Waar heb je recht op na een ongeval?

Ben je aangereden en heb je daardoor verwondingen opgelopen? Dan gaat het om letselschade en heb je misschien recht op een schadevergoeding. Letselschade kan bestaan uit materiële schade, bijvoorbeeld inkomensverlies en medische kosten. Of immateriële schade, zoals pijn en verdriet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consumentenbond.nl

Wat krijg je vergoed na ongeluk?

Als de tegenpartij aansprakelijk gesteld kan worden voor het ongeval, dan kunt u alle kosten die u door uw letsel maakt, claimen bij de tegenpartij. Als degene die u uw letsel heeft bezorgd volledig aansprakelijk is voor alle schade, dan moet deze alle kosten vergoeden die u moet maken door het ongeval.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letsel.info

Wat kan je allemaal claimen bij letselschade?

Kosten die onder letselschade vallen zijn bijvoorbeeld:
 • schade aan uw spullen, zoals uw auto of kleding.
 • medische kosten, zoals het eigen risico van uw zorgverzekering.
 • reiskosten.
 • huishoudelijke hulp.
 • verlies van inkomen omdat u bijvoorbeeld niet kon werken.
 • studievertraging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat kan je vragen voor schadevergoeding?

Wat kan ik vragen als schadevergoeding?
 • schade aan uw spullen, zoals een gebroken ruit.
 • kosten van een medische behandeling.
 • kosten die u maakte om uw schade minimaal te houden. ...
 • kosten die u maakte om de schade vast te stellen, bijvoorbeeld het inhuren van een schade-expert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Welke 4 soorten schade zijn er?

Bij conflicten waar bepaalde schade is ontstaan, wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen schade: materiële schade, immateriële schade, gevolgschade, vertragingsschade en vervangingsschade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtsbijstandverzekering.com

BUSONGELUK: Dodelijk ongeluk China na slaande ruzie met chauffeur

45 related questions found

Welke vormen van schadevergoeding bestaan er?

Gelukkig heeft u in veel gevallen recht op schadevergoeding.
 • Medische kosten. ...
 • Schade aan bezittingen. ...
 • Hulp in het huishouden. ...
 • Misgelopen inkomsten. ...
 • Smartengeld. ...
 • Aangepast wonen. ...
 • Kosten voor parkeren en vervoer. ...
 • Studievertraging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselschade.nl

Hoeveel smartengeld krijg je?

Voor psychische schade, pijn, leed en verminderd levensplezier krijgt u smartengeld. Hoeveel smartengeld u kunt verwachten is afhankelijk van de ernst van uw letsel en de invloed van uw verwondingen op uw leven. Het smartengeld dat u mag verwachten is een bedrag tussen de € 100,– en € 250.000,–.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Hoeveel kan je krijgen voor emotionele schade?

Smartengeld voor familie

Uw partner of gezinslid raakt ernstig en voor altijd gewond of overlijdt, door de schuld van een ander (affectieschade). Hiervoor kunt u een vaste vergoeding krijgen van € 12.500 tot € 20.000.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoeveel geld krijg je bij een whiplash?

Hoogte smartengeld whiplash

Voor de hoogte van het smartengeld bij whiplash moet u denken aan een bedrag tussen de € 700,– en € 50.000,–. Voor het berekenen van smartengeld wordt gekeken naar de smartengeld toekenning door rechters bij soortgelijk letsel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Wat te doen bij een kleine aanrijding?

Direct na een aanrijding
 1. Breng eerst jezelf en andere betrokkenen in veiligheid en zorg voor gewonden. Verplaats een gewonde niet.
 2. Bel 112 voor een ambulance of politie. ...
 3. Verlaat de plaats van het ongeval niet zonder al je gegevens achter te laten. ...
 4. Zorg dat de voertuigen veilig staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Wat als je een ongeluk veroorzaakt?

Vul na een verkeersongeval altijd het Europees Schadeformulier in en stuur dat op naar je verzekeraar. Dat kan op papier, via een app of online. Laat de andere partij ook het formulier ondertekenen. Zo voorkom je dat er later discussie ontstaat over wat er is gebeurd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferhulp.nl

Hoe bewijs je whiplash?

Kort gezegd kunnen whiplashklachten als volgt bewezen worden:
 • a) de klachten moeten plausibel zijn (reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven);
 • b) de klachten bestonden vóór het ongeval niet;
 • c) een alternatieve verklaring voor het ontstaan en voortduren van die klachten ontbreekt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sapadvocaten.nl

Hoelang niet werken na whiplash?

Gemiddeld gaan mensen met whiplash klachten daarom 6 tot 12 maanden na een ongeval weer werken. Het aanpassen van de werkzaamheden en beperken van de belasting is belangrijk als u weer gaat werken met een whiplash. Te vroeg weer aan het werk gaan, is niet bevorderlijk voor het herstel van whiplash letsel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Hoe snel wordt smartengeld uitbetaald?

Gedragsregel 7 van de Gedragscode Behandeling Letselschade luidt: Binnen 14 dagen uitkeren. De verzekeraar keert aan de benadeelde de schade uit die is verschenen en door haar is erkend, dan wel tussen partijen definitief is vastgesteld. Dit gebeurt binnen 14 dagen na de erkenning of de definitieve vaststelling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op deletselschaderaad.nl

Wat valt onder emotionele schade?

Emotionele schade bestaat uit de negatieve emoties die een persoon ervaart als gevolg van een ongeval of een andere schade veroorzakende gebeurtenis. Emotionele schade bestaat bijvoorbeeld uit pijn, leed, verdriet en ongemak. Een schadevergoeding voor emotionele schade noemen we smartengeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselschadespecialist.nl

Wat valt onder smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor de immateriële schade die u heeft opgelopen na een ongeval. Dit wordt ook wel emotionele schadevergoeding genoemd. Het is dus een vorm van schadevergoeding. Dit zijn niet (direct) zichtbare schade of niet concreet in geld waardeerbare schade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Wat valt er onder ernstig letsel?

Onder ernstig letsel verstaan we vormen van letsel als eenzijdige doofheid, een coma, schedelbasisfractuur, een lange periode van ziekenhuisopname, blijvend functieverlies/invaliditeit en ernstig inwendig letsel. Dit zijn voorbeelden die een flinke negatieve uitwerking kunnen kunnen hebben op jouw leven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Hoe lang duurt het om schadevergoeding te krijgen?

De verzekeraar keert aan de benadeelde de schade uit die is verschenen en door haar is erkend, dan wel tussen partijen definitief is vastgesteld. Dit gebeurt binnen 14 dagen na de erkenning of de definitieve vaststelling. De afwikkeling van letselschade neemt vaak lange tijd in beslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juristenkantoor.nl

Wie bepaalt het smartengeld?

In Nederland is in de rechtsliteratuur veel kritiek geuit op de hoogte van het smartengeld, dat door de rechters wordt toegekend. Nederland zou in de toekenning van het smartengeld achterblijven in vergelijking met de omringende landen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fakirivanbeuningen.nl

Is smartengeld belastingvrij?

Een veelgestelde vraag: is smartengeld belast of onbelast. Het antwoord is: In principe niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Heb ik recht op een schadevergoeding?

Eigenlijk is het antwoord simpel: U hebt recht op een schadevergoeding als iemand u letselschade toebrengt. Dan dient hij/zij de geleden en de nog te lijden schade te vergoeden, zowel materieel als immaterieel. Dit is in de Nederlandse Wet geregeld. In dat geval heeft u dus recht op een schadevergoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischbureauletselschade.nl

Wat krijg je als je onschuldig vast zit?

In zo'n geval kan de vrijgesproken verdachte op basis van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering vragen om een schadevergoeding ter compensatie van de onterecht gezeten dagen. In de regel worden er vergoedingen toegekend van € 80,- per dag in een huis van bewaring en € 105,- voor een dag in een politiecel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nolet-advocaten.nl

Wat is een redelijke schadevergoeding?

Voorbeelden smartengeld letselschade bedragen van 9.000 tot 21.000 euro. Indien er sprake is van een ernstig letsel dan kunnen de letselschade bedragen tussen 9.000 tot maximaal 21.000 euro liggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juristenkantoor.nl

Kan je een whiplash aantonen?

Whiplash klachten zijn niet vast te leggen op een röntgenfoto of andere scan. Dit maakt het bewijzen van de klachten en schade lastig. Verzekeraars wijzen claims daarom vaak af.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Wat niet te doen bij whiplash?

Enkele dagen rust kunnen zinvol zijn, maar beperk dit tot maximaal vier dagen. Probeer zo snel mogelijk je activiteiten te hervatten. Beweging bespoedigt immers het herstel. Angst om te bewegen en schrik voor blijvende klachten werken daarentegen een chronische whiplash in de hand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cm.be