Hoe noem je een dakje op de e?

Dakje (accent circonflexe)
Alt+i en daarna a maakt â. Alt+i en daarna e maakt ê.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nerds.nl

Hoe typ je een e?

è = typ de ` en daarna de e. (De ` toets zit op de meeste toetsenborden helemaal linksboven.) ê = typ de ^ en daarna de e. (Hier gebruik je ook weer de 'shift'-toets om het ^te maken omdat het ^bovenaan staat op de toets, namelijk boven de 6) h.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op digivaardigindezorg.nl

Hoe maak je een hoedje op een letter?

Windows: Alt 136 : Houdt de linker of rechter Alt toets ingedrukt en typ 136. Mac: Met de Alt-option toets. Alt-option + i en daarna e maakt ê.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tipsentrucs.net

Hoe spreek je e met een dakje uit?

Wanneer het accent grave op een e gezet wordt, spreek je het vrijwel altijd uit als een korte e (eh) in plaats van een lange (ee).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org

Welke toets is dakje?

shift 6 en vervolgens e. Toegevoegd na 3 minuten: andere mogelijkheid is ALT 136.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

hoe doe ik puntjes op de u | en op andere letters

36 related questions found

Hoe noem je dakje boven letter?

Een accent circonflexe wordt ook wel circumflex of dakje genoemd. Het lijkt ook op een dakje of hoedje ^. Echte Nederlandse woorden hebben dit accent (met misschien een uitzondering) nooit. Het zijn dan ook vooral Franse woorden die dit accent hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op spellingenzo.nl

Hoe noem je e?

Ê (onderkast: ê) is een letter E met een accent circonflexe er op. Het is een letter in het Friulische, het Koerdische en het Vietnamese alfabet. De letter komt ook voor in het Afrikaans, Frans, Nederlands, Portugees, Weerts, Welsh en het Albanees, maar alleen als een variant op de gewone "e".

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Is het e of e?

é en è zijn accenten die verschillend worden uitgesproken: é (heet het accent aigu) als in het woordje 'eend'. Dit is dus een lange ee klank. è (heet het accent grave) als in het woordje 'ben'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leren.wrts.nl

Hoe heet accent aigu?

Als klemtoonteken wordt alleen het accent aigu (´) gebruikt.

Het klemtoonteken wordt gebruikt om een woord of woorddeel te benadrukken. Het wordt ook gebruikt als uit de context niet meteen duidelijk is of een woord met of zonder klemtoon uitgesproken moet worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe heet een klein hoedje?

Fascinators zijn leuke speelse decoraties, zoals een verzameling veertjes of een klein hoedje, die op een diadeem, clip of haarkam zijn bevestigd. Ze nemen meer en meer de rol van de traditionele hoeden over.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fashionhairaccessories.nl

Hoe heet een Frans hoedje?

Als iconisch symbool van de Franse cultuur, is de baret het perfecte nationale hoofddeksel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op headict.nl

Wat betekent hoedje?

o. (-s), kleine hoed, zegsw.: zich een lachen, erg over iets moeten lachen; onder één — spelen, gemene zaak maken, m.n. bij onzuivere, oneerlijke praktijken; onder een — te vangen zijn, zeer bedaard en ingetogen zijn ten gevolge van een grote schrik of een afstraffing.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Hoe doe je hoofdletter e?

Het teken staat niet op een Nederlands toetsenbord, toch zijn er meerdere manieren om de É of é te typen. Ofwel met de combinatie apostrofteken en respectievelijk de E- of e-toets, ofwel met de ALT-code ALT+0201 (hoofdletter), of ALT+0233 (onderkast).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe krijg je 2 puntjes boven een letter?

Op het toetsenbord van je PC vind je de trema/ umlaut (“). Druk op de SHIFT + (“)-toets en daarna op de u. De letter ü verschijnt. Een (“) met een a, e, i, o, u, of y, geeft respectievelijk een ä, ë, ï, ö, ü, of ÿ.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wrts.nl

Hoe krijg je een streepje op de e Iphone?

Accent aigu (bijvoorbeeld é): Option + E. Accent grave (bijvoorbeeld è): Option + `.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.apple.com

Hoe heet de E?

Hoe heten de twee puntjes op een klinker, zoals in föhn en financiën? De puntjes op de o van föhn zijn een umlaut. De puntjes op de e van financiën zijn een trema. Een trema geeft het begin van een nieuwe lettergreep aan, bijvoorbeeld in financiën, coördinatie en reünie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat is een streepje op de E?

Dakje (accent circonflexe)

Druk tegelijkertijd Alt (⌥) en ` (naast de Z) in, dit zorgt voor een streepje naar links op de eerstvolgende letter. Alt+i en daarna a maakt â. Alt+i en daarna e maakt ê.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nerds.nl

Hoe noem je een streepje op een letter?

Het accent aigu (Latijn: acutus, scherp), in de drukkerij kort met kuut aangeduid, is een diakritisch teken in de vorm van een streepje boven een letter dat van linksonder naar rechtsboven wijst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Waarom een dakje op de e?

Wordt het accent circonflexe (het dakje: ^) tegenwoordig nog wel gebruikt in het Nederlands? Ja, maar in beperkte mate: op een e in uit het Frans geleende woorden en sóms op andere Franse klinkers, en in een enkel Fries woord. In het algemeen verliezen Franse woorden in het Nederlands hun accenten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe zeg je e?

Een streepje naar boven: (') In het Frans noem je dit de accent aigu . Dit zie je alleen boven de letter e. Als er een woord is met é dan spreek je de é uit als een lange ee. Hetzelfde als dat je in het Nederlands het woord 'heel' zegt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Hoe maak je een hoge e?

Antwoorden (2) In word, type CTRL + dan wordt de volgende tekst in superscript geschreven, nog een keer CTRL + dan wordt de tekst weer normaal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe noem je ñ?

Ñ ( /enje/ — Spaans: eñe) wordt in de Spaanse taal gebruikt voor een palatale n-klank. De combinatie nj, zoals in Spanje en signaal, is een redelijke benadering van de uitspraak. Het is in het Spaanse alfabet een aparte letter, gealfabetiseerd tussen N en O.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe spreek je Spaanse r uit?

Van voor naar achter

De r wordt met de punt van de tong gemaakt, waarbij de tong zich vlak achter de tanden tegen het harde gehemelte bevindt. In veel talen is de tong-r de 'gewone' r, dat wil zeggen de r van de 'normale' uitspraak van de standaardtaal. Voorbeelden zijn Italiaans, Spaans en Russisch.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe schrijf je Ç?

Cédille (ç), typ ' en dan c. Circonflexe (ê), typ ^ (verschuiving + 6) dan e. Tréma (ö), typ ” (verschuiving + ') dan o. Om Franse aanhalingstekens « » te typen, gebruik ctrl + alt + [ en ], respectievelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op aflahaye.nl