Wat zijn voorbeelden van vaardigheden?

Hieronder vind je een lijst van de door werkgevers meest gewaarde vaardigheden:
 • Besluitvaardigheid.
 • Betrouwbaarheid.
 • Communicatieve vaardigheden.
 • Doorzettingskracht.
 • Flexibiliteit.
 • Klantgerichtheid.
 • Leidinggeven.
 • Loyaliteit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cvmaken.info

Wat zijn vaardigheden voorbeeld?

Competenties die je zou kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld aanpassingsvermogen, stressbestendigheid of leidinggevende kwaliteiten. Met vaardigheden bedoelen we activiteiten waar je goed in bent. Deze activiteiten zijn aan te leren. Je oefent ze in de praktijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cv.nl

Wat zijn vaardigheden van een persoon?

Vaardigheden zijn dus specifieke, meetbare en aan te leren kwaliteiten die een persoon in staat stellen om bepaalde taken uit te voeren. Competenties zijn echter breder en omvatten naast vaardigheden ook kennis, gedrag en houding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studytube.nl

Wat voor vaardigheden zet je op je cv?

10 voorbeelden van goede vaardigheden voor op je CV
 1. Oplossingsgericht. In welke branche en functie je ook werkt, op een gegeven moment gaat er iets fout. ...
 2. Flexibel. ...
 3. Communicatief vaardig. ...
 4. Samenwerken. ...
 5. Creatief. ...
 6. Leiddinggeven & organiseren. ...
 7. Time management. ...
 8. Doorzettingsvermogen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lerensolliciteren.nl

Wat zijn je eigen vaardigheden?

Competenties zijn jouw vaardigheden en kwaliteiten samen. Dit zijn dus de onderdelen waar je goed in bent en waarmee je je onderscheidt (op werk). Voor sommige competenties heb je al aanleg, en andere kun je verder ontwikkelen. Kijk hier hoe je jouw competenties ontdekt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op randstad.nl

Competenties en vaardigheden: voorbeelden en tips! | Randstad

26 related questions found

Wat zijn 21e vaardigheden?

Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Download het model van de 21e eeuwse vaardigheden onderaan deze pagina.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kennisnet.nl

Wat zijn positieve vaardigheden?

Persoonlijke eigenschappen worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Bij positieve eigenschappen spreek je ook wel van persoonlijke kwaliteiten. Anders dan bij een vaardigheid, heb je voor persoonlijke eigenschappen niet hoeven oefenen. Je 'bent zo' en draait dat niet even 180 graden om.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cvster.nl

Wat zijn zachte vaardigheden?

Zachte vaardigheden kunnen het best worden omschreven als de persoonlijke kwaliteiten, gewoonten, houdingen en sociale gedragingen en maniertjes die beïnvloeden hoe goed mensen werken en met elkaar omgaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op clevry.com

Hoe leer je vaardigheden aan?

10 tips bij het ontwikkelen van vaardigheden
 1. Maak een planning met vaste leermomenten. ...
 2. Zorg voor feedback. ...
 3. Begin met de kernvaardigheden. ...
 4. Deel het leertraject op in kleine stappen. ...
 5. Profiteer van ervaring. ...
 6. Leer van de experts. ...
 7. Overweeg een mentor. ...
 8. Stel jezelf realistische doelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ag5.com

Is gemotiveerd een vaardigheid?

Bij de vaardigheid motivatie onderzoeken leerlingen waarom ze iets doen en wat hun drijfveren zijn. Ze leren doorzetten en zichzelf te motiveren om hun doelen en die van anderen te behalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op parnassys.nl

Wat wilt vaardigheden zeggen?

De definitie van een vaardigheid is: 'een bepaalde taak of activiteit waarin iemand erg bedreven is'. Vaardigheden worden ontwikkeld – én geperfectioneerd – door oefening en praktische ervaring. Het leren en beheersen van een vaardigheid omvat dus meer dan alleen een theoretische kennis van feiten en begrippen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ag5.com

Welke vaardigheden kun je ontwikkelen?

Hieronder vind je de belangrijkste overdraagbare vaardigheden die je kunt ontwikkelen om jouw carrière vooruit te helpen.
 • Communicatievaardigheden.
 • Leiderschap & managementvaardigheden.
 • Planning- & onderzoeksvaardigheden.
 • Samenwerken & sociale vaardigheden.
 • Zelfsturende vaardigheden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op michaelpage.nl

Waar je goed in bent voorbeelden?

Waar Ben Ik Goed In Voorbeelden?
 • Ik ben stressbestendig.
 • Ik ben altijd vrolijk Ik ben erg direct.
 • Ik kan goed samenwerken.
 • Ik ben innovatief.
 • Ik ben erg organisatorisch.
 • Ik ben een goede leider.
 • Ik ben empathisch.
 • Ik ben flexibel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Wat zijn werkgerelateerde vaardigheden?

Organiseren – De juiste inzet van mensen en middelen om effectief een bepaald doel te bereiken. Overtuigingskracht – Mensen meekrijgen in jouw standpunt. Plannen – Tijd, middelen en mankracht effectief verdelen om een bepaald doel te bereiken. Presenteren – Ideeën overdragen aan een groep mensen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ag5.com

Welke vaardigheden zijn belangrijk?

Meest gevraagde en gewaardeerde vaardigheden
 • Besluitvaardigheid.
 • Betrouwbaarheid.
 • Communicatieve vaardigheden.
 • Doorzettingskracht.
 • Flexibiliteit.
 • Klantgerichtheid.
 • Leidinggeven.
 • Loyaliteit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cvmaken.info

Welke vaardigheden heb je nodig om samen te werken?

Aspecten van samenwerken
 • Je eigen kwaliteiten en valkuilen kennen.
 • Kwaliteiten van jezelf en van anderen inzetten om een gezamenlijk doel te bereiken.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor de taken of doelen van de groep.
 • Afspraken maken en nakomen.
 • Feedback geven en ontvangen.
 • Kennis, ideeën of informatie delen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kompas21.nl

Wat zijn de sociale vaardigheden?

Onder sociale vaardigheden verstaan we al die vaardigheden die mensen nodig hebben om op een bevredigende manier relaties te kunnen aangaan en onderhouden. Daarbij gaat het zowel om vaardigheden in de sfeer van assertiviteit, als om vaardigheden in de sfeer van sensitiviteit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Wat zijn mijn kwaliteiten en vaardigheden?

Het verschil in een notendop

In het kort zijn kwaliteiten aangeboren eigenschappen die je verder kunt ontwikkelen, terwijl vaardigheden specifieke activiteiten zijn die je kunt aanleren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ag5.com

Is vaardigheden hetzelfde als kwaliteiten?

Waar vaardigheden vooral praktische en meetbare bekwaamheden zijn, zijn kwaliteiten juist de meer persoonlijke en minder eenvoudig meetbare eigenschappen van een persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studytube.nl

Hoe kan ik mijn vaardigheden verbeteren?

Hier zijn tien tips om je communicatieve vaardigheden te verbeteren:
 1. Luisteren, luisteren en nog eens luisteren. ...
 2. Het maakt uit met wie je praat. ...
 3. Non verbale communicatie doet ertoe. ...
 4. Controleer je boodschap voordat je op 'verzenden' drukt. ...
 5. Houd het kort, maar krachtig. ...
 6. Schrijf dingen op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rightmanagement.nl

Wat zijn goede punten?

Deze staan hieronder in een lijst positieve eigenschappen:
 • Behulpzaam.
 • Doorzettingsvermogen.
 • Enthousiast.
 • Flexibiliteit.
 • Innovatief.
 • Kritisch.
 • Loyaal.
 • Oprecht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetalent.nl

Wat zijn sterke punten?

De term sterke punten zegt het eigenlijk al: dit zijn positieve eigenschappen, oftewel, dingen waar jij goed in bent. Dan hebben we het niet over goed kunnen tekenen (dat is dan weer een vaardigheid), maar bijvoorbeeld wel over behulpzaam zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op career.jobbird.com

Wat zijn mijn minpunten?

Door te spreken van 'verbeterpunten' of 'ontwikkelpunten' geef je een slechte eigenschap een positieve lading. Probeer er daarnaast luchtig over te praten en wees bewust van je woordkeuze. 'Overgevoelig' klinkt bijvoorbeeld een stuk negatiever dan 'erg empatisch'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op randstad.nl

Waarom zijn basisvaardigheden belangrijk?

Goede basisvaardigheden zijn essentieel voor leerlingen. Het helpt hen bij het volgen van andere vakken en bij het functioneren in onze samenleving. Het is daarom belangrijk dat we met elkaar de basisvaardigheden van leerlingen versterken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slo.nl

Wat zijn de 11 21e eeuwse vaardigheden?

21e-eeuwse vaardigheden
 • communiceren.
 • creatief denken en handelen.
 • kritisch denken.
 • probleemoplossend denken en handelen.
 • samenwerken.
 • sociale en culturele vaardigheden.
 • zelfregulering.
 • bronnen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slo.nl