Heb je altijd recht op een herexamen?

Keuzevrijheid. Het maken van een herexamen is niet iets dat voor je wordt opgelegd door je school of leraar. Je bepaalt zelf of je een vak wilt herkansen en welk vak je vervolgens gaat herkansen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Heb je recht op herkansing?

Ja, normaal gesproken mag iedere scholier na de centrale schriftelijke examens voor één vak één herkansing maken. Je kunt daarmee onvoldoendes wegwerken, om alsnog te slagen, maar je kunt de herkansingen ook gebruiken om een hoger cijfer te halen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op laks.nl

Hoe krijg je herexamen?

Nee, je kan geen herexamens eisen. De algemene regel is dat de klassenraad ten laatste op 30 juni beslist of je wel of niet geslaagd bent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijs.vlaanderen.be

Hoeveel herexamens is haalbaar?

Binnen je volledige jaar moet je 60 studiepunten behalen. Vier herexamens van 5 studiepunten betekent dus een derde van je jaartotaal. Dat is veel haalbaarder dan vier herexamens van 10 studiepunten, oftewel twee derde van je jaartotaal aan studiepunten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blog.bijleshuis.be

Hoeveel 5 mag je halen op je examen?

Je slaagt voor het eindexamen havo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor een van de kernvakken. Daarnaast mag je voor maximaal 2 vakken een onvoldoende als eindcijfer hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

HOE IK ALTIJD SLAAG OP MIJN EXAMENS // STUDIETIPS

16 related questions found

Kun je met 3 vijven slagen?

Zijn al je cijfers een 6 of hoger, dan ben je uiteraard sowieso geslaagd. Met één 5 moeten op je eindlijst alle andere cijfers 6 of hoger zijn. Haal je twee 5'en of één 4, dan moet je voor de rest een 6 scoren én tenminste voor één vak 7 of hoger. Als je lager dan een 4 scoort, ben je hoe dan ook gezakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scholieren.com

Kan je met een 3 slagen?

In de CE-regel komt zo'n eis niet voor. Het gemiddelde CE-cijfer moet minimaal 5,5 zijn. Ook met een 3 als CE-resultaat is dat in principe haalbaar. Er zijn echter ook vakken die alleen met een CE worden afgerond, bijvoorbeeld het beroepsgerichte vak, als de school daarvoor heeft gekozen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenblad.nl

Is een herexamen moeilijker?

Er zit altijd verschil tussen de examens uit het eerste en tweede tijdvak. Maar het is niet gezegd dat een herexamen moeilijker is dan het originele examen. Beide examens worden zorgvuldig samengesteld. Wat voor de meeste leerlingen een groot voordeel is, is dat je bij een herexamen maar voor 1 vak hoeft te leren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenbundel.nl

Is er een maximum aantal herexamens?

Afhankelijk van je situatie mag je eenzelfde opleidingsonderdeel maximum twee of drie keer opnieuw opnemen in je Individueel Studieprogramma (ISP), je hebt dus maximaal twee of drie inschrijvingskansen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kuleuven.be

Hoeveel procent heeft geen herexamens?

Slechts 30 procent van de studenten komt de examens "middelenvrij" door.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vrt.be

Is 50% geslaagd?

Je behaalt je getuigschrift of diploma als je 50% hebt voor alle vakken van je studierichting.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examencommissiesecundaironderwijs.be

Wat als je voor 1 vak niet slaagt?

Als je voor je 1ste examenkans niet geslaagd bent, moet je je dus het volgende academiejaar opnieuw inschrijven voor dat opleidingsonderdeel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijs.vlaanderen.be

Wat als je zakt voor je herexamen?

Daarbij maakt het niet uit welk cijfer je voor dat vak haalde in het eerste tijdvak. Je hebt niets te verliezen bij een herkansing, want alleen het hoogste cijfer telt. Dit betekent dat als je een lager cijfer haalt voor de herkansing dan voor het eerste examen, het cijfer van het eerste examen blijft staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Hoeveel kansen examen?

Hoeveel examens mag je maximaal herkansen? Voor de hoeveelheid herkansingen gelden er landelijke regels. Elk kind mag in principe maximaal één vak herkansen van het centraal examen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op oudersenonderwijs.nl

Wat gebeurd er als je je herkansing niet haalt?

Als je je herkansing ook niet haalt, dan zul je volgend jaar het vak opnieuw moeten doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op maastrichtstudentenstad.nl

Hoe bereid je je voor op een herkansing?

5 tips om te leren voor een herkansing
 1. Dat het vervelend is om een herkansing te moeten maken, spreekt voor zich. Je hebt al hard gewerkt en nu moet je opnieuw alle stof doorwerken! ...
 2. Leer op een andere manier. ...
 3. Leer andere dingen. ...
 4. Leer samen. ...
 5. Verspreid het leren. ...
 6. Kijk naar wat je goed kan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hetleidskwartiertje.nl

Wat als studeren niet meer lukt?

De dienst studentenvoorzieningen van je hogeschool of universiteit ondersteunt je bij je studies, van geldproblemen en huisvesting tot concentratieproblemen en faalangst. Tijdens examenperiodes opent Teleblok een chatruimte om studenten met stress en andere examenproblemen te helpen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op watwat.be

Hoe pak je herexamens aan?

10 tips om die herexamens te knallen!
 1. Zorg voor routine. Een vast ritme is tijdens de blokperiode je beste vriend. ...
 2. Een uitgerust man/vrouw is er twee waard. ...
 3. Instagram kan wachten. ...
 4. Een ijskoude Red Bull doet wonderen. ...
 5. Zorg voor een realistische planning. ...
 6. Vergeet niet te ontspannen. ...
 7. Leef gezond. ...
 8. Herhalen, herhalen, herhalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op redbull.com

Kan je een vak laten vallen na je examen?

Op een extra examenvak kun je niet zakken. Wanneer je een onvoldoende hebt gehaald voor het extra vak, kun je dit vak laten vallen. Als je het vak wilt laten vallen, moet je dit aangeven bij je school.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onlineslagen.nl

Hoe groot is de kans dat je in een keer slaagt?

In Nederland slaagt 51 procent van de mannen in één keer voor het rijexamen. Bij vrouwen is dit 48 procent. Dat lijkt misschien op het oog geen groot verschil. Maar bij 1000 examens zakken er 30 vrouwen meer dan mannen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl

Is een herexamen goedkoper?

Als je zakt, vervolglessen en een herexamen nodig hebt dan wordt het duurder. Let dus op het slagingspercentage van de rijschool als je prijzen vergelijkt. Natuurlijk kan het goedkoper door kritisch om je heen te kijken als je een rijschool kiest.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leren.nl

Wat als je na 2 keer niet geslaagd rijexamen?

Als u 2 keer na elkaar niet slaagt voor het praktijkexamen moet u minimaal 6 uur rijles volgen bij een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster). Slaagt u nadien nogmaals 2 keer niet, dan moet u opnieuw 6 uur rijles volgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is een 5.5 een voldoende?

Die resultaten worden gemiddeld. En dat gemiddelde moet voldoende zijn. Voldoende wil zeggen: 5,5 of hoger.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenblad.nl

Kun je met 4 vijven slagen?

Je bent geslaagd als al je eindcijfers gemiddeld 6 zijn of hoger, met de volgende uitzonderingen: Je mag één 5 hebben als al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. Je mag één vier hebben, maar dan moeten al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Wat moet ik halen om te slagen 2023?

Voor havo en vwo geldt voor elke uitslag vanaf schooljaar 2012-2013 de kernvakkenregel: Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag niet meer dan één eindcijfer vijf gehaald worden. Om te kunnen slagen moet de examenkandidaat voor deze drie vakken halen: Één 5 en verder 6 of hoger of; Alles 6 of hoger.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onlineslagen.nl