Welke vormen van cyberpesten zijn er?

Onder (cyber)pesten vallen verschillende gedragingen: beledigen, bedreigen, uitlachen en hinderen in de sociale contacten (met vrienden). Deze gedragingen kunnen enkel zichtbaar zijn voor het slachtoffer, maar het kan ook gebeuren dat ze zich voltrekken voor een groter publiek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stoppestennu.nl

Wat zijn vormen van cyberpesten?

Cyberpesten is een vorm van pesten waarbij het slachtoffer gekwetst wordt via nieuwe media. Dat kan op veel manieren: beledigende emails, gemene berichtjes via instant messaging apps, ongewenste foto's die viraal gaan op sociale media, … Toch valt niet alles dat kwetsend is op het internet zomaar onder cyberpesten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mediawijs.be

Wat zijn voorbeelden van online pesten?

Online pesten gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld met beledigende reacties onder posts op sociale media, of door valse informatie te verspreiden via nepaccounts. Dat online pesten elk uur van de dag kan plaatsvinden, maakt het anders dan 'gewoon' pesten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Wat wordt gezien als cyberpesten?

Cyberpesten is pesten op internet. Soms wordt het bedreigen, stalken, beledigen, discrimineren of smaad en dat is strafbaar. Zo is het posten van sexy foto's en filmpjes van je vriend(in) strafbaar. Als hij of zij onder de achttien is, wordt dit gezien als (het maken en) verspreiden van kinderporno.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Welke vormen van pesten is strafbaar?

Zo kan er sprake zijn van:
 • Belediging, artikel 266 Wetboek van Strafrecht.
 • Smaad, artikel 261 Wetboek van Strafrecht.
 • Laster, artikel 262 Wetboek van Strafrecht.
 • Stalking artikel 285b Wetboek van Strafrecht.
 • Bedreiging, artikel 285 Wetboek van Strafrecht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stoppestennu.nl

Cyberpesten

23 related questions found

Wat zijn voorbeelden van pesten?

Je spullen worden afgepakt of kapot worden gemaakt. Anderen over je roddelen. Je wordt opgewacht of achtervolgd. Je wordt geslagen of geschopt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stoppestennu.nl

Is cyberpesten strafbaar bij wet?

Pesten kan heel kwetsend zijn, maar is niet strafbaar. Zwaardere gevallen kunnen wel strafrechtelijk worden vervolgd als het gaat over strafbare feiten zoals slagen en verwondingen, vernielingen, bedreigingen, afpersing of stalking.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferzorg.be

Wat is het verschil tussen pesten en cyberpesten?

Cyberpesten is anders dan offline pesten, omdat het gebeurt via internet of gsm. Via internet en gsm kan je bijvoorbeeld anoniem pesten, zonder dat iemand je kan zien of weet wie je bent. Cyberpesten kan ook op elk moment van de dag gebeuren. De pestkop hoeft niet in dezelfde ruimte als het slachtoffer te zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op medianest.be

Waar komt cyberpesten het meest voor?

Op nummer één van de meest voorkomende vormen van cyberpesten onder jongeren van 15 tot 18 jaar staat laster. Laster is bijvoorbeeld het plaatsen van kwetsende teksten op internetfora of profielsites, of het verspreiden van foto's, filmpjes of roddel via het web.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Hoe stop je cyberpesten?

Wat kun je doen om (cyber)pesten aan te pakken?
 1. Complimenteer dat het kind naar je is toegekomen.
 2. Een kind dat wordt gepest, heeft in eerste instantie behoefte aan steun.
 3. Luister naar hem/haar en neem zijn/haar verhaal serieus.
 4. Onderneem niet meteen actie.
 5. Bedenk eerst (samen met je kind) wat de beste aanpak is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mediawijsheid.nl

Wat zijn de gevolgen van cyberpesten?

Slachtoffers van cyberpesten kunnen op korte termijn allerlei fysieke en mentale gezondheidsklachten ontwikkelen:
 • Depressie.
 • Eenzaamheid.
 • Stemmingswisselingen.
 • Stressverschijnselen.
 • Slapeloosheid.
 • Een laag zelfbeeld.
 • Slechte prestaties op school of op het werk.
 • Risicogedrag (bv. alcoholmisbruik)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mediawijs.be

Wat doet Nederland tegen cyberpesten?

Hulp voor kinderen en ouders tegen (online) pesten

Pestweb.nl is een website tegen pesten met: een forum om met andere kinderen en jongeren ervaringen met (online) pesten te delen; directe hulp om zelf het (online) pesten te stoppen; goede voorbeelden om cyberpesten tegen te gaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Waarom is cyberpesten erger dan gewoon pesten?

Cyberpesten is misschien wel erger dan treiteren bij het 'gewone', fysieke pesten. Het is heel makkelijk om iemand online te pesten: je tikt iets in en drukt op enter. Bovendien kunnen de pestkoppen anoniem hun treiterijen uiten, waardoor ze de meest heftige dingen durven te zeggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op medicalfacts.nl

Wat is de meest voorkomende vorm van pesten?

In vergelijking met 2018 is pesten in 2021 stabiel gebleven. Bij de leerlingen die (zeer) vaak gepest worden komt met 37 procent mondeling pesten het vaakste voor. De gepeste leerling wordt dan uitgescholden, uitgelachen, beledigd of er wordt over hem/haar geroddeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Wat is erger dan pesten?

Uitsluiting is erger dan pesten!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op josvancalsteren.nl

Wat is indirect pesten?

Indirect pesten daarentegen vindt plaats wanneer iemand op een subtiele manier iemand anders kwetst zonder rechtstreeks contact te maken. Bijvoorbeeld: roddelen over iemand achter zijn rug, iemand negeren, geruchten verspreiden over iemand of iemand belachelijk maken via social media.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stoppestennu.nl

Hoe kan cyberpesten voorkomen worden?

5 Tips om cyberpesten te voorkomen:
 1. Inlognamen altijd privé houden. ...
 2. Altijd nadenken over wat er op social media geplaatst wordt en of dit misschien in de toekomst voor problemen kan zorgen.
 3. Altijd zorgen dat sociale media profielen worden uitgelogd. ...
 4. Een codeslot hanteren op de smartphone.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferwijzer.nl

Wat zijn drie vormen van pesten op de werkvloer?

kritiek uiten op iemands persoonlijke leven; opzettelijk verkeerde beoordeling; beschadigen van eigendommen; intimidatie of fysieke agressie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Is roddelen ook pesten?

Over iedereen wordt wel eens geroddeld, dat is niet per se schadelijk. Wel als het steeds over dezelfde persoon gaat en telkens alleen de negatieve kanten van die persoon aan de orde komen. Dan wordt roddelen schadelijk voor iemands reputatie. Dan is er ook sprake van pestgedrag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pestenopdewerkvloer.nl

Wat kan pesten veroorzaken?

Vooral kinderen die herhaaldelijk en op verschillende manieren zijn gepest, hebben last van sociale en emotionele problemen. Hoe erger en langduriger het pesten, hoe groter de kans op negatieve gevolgen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat gepest worden gevoelens van eenzaamheid en depressie vergroot.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Is pesten te voorkomen?

Om pesten te voorkomen kun je binnen de groep:
 • groepsvorming bevorderen zodat de kinderen of jongeren elkaar leren kennen.
 • inzicht in elkaars wensen, intenties en gedrag bevorderen.
 • de kinderen of jongeren helpen zich in te leven in andermans gevoelens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Hoe pak je het probleem pesten aan?

15 tips om pesten tegen te gaan
 • Zorg voor een goed pestprotocol en zorg dat iedereen weet waar dit protocol te vinden is. ...
 • Verantwoordelijkheid toewijzen. ...
 • Zorg voor toezicht. ...
 • Maak pesten bespreekbaar met collega's. ...
 • Observeer gericht. ...
 • Informeren. ...
 • Communiceer met het gepeste kind en de ouders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blog.sbo.nl

Hoe noem je mensen die mee pesten?

` 1) Iemand die graag plaagt 2) Judas 3) Kweller 4) Onaangename kerel 5) Plaaggeest 6) Sar 7) Sargeest 8) Scheldnaam voor iemand die een ander treitert 9) Scheldnaam voor t...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org

Is pesten strafbaar in Nederland?

Pesten is soms strafbaar. Als een leerling betrokken is bij pesterijen kan de school met de ouders in gesprek gaan. Bij ernstige belediging, bedreiging of mishandeling kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Welke mensen zijn betrokken bij pesten?

Bij pesten zijn verschillende mensen betrokken: de pester, de gepeste en de omstanders. De pester heeft vaak een sterkere sociale positie dan degene die gepest wordt. Pesten veroorzaakt stress, angst, eenzaamheid en gebrek aan zelfvertrouwen. Pesten stopt niet vanzelf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl