Welk 5 letter woord heeft de meeste klinkers?

Het woord sproeiauto (vrachtauto met sproeiapparaat) gebruikt de vijf klinkers van het alfabet achter elkaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Welk woord heeft de meeste medeklinkers?

Angstschreeuw is het bekendste voorbeeld dat in de woordenboeken staat; dat is dus 'officieel' het woord met de meeste medeklinkers achter elkaar, namelijk acht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ivdnt.org

Wat zijn de 5 klinkers?

Ons alfabet bestaat in totaal uit 26 letters. 'Slechts' vijf van deze letters zijn klinkers, namelijk de a, e, i, o of u. Bij het uitspreken van deze letters kan de lucht je mond ongehinderd verlaten. Laat je kind ze maar eens één voor één uitspreken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op squla.nl

Wat zijn de 6 klinkers?

Klinkers zijn de klanken die gespeld worden met de lettertekens a, e, i, o en u, en de combinaties daarvan die geen tweeklank vormen. Ook de y is een klinker als die de klank /i/ weergeeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is het langste woord zonder klinkers?

Conversation. Het langste Nederlandse woord zonder klinkers: zandweggetje.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op twitter.com

ALLES KOPEN WAT 8 JARIG KIND SPELT! *CHALLENGE* #111

19 related questions found

Welk woord heeft de meeste klinkers achter elkaar?

Het woord zaaiuien telt zes klinkers op rij, hetgeen thans het maximum is in de Nederlandse taal. Het woord sproeiauto (vrachtauto met sproeiapparaat) gebruikt de vijf klinkers van het alfabet achter elkaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is het moeilijkste woord ter wereld?

Het langste woord ter wereld is de scheikundige naam voor het eiwit titine: methionylthreonylthreonylglutaminylalanyl(...) isoleucine. Dit woord, dat hier zeer verkort is weergegeven, telt niet minder dan 189.819 letters, en het kost je zo'n 3,5 uur om het uit te spreken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wibnet.nl

Is AA een klinker?

Regel 1 - Lange klinkers /aa/, /ee/, /oo/ en /uu/ HOOFDREGEL: Schrijf de lange klinkers /aa/, /ee/, /oo/ en /uu/ dubbel in een gesloten lettergreep en enkel in een open lettergreep. Op deze regel zijn uitzonderingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is een woord zonder klinkers?

Woorden zonder klinkers

Er zijn in de Nederlandse schrijftaal woorden die geen enkele klinker bevatten, voornamelijk afkortingen, verkortingen en tussenwerpsels. Bekende voorbeelden zijn: 'k, 'm, 'n, 'r, 's, 't. bh, d'r, hm, ks, m'n, MS, pc, pf, tv, wc, z'n.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoeveel klinkers per m?

De hoogte varieert tussen de 5 en 8 cm. Er passen ruwweg 100 waalformaten in een vierkante meter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimbestraten.nl

Wat is een woord van 12 letters zonder klinkers?

Welk woord bestaat uit twaalf letters zonder klinkers? Antwoord: Zandweggetje.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kidsweek.nl

Wat is het langste woord in Nederland?

Het langste 'officiële' woord in de Nederlandse taal is: aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen (50 letters). Het tweede langste woord in de Nederlandse taal is het enkelvoud van het langste woord en bestaat uit 48 letters.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op willemwever.kro-ncrv.nl

Welke letter is klinker en medeklinker?

Kortom: Het alfabet kent verschillende klinkers, namelijk a, e, i, o en u. De rest van de letters zijn medeklinkers. Een handig ezelsbruggetje om te onthouden welke letters klinkers zijn is 'Oei, au'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Wat zijn de 15 klinkers?

1. de lettertekens b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z en enkele combinaties daarvan, bijvoorbeeld ch, ng, sj en th.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woordenlijst.org

Hoe spreek je klinkers uit?

Als je wil weten wat de klinkers zijn, dan kun je het beeld voor je zien dat je jezelf met een hamer op je hand slaat. Je zegt dan: ''Oei, au!''. Hier zitten alle klinkers in: de a, e, i, o en u. Ook de IJ wordt gezien als klinker.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Is de ei een klinker?

Voorbeelden zijn de a, e, i, o en u (die alle een zgn. 'lange' en 'korte' variant hebben), de toonloze e (zoals in de), de 'lange' klinkers oe en eu en de tweeklanken ei (ook met de spelling ij), ui en au (ook met de spelling ou).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Wat is de meest voorkomende klinker?

APA. (2022). De sjwa, onze meest frequente klinker. In onze spreektaal komt één klinker het meest voor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wij-leren.nl

Hoeveel kost 1 klinker?

De prijs van klinkerwerken hangt sterk af van de gekozen grondstof. Betonklinkers kosten gemiddeld zo'n 5 à 10 euro per vierkante meter terwijl je voor kleiklinkers moet rekenen op een prijs tussen de 10 en 30 euro. De kostprijs van de klinkerwerken zelf bedraagt gemiddeld zo'n 40 à 50 euro.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op opritaanleggen.net

Wat is het kortste woord?

Het kortste Nederlandse woord is u, aldus Onze Taal. Maar - het was te verwachten dat de vraag gesteld zou worden - wat is het langste woord?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Wat is een Hippopotomonstrosesquippedaliofobie?

Hippopotomonstrosesquippedaliofobie: angst voor lange woorden en net zo verzonnen als islamofobie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op volkskrant.nl