeningen heeft gemaakt. ...
 • Probeer te achterhalen wanneer het boek is gemaakt. ...
 • Vertel waarom je juist dit boek hebt gekozen. ...
 • Vertel dan in je eigen woorden waar het boek over gaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zwijsen.nl

Wat zijn sterke argumenten?

Een sterk argument:
 • is juist of wat je zegt is waar;
 • is op feiten gebaseerd, algemeen bekend of wordt ondersteund door concrete voorbeelden;
 • is niet dubieus;
 • doet ter zake en ondersteunt je standpunt op een constructieve manier;
 • weerlegt mogelijke tegenargumenten;

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ugent.be

Welke twee soorten argumenten zijn er?

Met argumenten ondersteun je een standpunt. We onderscheiden twee soorten argumenten: de feitelijke en de waarderende.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bruuttaal.nl

Wat zijn emotieve argumenten?

Emotivistische argumentenDeze argumenten leggen een relatie tussen het literaire werk en de gevoelsmatige uitwerking ervan op de lezer (de criticus). Woorden als 'aangrijpend', 'beklemmend', 'fascinerend', 'meeslepend', 'vlak', 'weinigzeggend, 'verrassend effect' zijn typerend voor emotivistische argumenten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op miekevanosdotnl.files.wordpress.com

Wat zijn signaalwoorden voor een argument?

Reden, verklaring, argument

Signaalwoorden: omdat, want, namelijk, daarom, aangezien, op grond van, immers, om die reden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Welke woorden geven een argument aan?

Argumentatie
 • omdat, daarom, dus, om die reden.
 • doordat, daardoor, waardoor, zodat.
 • met het doel dat, om te, opdat, teneinde, waartoe.
 • want, namelijk, immers.
 • zodat, met het gevolg dat, ten gevolge van.
 • kortom.
 • dat heeft geleid tot.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe ontkracht je een argument?

In het slot van je betoog noem je nogmaals kort je argumenten voor je standpunt. Je voegt in het slot nooit nieuwe informatie toe! Nadat je jouw argumenten hebt samengevat, herhaal je jouw standpunt. Je standpunt volgt vanzelfsprekend logisch uit je argumenten: [herhalen argumenten], daarom vind ik dat [standpunt].

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Wat zijn argumenten en tegenargumenten?

Standpunt met geheel van bijbehorende argumenten dat het standpunt ondersteunt (argumenten) of ontkracht (tegenargumenten). Een tegenargument is een uitspraak waarmee een schrijver of spreker een standpunt ontkracht. Een uitspraak waarmee een schrijver of spreker een argument ontkracht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op maken.wikiwijs.nl

Waar gebruik je argumenten voor?

In veel spreek- of schrijfsituaties moet je in staat zijn een eigen standpunt te formuleren en dat te staven met argumenten. Jouw tekst, of jouw bijdrage aan een discussie, debat of besluitvormingsproces is pas succesvol als je anderen weet te overtuigen van jouw standpunt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rug.nl

Wat is een leuke stelling?

Alle musea moeten gratis worden voor jongeren. Het rookverbod in de horeca moet worden opgeheven. Politici moeten hun eigen beveiliging betalen. Er moet in Nederland een limiet komen aan het aantal buitenlandse spelers per voetbalelftal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hetdebatbureau.nl

Kan een argument een mening zijn?

Er zijn objectieve en subjectieve argumenten. Objectieve argumenten zijn gebaseerd op controleerbare feiten. Subjectieve argumenten zijn bijvoorbeeld gebaseerd op een mening, gevoel, ervaring of vermoedens. Je kunt argumenten ontkrachten door te laten zien dat ze zwak of onjuist zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandsopthamen.weebly.com

Hoe vorm je een goede mening?

Let dan op de volgende basisregels:
 • Spreek in de ik-vorm.
 • Benoem concreet de situatie of het werk waar je op reageert: val nooit de hele persoon aan als je kritiek hebt.
 • Wees zo specifiek mogelijk en geef voorbeelden.
 • Zeg direct en ronduit wat je bedoelt. ...
 • Ga na of de ander snapt wat je bedoelt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzijnmind.nl

Wat is een goed standpunt?

Een goed standpunt is eerst en vooral goed afgebakend. Formuleer zorgvuldig en concreet. Vermijd daarom algemeenheden en open deuren. Met een standpunt als 'Honger moet de wereld uit' zul je niet direct de aandacht van je publiek hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op intermediair.nl