Welk gedrag hoort bij respect?

Mensen respecteren betekent: Je aanvaardt en waardeert de ander volledig, ongeacht zijn culturele identiteit, gedachtegoed en overtuigingen, afkomst of religie. Je accepteert iemands normen en waarden, behoeften en gevoelens en overschrijdt niet de redelijke grenzen die hij of zij stelt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op carrieretijger.nl

Wat is respect gedrag?

Onder 'respectvol gedrag' verstaan we de bereidheid en het vermogen om een ander te behandelen zoals je zelf ook graag behandeld wil worden, dat wil zeggen: de ander de ruimte te geven zoals je die ook graag voor jezelf ziet, bereid zijn in je gedrag rekening te houden met de ander en bereid zijn rekening te houden met ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op donatushof.nl

Hoe kan je respect tonen?

Wanneer we zelf respect hebben, gaan we dit sowieso ook uiten naar anderen toe. Pas als jij het hebt, kan je het geven. Door anderen (die het misschien niet verdienen) respectvol te behandelen, tonen we in wezen respect voor onszelf en laten we die andere persoon zien hoe ze anderen kunnen respecteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op neledeboeck.be

Hoe omschrijf je respect?

Mijn omschrijving van respect is eenvoudig om te zetten naar een omschrijving voor zelfrespect: eerbied voor, in waarde laten van jezelf met al jouw kwaliteiten (positief en negatief), het unieke van jezelf zien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op peterroemeling.nl

Hoe weet je of iemand je respecteert?

Hij maakt zich geen zorgen dat je iemand anders tegenkomt tijdens het stappen. Hij staat zelfverzekerd in jullie relatie en, not belangrijker, hij vertrouwt je en respecteert dat je ook dingen zonder hem doet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cosmopolitan.com

Hoe voelt een narcist zich als jij het contact verbreekt?

16 related questions found

Hoe toont iemand respect?

Respect geven
 • Je stelt je boven de ander. Je stelt je boven de ander wanneer je: Voorbijgaat aan de gevoelens van de ander. De behoeften van de ander niet onderkent of niet als volwaardig beschouwt. ...
 • Je stelt je onder de ander. Je stelt je ondergeschikt op wanneer je: voorbij gaat aan jouw eigen gevoelens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Hoe reageer je op respectloos gedrag?

Wanneer iemand jou onbeleefd of respectloos benadert, verras hen dan met een vriendelijke reactie. In plaats van boos te reageren of wraak te nemen, toon dan je mooiste glimlach en reageer met vriendelijke woorden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op neledeboeck.be

Wat is de valkuil van respect?

Bij TE respectvol zijn is de kans aanwezig, dat je je eigen grenzen niet meer bewaakt en anderen daaroverheen walsen. Dus jou niet meer met respect benaderen, van alles van je gaan eisen bijvoorbeeld. Met andere woorden: de kans is dan groot, dat je dingen gaat doen die jij zelf niet wilt, omdat een ander dat wil.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Wat als iemand je niet respecteert?

Zo'n persoon is op zoek naar de 'gaten' in je grenzen en gebruikt ze tegen je. Dus zorg ervoor dat je hem/haar assertief en duidelijk vertelt dat dit gedrag niet ok is en houd je aan de consequenties. Ik zeg deze dingen niet om je beschaamd of slecht over jezelf te laten voelen, als je grenzen niet consistent zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op relatieverslaving.com

Wat is respect hebben voor jezelf?

Jezelf respecteren betekent leven in overeenstemming met je eigen waarden. Bovendien sta je niet toe dat anderen je eigen waarden opdringen die niet in overeenstemming zijn met de jouwe. Mensen die zichzelf respecteren genieten van een beter geestelijk welzijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verkenjegeest.com

Waar komt respect vandaan?

Oorsprong term respect

Het woord 'respect' komt van het Latijnse woord re-spicere, 'terugkijken', 'omkijken'. In de Oudheid, als een Romein in Athene verbleef, liep hij gevaar om aangevallen te worden. Daarom keken deze vreemdelingen altijd over hun schouder, uit ontzag voor eventuele rovers en andere onverlaten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trouw.nl

Hoe iemand op zijn plaats zetten?

Neem het niet persoonlijk op. Dat betekent dat je niet hoeft te reageren op de manier waarop de ander reageert. Focus je dus niet op de persoon, maar op het onderwerp waarover jullie praten. Hou het bij feiten, niet bij emoties.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vitaalgezond.com

Hoe krijg je respect voor jezelf?

Met deze 6 tips leer je jezelf meer te respecteren
 1. Behandel jezelf als een vriend. Wees vriendelijk en begripvol voor jezelf, net zoals je zou zijn voor een goede vriend. ...
 2. Stel gezonde grenzen. ...
 3. Leer van je fouten. ...
 4. Zorg goed voor jezelf. ...
 5. Omring jezelf met positieve invloeden. ...
 6. Accepteer jezelf zoals je bent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op flair.be

Wat is de waarde van respect?

Waarde: Respect

Norm: In een gesprek laat je elkaar uitpraten. Norm: Je pest niet. Norm: Je spreekt oudere mensen met “u” aan. Norm: Je hebt waardering voor het werk van hulpverleners.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op testcentrumgroei.nl

Wat betekent met alle respect?

'Met alle respect' zegt immers iets over jouw inborst en beschaving: je respecteert de ander om wie hij is of wat hij doet of zegt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mr-online.nl

Hoe toon je respect voor je partner?

Respect tonen doe je niet alleen door negatief gedrag naar elkaar niet te tolereren, maar ook door juist een positieve houding naar elkaar aan te nemen. Als jij echt geïnteresseerd bent in je geliefde, in de wereld van je geliefde, waar hij of zij mee bezig is dan is dat ook een vorm van respect tonen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thelovecheck.nl

Hoe leer je je grenzen aan te geven?

Grenzen aangeven, hoe doe je dat? 5 tips
 1. Houd het dichtbij jezelf. Bespreek met de ander wat jouw grens is en wat dit met jou doet als een ander hier overheen gaat. ...
 2. Geef je grenzen aan op het moment zelf. ...
 3. Begin klein. ...
 4. Houd vol. ...
 5. Vertel wat er gebeurt als de ander zo doorgaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ipractice.nl

Wat betekent gebrek aan respect?

Je bent ontevreden, want je voelt je niet gezien, niet geaccepteerd, niet gerespecteerd. Je hebt het gevoel dat de ander op je neerkijkt en dat je niet voor vol wordt aangezien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op horstconsult.nl

Wat is een emotionele grens?

Bij emotionele grenzen gaat het om je eigen emoties en gevoelens en die van anderen en hoe je hiermee omgaat. Je kent vast wel het gevoel dat je ergens blij van wordt, of juist niet, of dat je je ergens al dan niet terecht schuldig over voelt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op colindamans.nl

Is respect een vaardigheid?

Respect tonen

En hoewel we er misschien niet aan denken om respect te kenmerken als een communicatieve vaardigheid, is dat wel zo. Respect komt neer op hoe we praten en naar mensen luisteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vital-talent.nl

Wat is respect hebben voor je ouders?

Respect maakt verschil

Wat is er wat je ouders je wel gaven. Durf jij verder te kijken, voorbij de dingen die je miste, naar alles wat er wel aanwezig was? Respect is zo belangrijk. Het veranderd je hart, de manier waarop je naar je leven kijkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op echt-leven.nl

Wat zijn de 4 Kernkwadranten?

Een kernkwadrant bestaat uit: je kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie. Laten we samen uitzoeken hoe je kernkwadranten eruit zien: kernkwaliteit: waarover krijg ik regelmatig complimenten?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op randstad.nl

Wat moet je doen als iemand je kwetst?

Hoe reageer je op kwetsende, beledigende en neerbuigende opmerkingen?
 1. Blijf rustig en beleefd.
 2. Stel jezelf de vraag: 'Wat probeert deze persoon te verdedigen? ...
 3. Pas de regels van geweldloze of verbindende communicatie toe. ...
 4. Nodig de ander uit de opmerking te verduidelijken of nodig de ander uit tot kwetsbaarheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op grenswijs.be

Wat is een ongewenste gedrag?

Er is sprake van 'ongewenste omgangsvormen' als u wordt benaderd op een manier die niet hoort bij een gewone collegiale relatie. Denk aan: agressie, bedreiging, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie. Ook roddelen, pesten en het verspreiden van geruchten zijn ongewenste omgangsvormen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op p-direkt.nl

Hoe spreek je iemand aan op zijn gedrag?

Geef rustig en duidelijk aan hoe jij de situatie beleeft, wat je voelt en wat je wilt. Bewaar het evenwicht tussen negatieve en positieve opmerkingen. Toon begrip voor zijn situatie of argumenten. Maak de lastige persoon duidelijk waar jouw grenzen liggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leren.nl