Hoeveel energie kost het om 1 liter waterstof te maken?

Om één kilogram waterstofgas te maken heb je ongeveer 50 kWh aan elektriciteit nodig. Daarnaast is er energie nodig om het geproduceerde gas onder hoge druk op te slaan. Grofweg kan je stellen dat er ongeveer 2x zoveel energie nodig is als dat er in 1 kg waterstofgas is opgeslagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ecoburen.nl

Hoeveel energie in 1 liter waterstof?

Waterstofmoleculen in een liter

Waterstof is overigens de stof met de hoogste energiedichtheid per kg, namelijk: 125.000 kJ/kg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ecoheemskerk.nl

Hoeveel energie kost 1 kg waterstof?

Waterstof is ook het lichtste gas dat we kennen, maar onder hoge druk heeft het per kg wel een hoge energie dichtheid van 120 megajoule (MJ). Dat is bijna drie keer zo veel als aardgas (45 MJ per kg).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tno.nl

Is waterstof goedkoper dan gas?

Op dit moment ligt de prijs van waterstof 20% tot 40% hoger dan die van aardgas. Maar we hebben nu nog voornamelijk te maken met 'grijze' waterstof, die niet duurzaam geproduceerd wordt. Die waterstof zal straks zeker niet door de leidingen gaan om als brandstof te dienen voor uw cv-ketel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op feenstra.com

Wat kost het om waterstof te maken?

Sinds 2010 zijn de kosten van de productie van waterstof met behulp van elektrolyse gedaald van ongeveer € 15 / kg waterstof tot vandaag ongeveer € 7 / kg, zoals we net berekenden. Dit zou de komende 5 tot 10 jaar verder moeten kunnen dalen tot circa € 2-3 / kg waterstof.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op waterstofmagazine.nl

Hoe wordt groene waterstof geproduceerd?

31 related questions found

Hoeveel energie gaat er verloren bij het maken van waterstof?

Als je waterstofgas verbrandt, ontstaat warmte en water. Je kunt de energie van elektriciteit dus met elektrolyse 'opslaan' in waterstof en de energie weer vrij laten komen uit de waterstof door het te verbranden. Elektrolyse kost natuurlijk energie. Bij de omzetting gaat 20 tot 25% van de energie verloren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op klimaatakkoord.nl

Waarom waterstof niet de toekomst is?

Waterstof is alleen duurzaam als het gemaakt wordt uit water en duurzaam opgewekte elektriciteit, en daar hebben we nog lang niet genoeg van. We moeten dus zorgen dat we voldoende duurzame energie kunnen opwekken om zelf te gebruiken en om ook waterstof te maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op klimaatakkoord.nl

Kan je je huis verwarmen met waterstof?

Met waterstof kun je een huis verwarmen, maar het is niet geschikt om mee te koken. Daarom is er bij de toepassing van H2 vaak een hybride oplossing nodig. De huizen in Wagenborgen gebruiken straks waterstof en elektriciteit. Er komt een ketel op waterstof en een warmtepomp als back-up.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op essent.nl

Hoeveel waterstof nodig om huis te verwarmen?

Geen groene waterstof

In plaats van één kubieke meter gas, heb je drie kuub waterstof nodig om een huis te verwarmen. Waterstof is nu duurder dan gas. De prijs zal dalen als er meer productiecapaciteit is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl

Kan een bestaande cv-ketel op waterstof?

Waterstof samengevoegd met zuurstof is brandbaar. Bij verbranding komt er veel warmte en puur schoon water vrij. Hierdoor is waterstof een geschikte vervanger voor aardgas. Het kan gebruikt worden als (schoon)gas voor uw cv-ketel en het is ook te gebruiken als brandstof voor auto's.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kemkens.nl

Hoeveel waterstof nodig voor 1 m3 gas?

Om 1 m3 aardgas te vervangen door waterstof is er dus 3 m3 waterstof nodig. Een gemiddeld gezin gebruikt nu 1.500 m3 aardgas. Dat wordt straks 4.500 m3 waterstof.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op waterstofgate.nl

Hoeveel kg waterstof uit 1 liter water?

Dit proces geeft geen directe CO₂-uitstoot, maar is alleen duurzaam als we duurzaam opgewekte elektriciteit gebruiken. Voor de productie van waterstof door elektrolyse is water nodig, gemiddeld ongeveer 9 liter per kilogram geproduceerde waterstof.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dewereldvanwaterstof.nl

Is waterstof rendabel?

Blauwe waterstof juist kansrijk bij lage gasprijzen

Bij lage gasprijzen zijn de kosten van blauwe waterstof ook lager. Bij een CO2-prijs van minimaal 30 euro is het bovendien rendabel om de CO2, die vrijkomt bij de productie van waterstof uit aardgas, op te vangen en op te slaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rug.nl

Wat kost waterstof in vergelijking met gas?

1 m³ waterstofgas weegt 90 gram, 11,1 m³ waterstofgas weegt 1 kg. Daarmee komt de kale productieprijs van waterstof uit op: 2,70/11,1 = € 0,243 per m³. Vergelijk je dit met aardgas, dan kom je uit op ongeveer € 0,73 per m3.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op staalkaartwaterstof.nl

Hoeveel gas is nodig voor 1 kWh?

Om 1 kWh elektriciteit op te wekken , moeten we 0,0947 m3 of 94,7 liter aardgas verbranden (100% efficiënte verbranding). Met deze gegevens kunnen we berekenen hoeveel kWh een willekeurige hoeveelheid aardgas (uitgedrukt in m3) zal opleveren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op panel-wash.com

Kan je zelf waterstof maken?

Om groene waterstof te produceren is een duurzame energiebron nodig, zoals wind- of zonne-energie of waterkracht. Met deze groene stroom kan groene waterstof gemaakt worden. De methode om met behulp van elektriciteit water om te zetten in waterstof, heet elektrolyse.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op milieucentraal.nl

Is waterstof makkelijk op te slaan?

Waterstof moet onder hele hoge druk of bij zeer lage temperatuur worden opgeslagen, wat het gevaarlijk en inefficiënt maakt. De techniek om waterstof wel onder atmosferische omstandigheden op te kunnen slaan was al langer bekend, maar het is nooit gelukt omdat efficiënt te krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op plantone-rotterdam.nl

Waarom geen waterstof in plaats van gas?

Waterstof is nog geen vervanging voor aardgas, omdat het nog niet op grote schaal geproduceerd kan worden. De waterstof die nu gemaakt wordt, is niet duurzaam omdat het wordt produceerd met fossiele brandstoffen en niet met duurzame elektriciteit. Ook de kostprijs ligt nog veel hoger dan aardgas.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuiscomfort.nl

Kan waterstof gas vervangen?

"Op dit moment zijn er geen mogelijkheden binnen de bestaande wettelijke kaders om waterstof voor de verwarming van huizen te gebruiken. De huidige gaswet is niet van toepassing op waterstof." Het ministerie onderkent dat er wel getest moet kunnen worden om na 2030 waterstof als alternatief voor aardgas te gebruiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eenvandaag.avrotros.nl

Is waterstof beter dan elektrisch?

Waterstof voor personenauto's heeft geen toekomst

De toekomst voor personenauto's ligt bij batterij-elektrisch rijden. Qua energierendement en de kosten van de energie is waterstof niet concurrerend met batterij-elektrisch rijden. Elektrisch rijden is efficiënter, goedkoper en beter beschikbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op natuurenmilieu.nl

Wat is de beste verwarming voor de toekomst?

De meest laagdrempelige stap naar toekomstbestendig en duurzaam verwarmen, is verwarmen met aardgas. Ook Voor deze energiedrager zijn diverse duurzame oplossingen direct toepasbaar, zoals: De oude CV-ketel vervangen door een HR-ketel. Een CV-ketel met tapwatertechnologie, ook wel rookgaskoeler.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op atagverwarming.nl

Kun je waterstof zien branden?

Nee, waterstof kan je niet zien, ook de vlam van waterstof is onzichtbaar, dus je kan het niet zien branden zoals bijvoorbeeld aardgas in een CV ketel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op grohw.nl

Kan waterstof opraken?

De vraag of waterstof ooit opraakt is in feite gelijk aan de vraag of het heelal ooit zal verdwijnen. Inclusief de sterren en de zon, die ook voor negentig procent uit waterstof bestaan. Dat zal nog miljarden jaren duren. Nog los van het feit dat we niet weten hoe groot het heelal is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op shell.nl

Is waterstof vervuilend?

Waterstof is altijd duurzaam

Helaas is dat een vertekend beeld. Waterstof moet namelijk gemaakt worden. Bij het huidige productieproces van waterstof, dat gemaakt wordt met aardgas, komt een hoop CO2 vrij, wat een negatieve impact heeft op het klimaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op natuurenmilieu.nl

Is waterstof explosief?

Als je waterstof maakt met aardgas, olie of kolen komt er veel CO2 vrij. Waterstof lekt makkelijk weg, daarom is het niet geschikt om op te koken. Waterstof is heel explosief, dus je moet er voorzichtig mee omgaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op milieudefensie.nl