Welke vaardigheden heb je nodig om samen te werken?

Aspecten van samenwerken
 • Je eigen kwaliteiten en valkuilen kennen.
 • Kwaliteiten van jezelf en van anderen inzetten om een gezamenlijk doel te bereiken.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor de taken of doelen van de groep.
 • Afspraken maken en nakomen.
 • Feedback geven en ontvangen.
 • Kennis, ideeën of informatie delen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kompas21.nl

Wat zijn de Samenwerkingsvaardigheden?

Om een zo objectief mogelijk beeld van samenwerken te krijgen, hebben we samenwerken verdeeld in verschillende samenwerkingsvaardigheden. Dit zijn: actief luisteren, feedback ontvangen, feedback geven, afspraken nakomen, werkverdeling, assertiviteit, werksfeer, verantwoordelijkheid nemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studenttheses.uu.nl

Wat is er belangrijk aan samenwerken?

Goed samenwerken is van doorslaggevend belang voor het behalen van de gewenste resultaten bij werk waar meerdere personen bij betrokken zijn. Als werknemers het werk goed op elkaar afstemmen, elkaar ondersteunen en werk van elkaar overnemen, neemt de werkdruk vaak fors af.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondverbond.nl

Wat hoort er bij samenwerken?

Samenwerken betekent met de ander(en) meedenken en meewerken, zich inspannen om een gezamenlijk resultaat te bereiken. Er is een relatie met de competenties Sensitiviteit en Luisteren. Iemand die goed kan luisteren, zal gemakkelijker met anderen kunnen samenwerken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gitp.nl

Wat zijn Samenwerkingscompetenties?

Tonen van wedezijds respect, inlevingsvermogen en begrip voor elkaars situatie, door onder andere te zeggen wat men vindt, anderen te waarderen en serieus te nemen, nieuwsgierig te zijn en open te staan voor anderen. Benutten van verschillende kwaliteiten en hulp vragen en aanbieden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mindergrondrisico.nl

Samen werken of echt samenwerken, wat is het verschil?

42 related questions found

Waar moet een goed team aan voldoen?

De 5 eigenschappen van een succesvol team volgens Lencioni
 1. Er is vertrouwen. Vertrouwen vormt de basis voor een goed functionerend team. ...
 2. Het team kan omgaan met conflicten. ...
 3. Hoge betrokkenheid. ...
 4. Teamleden pakken hun verantwoordelijkheid. ...
 5. Aandacht voor resultaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op septemberonderwijs.nl

Hoe doe je dat samenwerken?

11 tips voor succesvol samenwerken
 1. Formuleer de missie en het doel.
 2. Zorg voor een veilige en vertrouwde omgeving.
 3. Geef aandacht en steun.
 4. Beperk de belasting.
 5. Zorg voor goed persoonlijk contact.
 6. Moedig oplossingsgerichte communicatie aan.
 7. Faciliteer open dialoog.
 8. Luister naar elkaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

Hoe efficient samenwerken?

De 5 stappen voor efficiënt samenwerken
 1. Weet wat je wilt. Als je weet wat je wilt kun je je daarop focussen. ...
 2. Maak een plan. Je komt niet vanzelf waar je wilt zijn. ...
 3. Voer je plan uit. Je hebt een plan, gefeliciteerd! ...
 4. Meet je progressie. Als je beweegt kun je sturen. ...
 5. Stuur actief bij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fft.nl

Kunnen samenwerken met anderen?

Samenwerken is een competentie.

Dan kun jij je met anderen focussen op een gezamenlijk doel. Je kunt zowel geven als ontvangen, je kunt jouw inbreng en idee geven maar je waardeert ook dat anderen dat doen. Het gezamenlijk resultaat staat voorop en gaat voor jouw eigen belang.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Wat is mijn bijdrage aan het team?

12 waardevolle competenties voor samenwerken
 • Motivatie. Het is belangrijk om gemotiveerd te zijn. ...
 • Hulpvaardigheid. Je moet bereid zijn anderen te willen helpen. ...
 • Omgang. Ben je prettig in de omgang? ...
 • Verbondenheid. Werken in een team vraagt om verbondenheid. ...
 • Geven en nemen. ...
 • Assertiviteit. ...
 • Overtuigingskracht. ...
 • Verantwoordelijkheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vavia.nl

Welke waarden zijn belangrijk in een team?

Hierna tref je een uitgewerkt voorbeeld van een team dat tijdens een teamontwikkeltraject de volgende normen en waarden heeft vastgesteld:
 • De waarde: oprechtheid. Wij zijn echt en oprecht. ...
 • De waarde: vrijheid en invloed. ...
 • De waarde: originaliteit en authenticiteit. ...
 • De waarde: mensgericht en klantgericht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Wat maakt een team sterker?

Een succesvol team bestaat uit teamleden die samen zaken voor elkaar krijgen. Samenwerking is de sleutel tot succes, maar hierbij is het ook belangrijk om het eigen aandeel te dragen. Ieder teamlid draagt zijn of haar eigen deel van de werklast en begrijpt goed waar hij of zij in de bedrijfsvoering past.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op heteffectievewerken.nl

Wat is belangrijk in een team?

Een sterk team bestaat uit de volgende 10 kenmerken.
 1. Doel. Resultaat boeken kan alleen als het team een helder – objectief en expliciet omschreven – doel heeft waar alle teamleden zich medeverantwoordelijk voor voelen. ...
 2. Omvang. ...
 3. Kennis en kunde. ...
 4. Leiderschap. ...
 5. Rolverdeling. ...
 6. Diversiteit. ...
 7. Communicatie. ...
 8. Respect.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dpa.nl

Welke vaardigheden zijn belangrijk?

Denk aan vaardigheden als goed kunnen netwerken, strategische beslissingen kunnen nemen, draagvlak creëren, diplomatiek zijn, kunnen reflecteren, onderzoeken, kritisch én probleemoplossend denken, anderen kunnen motiveren, het beste uit andere mensen halen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cv.nl

Wat zijn positieve vaardigheden?

Persoonlijke eigenschappen worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Bij positieve eigenschappen spreek je ook wel van persoonlijke kwaliteiten. Anders dan bij een vaardigheid, heb je voor persoonlijke eigenschappen niet hoeven oefenen. Je 'bent zo' en draait dat niet even 180 graden om.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cvster.nl

Wat zijn vaardigheden van iemand?

Vaardigheden zijn dus specifieke, meetbare en aan te leren kwaliteiten die een persoon in staat stellen om bepaalde taken uit te voeren. Competenties zijn echter breder en omvatten naast vaardigheden ook kennis, gedrag en houding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studytube.nl

Wat zijn 3 waarden?

Voorbeelden van Nederlandse waarden zijn vrijheid, gelijkheid, respect solidariteit en rechtvaardigheid. Maar ook veiligheid, leefbaarheid, tolerantie, eerlijkheid, rijkdom, bescheidenheid en beleefdheid behoren zeker tot de Nederlandse waarden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op normenenwaarden.org

Wat is een gezond team?

Een team is een geheel met een eigen dynamiek, waar medewerkers goed ziek van kunnen worden. Een gezonde teamdynamiek is ondersteunend aan het werkplezier, de samenwerking, de motivatie en aan de effectiviteit van het werk. Dit heeft grote invloed op hoe mensen omgaan met veiligheid en preventie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arbo-online.nl

Hoe bouw je een sterk team?

 1. Vijf succesfactoren voor een goede samenwerking in je team.
 2. De vijf bouwstenen van succesvolle teams door Patrick Lencioni.
 3. Vertrouwen is de basis.
 4. Conflicten zijn noodzakelijk.
 5. Commitment.
 6. Verantwoordelijkheid nemen is uitdagend.
 7. Focus op resultaat.
 8. Werken met de vijf bouwstenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op workart.nl

Hoe stimuleer je je team?

De 7 manieren om samenwerking van jouw team te stimuleren!
 1. Creëer een inspirerende werkomgeving. ...
 2. Ontwikkel een positieve cultuur. ...
 3. Wees bereid om ideeën te delen. ...
 4. Versoepel de onderlinge communicatie. ...
 5. De teamleden hebben veel zelfkennis en kennis van de kwaliteiten van anderen. ...
 6. Maak samenwerking lonend. ...
 7. Pas aan, en groei.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op flexibilitylimburg.nl

Hoe creeer je een succesvol team?

Krachtige gesprekken voeren en goede vragen weten te stellen is cruciaal in het vormen van een succesvol team. Alleen door goed te kijken, open te luisteren en gedrag (zowel positief als negatief) met elkaar te benoemen, creëer je eenduidigheid en maak je het gezamenlijk streven duidelijk/herkenbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leiderschapontwikkelen.nl

Hoe ziet samenwerking eruit?

Hoe ziet samenwerking er uit? “We moeten elkaar vertrouwen, afspraken nakomen en elkaar aanspreken, goed communiceren, pro actief en betrokken zijn…” Zo maar enkele voorbeelden. We menen goede afspraken te maken om goed samen te werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op overdick.nl

Wat is een top team?

Topteams zijn heel verantwoordelijke teams. Op de eerste plek voelen ze zich heel verantwoordelijk voor het met succes volbrengen van een teamopdracht. Waar willen ze naartoe, wat willen ze samen bereiken. Op de tweede plek voelen ze zich verantwoordelijk voor het versterken en verbeteren van de andere teamleden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op topstate.nl